Opleidingen details Seneca-abt
Teach the Teacher: Didactische Basisprincipes (ID nummer: 447464)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 31213-12-2021 t/m 12-12-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

 Na afloop van de cursus:

Kennen de cursisten de competenties die in de medische opleiding aan de orde moeten komen.

Kennen de cursisten de belangrijkste kenmerken van een goede opleider.

Kennen de cursisten de grondslagen van het leren door volwassenen.

Kennen de cursisten enkele didactische principes om het onderwijs efficienter en effectiever in te richten.

Kunnen de cursisten enkele van de technieken toepassen om het onderwijs efficient en effectief af te leveren.

Kunnen de cursisten feedback geven.

Kunnen de cursisten feedback ontvangen.

Kennen de cursisten de eigenschappen van leerdoelen.

Kennen de cursisten de voordelen van leerdoelen.

Kunnen de cursisten leerdoelen voor een leerling formuleren.

Kennen de cursisten de 6 niveaus van het kennisdomein (volgens Bloom).

Kunnen de cursisten het kennisniveau van de leerlingen vaststellen met behulp van vragen.

Kennen de cursisten de systematiek van de KPB.

Kennen de cursisten het adagium 'Beperken-beperken-beperken' dat geldt voor een KPB.

Kunnen de cursisten een 1-op-1 feedbackgesprek voeren met een leerling.

Kennen de cursisten de 5 niveaus in de ontwikkeling en uitvoering van een vaardigheid.

Kennen de cursisten 6 niveaus in de competentieontwikkeling van een vaardigheid.

Kennen de cursisten de termen onbebust onbekwaam - bewust onbekwaam - bewust bekwaam en onbewust bekwaam.

Kennen de cursisten de methodiek van de vier-stappen-methode.

Kunnen de cursisten de vier-stappen-methode toepassen.

Kunnen de cursisten elkaar feedback geven op hun doceertechniek.

Kennen de cursisten variaties op de vier-stappen-methode om gespreksvaardigheden te doceren.

Kennen de cursisten variaties op de vier-stappen-methode om vermeende aanwezige vaardigheden bij een leerling te toetsen.

Kennen de cursisten het verschil tussen toetsen en beoordelen.

Kennen de cursisten de begrippen formatief en summatief.

Kunnen de cursisten enkele voorwaarden voor correcte toetsing benoemen.

Kennen de cursisten het begrip EPA, de vijf niveaus die in de EPA worden gehanteerd.

Kunnen de cursisten enkele toetsmethoden noemen.

Kunnen de cursisten in een 1-op-1 situatie met een leerling een KPBgesprek voeren.

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand  
Bijlage 2 2021 - 2022 Programma T th T.pdf25-10-2021 12:3425 KB
 
700
Tijd09:00 - 17:00
LocatieTilburg (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieDeventer (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieHeerlen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieHeerlen (NL) (Toon kaart)

Seneca-abt is een bureau dat is gespecialiseerd in het geven van cursussen over de didactiek en onderwijskunde in de medische (vervolg)opleidingen. Seneca-abt richt zich ook op de leermeesters van de verpleegkundig specialisten en de physician assistants.

Hopweg 23
9753 GP
Haren
06 47304694