Opleidingen details Q3
Omgaan met tuchtzaak (ID nummer: 446742)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 341-12-2021 t/m 30-11-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Introductie

Een tuchtzaak heeft altijd een flinke impact; het is het begin van een (te) lange periode van onzekerheid, terwijl de zorg voor patiënten gewoon doorloopt. Het vergt veel van de arts zelf, maar ook van zijn of haar omgeving, zowel thuis als in het ziekenhuis.

Dan kan het een geruststelling zijn om te weten wat je te wachten staat als het je onverhoopt overkomt. Om inzicht te krijgen in de verschillende implicaties van het gedrag van patiënt, arts en advocaat tijdens de procedure. Om je te realiseren welke impact je reactie als collega-arts heeft en hoe (wel en niet) te reageren om onenigheid in de vakgroep te voorkomen.

Dokter zijn, dat doe je tegenwoordig vrijwel altijd in teamverband. Je directe collega’s, je ‘peers’, zijn erg belangrijk voor hoe jij als individuele dokter in je werkt zit, hoe je tot je recht komt, voor je werkplezier en je welbevinden. Delen en leren van elkaars lastige ervaringen is een mooi onderdeel hiervan.

Het bijzondere aan deze scholing is dat deze oa gegeven wordt door een collega die als jurist, circa 40 mondelinge vooronderzoeken per jaar (in de rechtbank, na uitwisseling klaag- en verweerschrift) voorzit voor het Medisch Tuchtcollege. Praktische tips uit de eerste hand dus.

Wanneer deze training

 • Als je wilt weten wat je kunt verwachten en wat je het beste kunt doen na ontvangst van een tuchtklacht 
 • Als je wilt weten op welke gronden, welke maatregelen opgelegd kunnen worden 
 • Als je signalen wilt leren herkennen die een klacht kunnen voorkomen
 • Als je inzicht wil krijgen in hoe je het verloop van een klachtprocedure zo gunstig mogelijk kunnen beïnvloeden 
 • Als je benieuwd bent hoe je als vakgroep/team het beste omgaat met een klacht (of calamiteit) van een collega

Leerdoelen

 

 • Inzicht krijgen in het juridisch kader, de laatste wijzigingen en dus vereisten Wet BIG 
 • Weten welke praktische handelingen direct na ontvangst van een klacht belangrijk zijn 
 • Tips uit de praktijk; beste opstelling voor, tijdens en na een klacht 
 • Het herkennen van de signalen om een klacht te voorkomen 
 • Het delen en leren van elkaars ervaringen 
 • Inzicht krijgen in de impact van een klacht op jezelf en vakgroep/team

 

 

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand  
Programma Tuchtzaken in de Praktijk.pdf15-10-2021 14:1657 KB
0
afhankelijk van groepsgrootte
Tijd15:00 - 19:00
Locatie

‘Bevlogen kameraadschap stuwt prestaties arts op; kameraadschap en gedrevenheid, dat zijn de drijvers die dokters tot optimaal presteren bewegen’
Proefschrift Q3 partner Myra van den Goor

Wetenschappelijk bewezen en onze volle overtuiging: het leveren van humane, persoonsgerichte en waardegedreven zorg begint bij aandacht voor de kernwaarden van hen die deze zorg leveren: Calling & Comradeship. 

Vandaar dat alles wat wij bij Q3 doen erop gericht is om deze Calling en Comradeship te stimuleren. Omdat wij, op onze bescheiden manier en vanuit onze expertise, eraan willen bijdragen dat dokters met plezier hun werk kunnen blijven doen. 

Dat doen we vanuit drie, elkaar bestuivende vertrekpunten: wetenschappelijk onderzoek, training & begeleiding en ondersteuning van kwaliteitskaders (IFMS, opleidings- en  kwaliteitsvisitatie). Op deze manier ondersteunen we medisch specialisten, individueel en in groepsverband.

 

Utopialaan 36
5236CE
Den Bosch
Postbus 24
5201 AA
Den Bosch
073-615 99 41