Opleidingen details Onderwijscentrum UMC Utrecht
Workshop AIOS in moeilijkheden (ID nummer: 446644)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 242-12-2021 t/m 1-12-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Vrijwel iedere opleider krijgt vroeg of laat te maken met een AIOS wiens ontwikkeling achterblijft en die niet presteert zoals verwacht mag worden. In de Angelsaksische literatuur wordt gesproken van “problem residents”, naar schatting tenminste 7% van de AIOS.

Slechts hoogst zelden gaat het om evident wangedrag, of ligt een depressie of verslaving aan de problemen ten grondslag. Meestal is het een opeenstapeling van subtielere problemen de opleider zorgen baren. Gedragingen die zich soms lastig laten “vangen” in een precieze omschrijving: te weinig kennis? onvoldoende timemanagement? te laag tempo? Of herhaalde irritaties bij collega’s, staf en verpleegkundigen zijn een aanwijzing dat er iets aan de hand is.

Tijdens de workshop gaan we, mede aan de hand van eigen casuïstiek van de deelnemers, nader in op het herkennen van een AIOS in moeilijkheden. Onderliggende oorzaken en het herkennen daarvan passeren de revue. Deelnemers oefenen met het bespreekbaar maken van de problematiek, een gesprek waar opleiders niet zelden tegen op zien en soms zelfs een beetje voor zich uitschuiven.
En wat dan? Wat moet je als opleider zelf doen, wat kun je nog zelf doen en waar voor kun je hulp inroepen?

Ook de wijze van documenteren en de regelgeving komen aan de orde.
 

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand  
PROGRAMMA-Aios in moeilijkheden.doc14-10-2021 21:5631 KB
325
Tijd09:00 - 13:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 13:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Het UMC Utrecht biedt voor opleiders en plaatsvervangend opleiders in de medisch specialistische opleidingen binnen de OOR Utrecht 3 Train de Trainers (“TdeT”) trainingen à twee dagen aan (“Utrechtse Leergang”). Deze trainingen volgen de inhoud van het document Naar een Raamplan en scholing voor opleiders medische vervolgopleidingen (Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, 2005, vol.24, 72-77).

De Utrechtse Leergang is ontwikkeld in verband met de verplichte didactische scholing voor de opleidingsgroepen na het kaderbesluit van de MSRC in 2006. Bij toekenning van de opleidingen en visitaties speelt deelname aan deze cursussen een belangrijke rol.

De trainingsmodules I en II zijn al een of meerdere keren gegeven, de derde module is in ontwikkeling. Het zijn intensieve programma’s waarbij een groot deel gewijd ís aan het daadwerkelijk oefenen. De bedoeling is om de sessies zoveel als mogelijk interactief te laten zijn en om in een veilige en plezierige leeromgeving op didactisch gebied veel van elkaar te leren. Daardoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de ervaring van zowel de deelnemers als van de begeleiders van de training.

In TdeT I geven de trainers inzicht in de leerprocessen bij volwassenen op de gebieden van kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Ook het creëren van een veilige en plezierige leeromgeving als een belangrijke voorwaarde is voor het geven van goed onderwijs en het geven én ontvangen van feedback krijgt de aandacht.

TdeT II staat in het teken van de grote lijn van de individuele professionele en persoonlijke ontwikkeling van de AIOS en de rol van de opleider daarbij, met aandacht voor de ontwikkeling van beroepsgerichte competenties en de beoordeling daarvan.

TdeT I moet als eerste worden gevolgd, de overige twee trainingen kunnen in willekeurige volgorde gevolgd worden.

Eén trainingsmodule bestaat uit twee dagen van 09.00 tot 17.00 uur. Voorafgaand aan de training wordt het programma met opdrachten opgestuurd.

TdeT I
Don. en Vrij. 20 en 21 sept. 2007 in Woudschoten Conferentiecentrum, Zeist
Don. en Vrij. 8 en 9 nov. 2007 in Chalet Helenaheuvel, Doorn

TdeT II
Don. en Vrij. 13 en 14 dec. 2007 in Woudschoten Conferentiecentrum, Zeist


Voor de opleiders en plaatsvervangende opleiders in de medisch specialistische opleidingen binnen de OOR Utrecht zijn er vooralsnog geen kosten aan verbonden.

Universiteitsweg 98
3584 CG
Utrecht
Postbus 85500
3508 GA
Utrecht
+31 88 75 534 51