Opleidingen details Karakter Academie
CGW-basiscursus (ID nummer: 447875)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Cursus Gedragstherapeutisch Medewerker - contacturen5410-2-2022 t/m 9-2-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Doel
U wordt opgeleid tot cognitief gedragstherapeutisch werker conform de eisen van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt). Na afloop van de cursus kunt u, onder verantwoordelijkheid en supervisie van een cognitief gedragstherapeut, gedragstherapeutische technieken bij kinderen en jeugdigen toepassen. U kunt een door een gedragstherapeut opgesteld gedragstherapeutisch behandelplan vertalen naar de setting waarin kind of jeugdige behandeld wordt (bijvoorbeeld dagbehandeling, kliniek) en deze uitvoeren en hierover terug rapporteren naar de opsteller van het behandelplan.


Inhoud

De basiscursus bestaat uit inleiding (24 uur) en een verdieping (30 uur).

In het eerste gedeelte wordt in 4 bijeenkomsten de theoretische basis gelegd waarop de cognitieve gedragstherapie gestoeld is:

  • In de inleiding ligt de nadruk op het kennismaken met het gedragstherapeutisch proces, de leertheorieën en de geschiedenis van de gedragstherapie.
  • De cursisten oefenen met kennismaken, inventariseren van probleemgebieden en probleemgedrag, diagnostiek, topografische analyse en registratieopdrachten en met maken van holistische theorie en betekenis- en functieanalyse.
  • Tijdens het inleidend deel is aandacht voor het belang van de therapeutische relatie en het motiveren van de cliënt tijdens de beginfase van de therapie, waarbij gekomen wordt tot de opstelling van een behandelplan.

In het verdiepingsdeel, bestaande uit 5 bijeenkomsten wordt de basistheorie uitgebreid en toegepast op relevante stoornissen en klachten binnen Jeugd-GGZ.

  • In het verdiepende deel leren de cursisten om dit gedragstherapeutisch proces specifiek bij verschillende stoornissen toe te passen, en worden er, al dan niet stoornis specifiek, cognitief gedragstherapeutische technieken geleerd en geoefend.
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
8
14
ja
€ 1.995,-
54
toetsing en evaluatie
CRKBO
Om de registratie te kunnen aanvragen, moet u een van de volgende opleidingen hebben afgerond:
- Een op de (geestelijke) gezondheidszorg gerichte hbo-(bachelor) opleiding met aantoonbaar 30 contacturen gespreksvaardigheden en 30 contacturen psychopathologie, of
- Een afgeronde relevante hbo-(bachelor)opleiding, ter beoordeling van de registratie-commissie, aangevuld met een minimaal vierdaagse cursus gespreksvaardigheden voor vaktherapeuten en een minimaal vijfdaagse cursus psychopathologie voor hulpverleners in de (geestelijke) gezondheidszorg (georganiseerd door een erkende opleidingsinstelling), of
- Een in-service opleiding psychiatrisch (B- of Z-)verpleegkundige, mits deze gevolgd is vóór 1997.
Bestand  
Programma brochure basiscursus CGW.pdf27-10-2021 12:02434 KB
Hoofdniveau
Cogn.gth.werker Basiscursus
Tijd09:30 - 16:00
LocatieEde (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenHet betreft een hybride opleiding, waarbij een aantal lesdagen online via Teams wordt georganiseerd.

Karakter is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie en bestaat uit 7 centra verspreid over Gelderland en Overijssel. Binnen Karakter vindt diagnostiek en behandeling plaats van kinderen en jongeren met psych. problematiek. zowel klinisch als poliklinisch. Binnen Karakter wordt veel belang gehecht aan deskundigheidsbevordering van medewerkers. Een deel van de opleidingen wordt intern verzorgd.

Horalaan 5
6717 LX
Ede
Postbus 68
6710 BB
Ede
0318 - 676611