Opleidingen details Buvoo BV
EMDR Protocol Gerichte Boosheid Workshop Woede Wrok en Wraak (ID nummer: 447805)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen616-3-2022 t/m 15-3-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Behandelaars in zowel de reguliere GGZ als in de forensische sector
worden regelmatig geconfronteerd
met patiënten met trauma gerelateerde gevoelens van woede, wrok en/of wraak.
Effectieve behandeling van geinternalisereerde symptomen ten gevolge van een trauma,
zoals angst, schrikachtigheid, flashbacks en nachtmerries, is inmiddels ruim voorradig
(Imaginaire exposure, het standaard EMDR protocol, schrijfopdrachten, enz). Wanneer in
de therapie ook geexternalisereerde symptomen naar voren komen, zoals verhoogde
prikkelbaarheid, woedeaanvallen en/of voortdurende wraak-gedachten (woederuminatie),
staat de therapeut vaak met lege handen

Inhoud: In deze workshop wordt een EMDR-protocol gepresenteerd, wat een
veelbelovende behandeling biedt voor juist deze geexternalisereerde symptomen. In de
workshop wordt, na aandacht te hebben geschonken aan theoretische fundering en
plaatsbepaling van dit protocol, het protocol in fasen ingeoefend, zoveel mogelijk aan de
hand van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek en met gebruikmaking van
videomateriaal.
Samengevat komen de volgende aspecten in de workshop aan bod:
• Protocol ‘Woede, Wrok en Wraak’: theoretische basis, casusconceptualisatie en
behandelrichtlijnen.
• Het protocol als cognitief interweave binnen de reguliere EMDR-behandeling of
als opzichzelfstaande experiëntiële techniek.
• Bespreken van dilemma’s uit de praktijk aan de hand van zelf ingebrachte
casuïstiek
• Veiligheidsaspecten in de therapeutische relatie.
 

Doelstelling: de cursist is na afloop van de workshop in staat om het protocol adequaat
te indiceren en woede- en wraakproblematiek op maat te behandelen. De cursist weet
daarbij welke plaats het wraakprotocol in de gehele behandeling kan innemen.

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
uitsluitend academici
Workshop
 Verdiepend
10
16
ja
285 incl. btw
6
Geen toetsing
GZ-psycholoog zijn of psychiater en daarnaast minimaal de basiscursus EMDR te hebben voltooid
Bestand  
Inhoud workshop Protocol Woede Wrok en Wraak.docx26-10-2021 15:5933 KB
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
Locatie

Tijd09:30 - 17:00
Locatie

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Buvoo: Bureau voor organisatie ondersteuning
Buvoo organiseert trainingen en workshops voor professionals in de gezondheidszorg.

Biesven 6c
5595 DD
LEENDE
0402827768