Opleidingen details Dialexis Advies BV
5 - daagse basistraining DGT (ID nummer: 446692)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen4516-12-2021 t/m 15-12-2024
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

5-daagse Basistraining DGT

De 5-daagse Basistraining Dialectische Gedragstherapie (DGT) van Dialexis is een opleiding voor individuen die DGT willen gaan uitvoeren en zich bij een bestaand en wekelijks actief DGT-consultatieteam willen aansluiten. De hulpverleners die zich voor deze training inschrijven, hebben al kennis gemaakt met de methode via het handboek DGT bij borderline persoonlijkheidsstoornis, de handleiding voor de vaardigheidstraining DGT, of via een 1-daagse of 3-daagse (voorheen genaamd basis-) Introductietraining. We richten ons met andere woorden tot individuen die een geïnformeerde keuze hebben gemaakt om DGT uit te voeren.

Tijdens de trainingsweek, die bestaat uit vijf bijeenkomsten van één dag, worden de competenties voor het uitvoeren van DGT ingeoefend. Qua werkvorm ligt de nadruk op presentatie, demonstratie en rollenspel. Na deze week kunnen de deelnemers hun eigen DGT-consultatieteam gebruiken om wat ze geleerd en geoefend hebben in de praktijk toe te passen. 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Jeugdzorg pedagoogPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
1 2 3 4
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
15
30
ja
1149
45
toetsing en evaluatie
CRKBO
Cognitief gedragstherapeuten, gedragstherapeutische medewerkers, GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen of basispsychologen die eerder een basiscursus gedragstherapie (100 uur), of minimaal een inleiding van 30 uur hebben gevolgd.
Bestand  
02.04_Omschrijving_publiek_accr.pdf15-10-2021 12:4589 KB
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Cogn.gth.werker bij-/nascholing
Tijd9:00 - 17:00
LocatieSoesterberg (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen5 - daagse basistraining

Tijd9:00 - 17:00
LocatieSoesterberg (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen5 - daagse basistraining 2022

Tijd9:00 - 17:00
LocatieSoesterberg (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen5 - daagse basistraining

Tijd9:00 - 17:00
LocatieSoesterberg (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen5 - daagse basistraining december 2021

Dialectische gedragstherapie is het meest onderzochte behandelprogramma voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. DGT is een kosteneffectieve behandelmethode, die voorkomt dat professionals burn-out raken. In Nederland bestaan meer dan 25 DGT teams, waarvan het merendeel al langer dan 10 jaar bestaat.
DGT wordt sinds 1995 in Nederland toegepast. In de loop van de jaren heeft Dialexis, het opleidings- en trainingsinstituut voor DGT in Nederland, in nauwe samenwerking met het trainingsinstituut van Marscha Linehan in Seattle, haar trainingsaanbod verfijnd en steeds meer afgestemd op wat in de Nederlandse GGZ noodzakelijk is. Zo wordt in workshops en trainingen aandacht besteed aan de toepassing van DGT bij borderline patiënten met co morbide stoornissen (verslaving, eetstoornissen), in verschillende settings (forensische psychiatrie, jeugdzorg, licht verstandelijk gehandicaptenzorg, binnen een intramurale setting), maar wordt ook aandacht besteed aan de implementatie en organisatie van DGT programma’s. Supervisie die leidt tot certificering van individuele therapeuten en trainers, maar ook tot accreditering van teams is sinds kort eveneens mogelijk.

Dialexis Advies is gelieerd aan Behavioral Tech, LLC, Seattle, USA.
Dialexis Advies is opgenomen in het CRKBO.

Biezendwarsstraat 7
6541 ZE
Nijmegen
06 51282074