Opleidingen details Schematherapiecocon
BASISCURSUS SCHEMATHERAPIE IN BEWEGING (ID nummer: 447322)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Vervolgcursus - contacturen271-4-2022 t/m 31-3-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Schematherapie in beweging:
focus op nabij zijn en voelen in contact, waarnemen en vervullen van emotionele basisbehoeften experiëntiëel, samenkomend en online: ‘live’

Schematherapie wordt toegepast bij cliënten met persoonlijkheidsproblematiek en bij cliënten met hardnekkige as-I problematiek, die met de gebruikelijke behandeling onvoldoende verbeteren.  Als gevolg van onaangename frustratie, traumatisering, modeling, identificatie of verwend verwaarlozen hebben cliënten schema’s en coping ontwikkeld waardoor zij onvoldoende zorg dragen voor een gezonde emotionele huishouding.  Gevolg is dat schema’s uitmonden in beschadigend of destructief gedrag en zelfondermijning in relaties

In Schematherapie is het doel ‘limited reparenting’ het alsnog zorgen dat basisbehoeften voelbaar worden en vervuld, dat ondermijnende patronen erkend, doorbroken worden zodat verder ontwikkelen leidt tot in het huidige leven op een meer adequate manier omgaan met en handelen naar basisbehoeften binnen de grenzen van wat haalbaar is.

In deze basiscursus wordt opgeleid naar het reglement van de Vereniging voor Schematherapie. Je leert over het schematherapiemodel, de taal, de methodieken.

Vorm:
De cursus heet ‘schematherapie in beweging’ om een drietal redenen,
schematherapie helpt de vastgelopen cliënt om in een veilige cocon zich te ontwikkelen, te groeien, opnieuw in beweging te komen,
In de schematherapiecocon willen we collega’s in een veilige cursusomgeving gelegenheid geven door opleiding weer te groeien, zich verder te ontwikkelen,
ook bewegen we ons graag op een weg van innovatie waarin de schematherapie ook in vorm en inhoud in beweging zal blijven, zich verder zal ontwikkelen.

Online opgedane schematherapie behandel- en opleidingservaring geeft ook een slinger aan innovaties. We vonden locaties in buitengebied om ervaringsgericht te vertragen, bijeen te komen en te leren, waarnaast we ook de eerste kennis van online toepassen van technieken overdragen.

Doelen:
na afloop van de basis cursus:
• kun je een schemacasusconceptualisatie, een modusmodel en een behandelplan opstellen.
• richt je je op afname van zelfondermijnende patronen én op toename van de gezonde volwassene.
• ben je in staat de werkrelatie met een cliënt met persoonlijkheidsproblematiek te hanteren
• ken je de principes van ‘limited reparenting’ en ‘limit setting’ d.m.v. de empathische confrontatie.
• heb je geoefend met de verschillende schematherapie technieken
• ken je experiëntiële, cognitieve technieken en gedragsinterventies, individueel en in de groep.
• heb je zicht op eigen schema’s en coping en het mogelijk effect hiervan in schematherapierelaties

Locaties:
· dag 1 en 2: Erve Bossem, Lattrop-Breklenkamp
incl. koffie/thee, lunch, wandeling, 3 gangendiner, overnachting eenpersoonskamer, ontbijt
·dag 3 en 4:  online cursus bijeenkomst
· dag 5: Landschap Overijssel, Koetshuis Hof Espelo, Enschede

Kosten
€1335,- inclusief koffie/thee, lunches, de luxe overnachting met driegangen diner, ontbijt en een digitale reader

Literatuur zelf aan te schaffen:
· Young, J. E., Klosko J.S., & Weishaar, M.E. (2005). Schemagerichte therapie. Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. ISBN 9789031343355
 · Arntz, A. & Jacob, G. (2012), Schematherapie. Een praktische handleiding. Amsterdam: Nieuwezijds, ISBN 9789057123542.
· Claassen, A. en Pol, S., red. (2015). Schematherapie en de Gezonde Volwassene. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verbredend
 Verdiepend
8
18
ja
€1335,-
27
toetsing en evaluatie
CRKBO
Voorwaarden voor deelname
Aan deze cursus kan worden deelgenomen als de cursist aan één de volgende voorwaarden voldoet: • BIG-registratie als GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater (of in opleiding daartoe) en/of (aspirant) lid van een erkende specialistische psychotherapievereniging.
• Cursist is een vaktherapeut.
• Anderen (bijv. basispsychologen, (ortho)pedagogen en HBO-ers met een andere opleiding dan vaktherapeut) mogen alleen deelnemen als zij nauw samenwerken met geregistreerde schematherapeuten
Bestand  
advertentie tekst VSt.docx21-10-2021 21:1117 KB
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd09:30 - 16:30
LocatieLattrop-Breklenkamp (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieLattrop-Breklenkamp (NL) (Toon kaart)

Schematherapiecocon, opleidingscentrum schematherapie:
basiscursus vervolgcursus, nascholing, workshops, supervisie, leerhterapie VSt, VGCt, NVP

H.C.Pootstraat 9
7552WZ
Hengelo (Ov)
H.C. Pootstraat 9
7552WZ
Hengelo (Ov)
0624199047