Opleidingen details RINO Groep Utrecht
Vervolgopleiding EMDR bij volwassenen (ID nummer: 448082)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen3017-2-2022 t/m 16-2-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Tijdens de basisopleiding EMDR heb je kennis gemaakt met het EMDR basisprotocol en dit leren toepassen bij relatief ongecompliceerde PTSS. In deze vervolgopleiding ligt de nadruk op complexe situaties, moeizaam lopende behandelingen en bredere toepassingsmogelijkheden, waaronder complexe PTSS. Het EMDR-model kent twee manieren van conceptualiseren: het zogeheten ‘Linksom-model’ voor specifieke klachten met een min of meer duidelijke ontstaansgeschiedenis, zoals angst en stemmingsklachten, en het ‘Rechtsom-model’ wanneer de klachten het beste begrepen kunnen worden als gevolg van disfunctionele opvattingen. Tijdens de opleiding maak je je deze methodes eigen, zodat je ze kunt inpassen in je eigen behandelplan. Daarnaast bevat het programma het gebruik van 'cognitive interweaves' tijdens een EMDR behandeling en stabilisatie met behulp van Resource Development and Installation (RDI). Deze vervolgopleiding is een verplicht onderdeel van het opleidingstraject tot EMDR practitioner en erkend door EMDR Europe.

Wat leer je?

  • Je krijgt inzicht in en kennis over psychopathologie in termen van beschadigende gebeurtenissen.
  • Op grond van dit inzicht kom je tot een casusconceptualisatie volgens de zogeheten ‘Linksom-Rechtsom’-werkwijze.
  • Je hebt oog voor de brede toepassingsmogelijkheden van EMDR.
  • Je kunt moeizaam lopende behandelingen vlottrekken.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)KNMG-GAIA
NIP-Eerstelijnspsychologie NIPPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 wetenschappelijke evidentie
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
12
24
ja
1095
29,5
toetsing en evaluatie
Je hebt een afgeronde erkende basisopleiding EMDR, inclusief afgeronde competentiegestuurde supervisie. Je past EMDR regelmatig toe en kunt goed uit de voeten met het EMDR standaardprotocol. Je dient daarom op de eerste dag een afgetekend supervisieformulier te overhandigen. Zie de website van de Vereniging EMDR Nederland voor meer informatie over de voorwaarden voor deelname en de opleiding tot EMDR practitioner en voor een lijst met supervisoren.

OG’ers BIG die werken met volwassenen zijn van harte welkom om deel te nemen aan de cursus. De cursus komt niet in aanmerking voor NIP/NVO accreditatie omdat de cursus gericht is op volwassen cliënten.
Bestand  
template_A2245.docx28-10-2021 13:5217 KB
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd9:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLesdag 1 tot 19.30 uur

Tijd9:30 - 17:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLesdag 1 tot 19:30 uur

Tijd9:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLesdag 1 tot 19:30 uur

Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLesdag 1 tot 19:30 uur

Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingeneerste lesdag tot 19.30 uur, dag 3 en 4 online

Tijd9:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenlesdag 1 tot 19.30 uur en lesdag 3 en 4 online

Tijd9:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenlesdag 1 tot 19.30 uur

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50