Opleidingen details Antoni van Leeuwenhoek - Biometrics Department
Cursus Medische Statistiek in de Oncologie (ID nummer: 447743)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 2810-1-2022 t/m 9-1-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Cursus Medische Statistiek in de Oncologie

Deze tweedaagse cursus biedt de praktische kennis om rapporten en publicaties over medisch onderzoek beter te analyseren en te interpreteren. Op een toegankelijke manier geeft de cursus een overzicht van de belangrijkste onderdelen van de medische statistiek. Basisbegrippen als steekproefgrootte en power en andere onderliggende principes van studieontwerpen worden behandeld, zodat de deelnemers in verschillende situaties en voor verschillende onderzoeksvragen kunnen herkennen welke methodologie geschikt is. Veelvoorkomende fouten en valkuilen zullen worden besproken. De deelnemers leren publicaties te beoordelen op methodologische kwaliteit en medische relevantie.

Specifieke onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn onder andere eindpunten, hypothese toetsen, p-waardes, analyse populaties, studieontwerpen (cohort vs. case-control en prospectieve studies), interim analyses, lineaire en logistische regressie, Kaplan-Meier curves en proportional hazards modellen.

De nadruk in deze cursus zal liggen op begrip en interpretatie van deze concepten. De vertaling ervan naar de klinische praktijk, waaronder de communicatie met patiënten, staat centraal. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van voorbeelden uit recent gepubliceerde literatuur. Er zal geen specifieke statistische analysesoftware besproken worden.

Doelgroep

Deze cursus is gericht op artsen, medisch specialisten en artsen in opleiding tot specialist (AIOS), maar ook geschikt voor bijvoorbeeld arts-onderzoekers, farmaceuten, para-medici, laboratorium onderzoekers en alle overige geïnteresseerden in medisch onderzoek. De cursus is niet bedoeld voor statistici.

Docenten

Vincent van der Noort studeerde wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de Universiteit van Utrecht in een onderwerp in de zuivere wiskunde. In 2011 verscheen zijn boek ‘Getallen zijn je beste vrienden’ over de leuke kanten van wiskunde voor een algemeen publiek. Sinds 2013 werkt hij als statisticus bij het Antoni van Leeuwenhoek, waar hij onder andere betrokken is bij de studies van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT).

Rob Kessels studeerde methoden en statistiek voor de sociale, gedrags- en biomedische wetenschappen aan de universiteit van Utrecht. Na zijn studie was hij enige tijd werkzaam als statisticus binnen een farmaceutisch onderzoeksbedrijf alwaar hij, i.s.m. met de universiteit Utrecht, een PhD onderzoek startte naar de toepassing van multilevel latente variabele modellen voor de analyse van patiënt gerapporteerde uitkomstmaten. Sinds 2018 werkt hij als statisticus bij het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis waar hij betrokken is bij de opzet en analyse van clinical trials.

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand  
Cursusbeschrijving_26-10-2021.docx26-10-2021 13:5516 KB
 
0
Tijd11:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenData in januari niet doorgegaan, cursus is verzet naar juni.

Tijd11:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenEngelstalige uitvoering van deze training

Da afdeling Biometrics faciliteert het wetenschappelijk onderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhus.  De afdeling levert de infrastructuur voor klinisch en fundamenteel onderzoek waaronder bio-statistische ondersteuning, gecentraliseerde gegevensverzameling en documentatie, randomisatie, data verwerking, monitoring en coordinerend management voor clinical trials. De statistici werken zowel binnen als buiten het instituut samen met onderzoekers uit binnen- en buitenland aan klinische research projecten en multi-center studies.

Plesmanlaan 121
1066CX
Amsterdam
+31205122625