Opleidingen details Cure & Care Development
Driedaagse cursus ’Functioneel neurologische symptoomstoornis’ (ID nummer: 446625)
Cursus afgewezen!
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

In deze driedaagse cursus word je geschoold in de gedragstherapeutische behandeling van de functioneel-neurologische-symptoomstoornis door middel van hypnose, katalepsie-inductie, shaping-technieken en stressmanagement aan de hand van het recent verschenen protocol voor de functioneel-neurologische- symptoomstoornis.

De functioneel-neurologische-symptoomstoornis is een stoornis die wordt gekenmerkt door verstoringen van de motorische en/of sensorische functies. De meest voorkomende symptomen zijn verlamming, ongecontroleerde bewegingen, verkrampingen, blindheid, gevoelloosheid en pseudo-epileptische aanvallen. Patiënten met dit soort klachten worden vaak als lastig en moeilijk beschouwd. Hulpverleners weten zich meestal geen raad met deze patiëntenpopulatie. In deze driedaagse workshop wordt de behandeling van de meest voorkomende functionele bewegingsstoornissen aan de hand van het protocol uitgelegd. Daarbij wordt er onder andere door het tonen van dvd-fragmenten uitgebreid stilgestaan bij de diverse behandeltechnieken en in subgroepen geoefend met hypnose en katalepsie-inductie. Dag drie staat in het teken van intervisie waarbij alle casuïstiek met betrekking tot functionele stoornissen kan worden besproken.

Opzet

De volgende onderwerpen komen aan bod op de eerste cursusdag:

 • Inleiding over functionele stoornissen en de volgende aandoeningen:
 • Verlammingen
 • Tremoren
 • Myoclonieën
 • Psychogene aanvallen
 • Inleiding in hypnose, met aandacht voor:
 • Hypnotiseerbaarheid
 • Oefenen van de technieken
 • Toepassing van hypnose bij Psychogene Niet Epileptische Aanvallen
 • Toepassing van incompatibel respons bij verschillende functionele bewegingsstoornissen

 

Op de tweede dag wordt er aandacht besteed aan:

 • Katalepsie-inductie
 • Shaping-technieken
 • Behandeling van meest voorkomende functionele klachten

Intervisie  

Intervisie vindt plaats op de derde cursusdag, waarbij tevens casuïstiek wordt behandeld.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Consultatieve PsychiatrieVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3 4 5
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
academici en HBO-ers
Workshop
 Inleidend
 Verdiepend
8
25
ja
€ 835,- inclusief ‘Overzicht van de toepassing van hypnose en katalepsie bij de conversiestoornis. Gepubliceerd in Dth nummer 3 2015’
18
Geen toetsing, wel evaluatie
Deel uitmaken van de doelgroep
Bestand  
Brochuretekst 2022.pdf14-10-2021 16:29314 KB
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd10:00 - 17:00
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Cure & Care Development (CCD) biedt een breed scala aan hoogwaardige kennis, voor zowel zorgprofessionals als bedrijven en ZZP'ers

Als je zorg nodig hebt, hoop je de zorgverlener te treffen die jou goed kan helpen. Die jou behandelt op basis van de laatste inzichten in de zorg en evidence based behandelingen. CCD biedt gedegen opleidingen aan zorgprofessionals die hun vak meer dan serieus nemen en zich willen blijven ontwikkelen.

Onze kernwaarden zijn leidend in ons doen en laten: wij zijn verbindend, ontwikkelingsgericht en vinden passie in ons werk vanzelfsprekend.

Naast het aanbod van gedegen opleidingen van gerenommeerde docenten, vinden we het minstens zo belangrijk dat de deelnemers onze service als uitmuntend ervaren. Hier besteden wij dan ook veel aandacht aan en we blijven onszelf continu evalueren en waar mogelijk verbeteren.

Oude Oeverstraat 120, etage 3
6811 JZ
ARNHEM
Postbus 5466
6802 EL
ARNHEM
026 368 44 11