Opleidingen details KNMG Communicatie
KNMG-webinar: Euthanasie bij dementie – uitleg en overwegingen nieuwe normen (ID nummer: 447856)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 32 
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Doelstelling/focus: draagvlak creëren en artsen informeren over standpunt door:

1) zorgvuldigheid van proces schetsen
2) uitleg geven aan handvatten en overwegingen voor euthanasie en dementie
3) ruimte voor vragen
De focus moet liggen op de praktijk (dus geen juridische verhandeling).

Ad1)

  • Laten zien dat KNMG naar artsen heeft geluisterd. Het beleid is gemaakt mede op basis van hun input (o.a. door onderzoek artsenpanel en focusgroepen). Artsen krijgen nu ook als eerste de resultaten te horen (avond voor lancering)
  • De gehele context van het levenseinde schetsen. Dit standpunt biedt overzicht. Euthanasie en dementie is onderdeel van groter geheel.
  • Laten zien welke deelprojecten er zijn uitgevoerd

Ad2)

  • De professionele normen uit het standpunt euthanasie en dementie nader toelichten. De belangrijkste punten waarop de KNMG invulling heeft gegeven aan de behoedzaamheid die geboden is bij euthanasie en vergevorderde dementie worden toegelicht.
  • Houvast bieden aan artsen om goede afwegingen met de patiënt en diens naasten te maken à zie ook e-book

Ad3)

  • Aandacht voor verschillende professionele meningen. Deze visie zal niet elke professionele mening weergeven, dat is inherent aan dit soort complexe dilemma's
  • Vragen inventariseren en een Q&A publiceren na afloop van webinar. We willen artsen niet met vragen laten zitten, maar komen daar weloverwogen op terug. 
  • Niet ter plekke discussie of vragen beantwoorden.

 

(Meerdaags) Congres
Bestand  
KNMG-webinar Euthanasie bij dementie Concept Programma.pdf27-10-2021 11:2156 KB
Uitnodiging webinar.pdf27-10-2021 11:3791 KB
0
Gratis deelname
Tijd19:00 - 20:45
Locatie

De KNMG organiseert jaarlijks diverse cursussen, workshops, symposia, congressen en andere bijeenkomsten voor artsen en studenten geneeskunde.

Mercatorlaan 1200
3528 BL
UTRECHT
Postbus 20051
3502 LB
UTRECHT
0884404213