Opleidingen details My-doc
Trainingstraject voor Huisartsen werkzaam in de ouderengeneeskunde (ID nummer: 447820)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing Cluster1147-1-2022 t/m 6-1-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde werken in toenemende mate samen in de zorg rond kwetsbare ouderen (en chronisch zieken).

In ons streven een bijdrage te leveren aan toekomstbestendige medische zorg voor ouderen, ontmoeten we steeds meer huisartsen die zich verder willen bekwamen in de zorg en behandeling van deze doelgroep en er daarom voor kiezen om (tijdelijk) te werken in de intramurale ouderenzorg. De huisarts doet nieuwe kennis en vaardigheden op van behandeling en begeleiding van kwetsbare ouderen en neemt deze mee naar de huisartsenpraktijk. Daarnaast zien we dat de huisartsen een positieve bijdrage leveren in de medisch vakgroepen in zorginstellingen doordat ze hun 1e lijns kennis delen bijvoorbeeld op het gebied van praktijkorganisatie, efficiënt werken en kleine kwalen.

Om huisartsen goed toe te rusten voor het werk in het verpleeghuis bieden we een reeks van trainingen die gericht zijn op werken in een intramurale setting. Een aantal trainingen is gericht op de medische behandeling en begeleiding van kwetsbare ouderen, een aantal richt zich meer op de organisatie van zorg en de wetgeving. 

Als didactische methode is gekozen voor enerzijds het toepassen van de aanwezige huisartsgeneeskundige competenties en anderzijds het verdiepen van specifieke kennis die nodig is in de context van de complexe ouderenzorg.

Doel: SO en HA nemen een sterke positie in de medische zorg voor kwetsbare ouderen. Uitwisseling tussen deze beroepsgroepen versterkt de ketengedachte in deze zorg en levert een bijdrage aan toekomstbestendige medische zorg.

(Meerdaagse) Nascholing
50
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Nascholing Cluster1DatumTijd
Managementtaal & bekostiging212-08-202213:30 - 15:00
Taakherschikking & supervisie geven216-09-202213:30 - 15:00
WZD & onbegrepen gedrag214-10-202213:30 - 15:00
Taakherschikking & supervisie geven225-11-202213:30 - 15:00
Palliatieve zorg in de intramurale setting216-12-202213:30 - 15:00
Polyfarmacie219-12-202213:30 - 15:00
Teamontwikkeling220-12-202213:30 - 15:00
Persoonlijk leiderschap221-12-202213:30 - 15:00
Verandermanagement222-12-202213:30 - 15:00

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Nascholing Cluster1DatumTijd
Managementtaal & bekostiging207-07-202215:30 - 17:00
Taakherschikking & supervisie geven211-07-202215:30 - 17:00
WZD & onbegrepen gedrag212-07-202215:30 - 17:00
Taakherschikking & supervisie geven208-07-202213:15 - 14:45
Palliatieve zorg in de intramurale setting213-07-202215:30 - 17:00
Polyfarmacie214-07-202215:30 - 17:00
Teamontwikkeling215-07-202215:30 - 17:00
Persoonlijk leiderschap218-07-202215:30 - 17:00
Verandermanagement219-07-202215:30 - 17:00

Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Nascholing Cluster1DatumTijd
Managementtaal & bekostiging207-01-202215:30 - 17:00
Taakherschikking & supervisie geven215-01-202215:30 - 17:00
WZD & onbegrepen gedrag222-01-202215:30 - 17:00
Taakherschikking & supervisie geven229-01-202215:30 - 17:00
Palliatieve zorg in de intramurale setting204-02-202215:30 - 17:00
Polyfarmacie211-02-202215:30 - 17:00
Teamontwikkeling218-02-202215:30 - 17:00
Persoonlijk leiderschap225-02-202215:30 - 17:00
Verandermanagement204-03-202215:30 - 17:00

My-doc organiseert onderwijs, symposia en training binnen de ouderengeneeskunde
Maliesingel 29
3581BJ
Utrecht
030-8776703