Opleidingen details RINO Groep Utrecht
Verdiepingscursus traumadiagnostiek en EMDR therapie bij mensen met een verstandelijke beperking (ID nummer: 447896)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen64-2-2022 t/m 3-2-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

De DITS-LVB (Diagnostisch Interview Trauma en Stressoren-LVB; Mevissen, Didden, & de Jongh, 2018) is een klinisch interview dat kan worden afgenomen bij de patiënt zelf en/of diens ouder(s) of verzorger(s). Op basis van de resultaten kan niet alleen de DSM-5 classificatie PTSS valide en betrouwbaar worden vastgesteld. Ook andere aan trauma en life events gerelateerde klachten komen helder in beeld.

In deze cursus leer je hoe de DITS-LVB kan worden gebruikt bij de conceptualisatie van de EMDR behandeling en hoe je EMDR kunt aanpassen en systeemgericht kunt inzetten, om zo je behandeling effectiever te maken.

Zeker bij patiënten met een VB en complex trauma en bijkomende stoornissen zoals ASS, hechtingsproblemen of persoonlijkheidsstoornissen, kan de EMDR behandeling moeilijk op gang komen of vastlopen. Aan de hand van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek bespreken we interventies die de activatie van herinneringen en het verwerkingsproces kunnen faciliteren.

  Je leert:

  • het klinisch interview DITS-LVB op de juiste wijze afnemen
  • met behulp van de DITS-LVB een PTSS vaststellen volgens de DSM-5
  • op basis van de DITS-LVB tot een casusconceptualisatie komen voor behandeling met EMDR
  • hoe je de behandeling van complex trauma aanpast voor mensen met een VB, ook als er sprake is van bijkomende problematiek zoals ASS
  • hoe je ouders en/of begeleiders bij de behandeling kunt betrekken
  • wanneer traumabehandeling van ouders is geïndiceerd
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Jeugdzorg pedagoogPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
1 2
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 observaties en meetinstrumenten
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
12
15
ja
595
12
toetsing en evaluatie
Cedeo
CRKBO
deelnemers dienen minimaal een basiscursus EMDR gevolgd te hebben
Bestand  
template_A2270.docx27-10-2021 14:5016 KB
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50