Opleidingen details Onderwijscentrum UMC Utrecht
(team)Workshop Implementatie van EPA’s in de opleidingspraktijk (ID nummer: 446642)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2414-12-2021 t/m 13-12-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Hoe ga je om met Entrustable Professional Activities in de medische vervolgopleidingen? Wat verandert er en waarom? In de (team)workshop Implementatie van EPA’s in de opleidingspraktijk maken opleidingsgroepen in eigen teamverband kennis met de principes en achtergronden van EPA’s. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de vertaling van het op EPA’s gebaseerde opleidingsplan naar de opleidingspraktijk en bekwaam verklaren. Het is een zeer praktijkgerichte training waarbij de teams met elkaar aan de slag gaan met het eigen opleidingsplan.

 

Onderwerpen

Algemene inleiding EPA’s

EPA’s in het opleidingsplan

Van opleidingsplan naar opleiding: hoe, wat en wie?

Entrustment decisions & OOG-bespreking

 

Doelen:

Inzicht in wat EPA’s zijn en de achterliggende theorie van EPA’s

Implementeren van eigen EPA’s in de opleiding

Inzicht in achterliggende theorie bekwaam verklaren en mogelijke vormen waarop dit vorm gegeven kan worden

Bijdrage leveren aan Oordeel Opleidingsgroep cq. hoe dit in eigen opleidingsgroep vorm gegeven kan worden

Plan van aanpak implementatie EPA’s en bekwaam verklaren

 

(Meerdaagse) Nascholing
 
420
Tijd13:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd16:00 - 19:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 13:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 13:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 13:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 13:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Het UMC Utrecht biedt voor opleiders en plaatsvervangend opleiders in de medisch specialistische opleidingen binnen de OOR Utrecht 3 Train de Trainers (“TdeT”) trainingen à twee dagen aan (“Utrechtse Leergang”). Deze trainingen volgen de inhoud van het document Naar een Raamplan en scholing voor opleiders medische vervolgopleidingen (Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, 2005, vol.24, 72-77).

De Utrechtse Leergang is ontwikkeld in verband met de verplichte didactische scholing voor de opleidingsgroepen na het kaderbesluit van de MSRC in 2006. Bij toekenning van de opleidingen en visitaties speelt deelname aan deze cursussen een belangrijke rol.

De trainingsmodules I en II zijn al een of meerdere keren gegeven, de derde module is in ontwikkeling. Het zijn intensieve programma’s waarbij een groot deel gewijd ís aan het daadwerkelijk oefenen. De bedoeling is om de sessies zoveel als mogelijk interactief te laten zijn en om in een veilige en plezierige leeromgeving op didactisch gebied veel van elkaar te leren. Daardoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de ervaring van zowel de deelnemers als van de begeleiders van de training.

In TdeT I geven de trainers inzicht in de leerprocessen bij volwassenen op de gebieden van kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Ook het creëren van een veilige en plezierige leeromgeving als een belangrijke voorwaarde is voor het geven van goed onderwijs en het geven én ontvangen van feedback krijgt de aandacht.

TdeT II staat in het teken van de grote lijn van de individuele professionele en persoonlijke ontwikkeling van de AIOS en de rol van de opleider daarbij, met aandacht voor de ontwikkeling van beroepsgerichte competenties en de beoordeling daarvan.

TdeT I moet als eerste worden gevolgd, de overige twee trainingen kunnen in willekeurige volgorde gevolgd worden.

Eén trainingsmodule bestaat uit twee dagen van 09.00 tot 17.00 uur. Voorafgaand aan de training wordt het programma met opdrachten opgestuurd.

TdeT I
Don. en Vrij. 20 en 21 sept. 2007 in Woudschoten Conferentiecentrum, Zeist
Don. en Vrij. 8 en 9 nov. 2007 in Chalet Helenaheuvel, Doorn

TdeT II
Don. en Vrij. 13 en 14 dec. 2007 in Woudschoten Conferentiecentrum, Zeist


Voor de opleiders en plaatsvervangende opleiders in de medisch specialistische opleidingen binnen de OOR Utrecht zijn er vooralsnog geen kosten aan verbonden.

Universiteitsweg 98
3584 CG
Utrecht
Postbus 85500
3508 GA
Utrecht
+31 88 75 534 51