Opleidingen details ACTcursus.nl
ACT 50 uurs vervolgcursus CGT (ID nummer: 445376)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Vervolgcursus - contacturen5021-4-2022 t/m 20-4-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Voor cursisten, die reeds 100 uur basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (CGT) hebben gevolgd, bieden wij een vervolgcursus van 50 uur. Hierin leren cursisten diepgaand te werken met Acceptance and Commitment Therapy (ACT). In de cursus wordt de link gelegd tussen de meer traditionele CGT en de manier waarop ACT invulling geeft aan de principes uit de CGT. Onder andere zal aandacht besteed worden aan functie- en betekenisanalyse, casusconceptualisatie en de invloed van cognities op gedrag. Voortbordurend op het (radicaal) behaviorisme van Skinner en inzichten uit de cognitieve therapieën van Beck en Ellis ontwikkelde Steven Hayes ACT. Deze procesgerichte benadering is gelinkt aan de Relational Frame Theory (RFT). Zowel ACT als RFT zijn grondig onderzocht, in laboratorium en de klinische praktijk en blijken theoretisch robuust en praktisch werkbaar.

Door middel van theoretische uitleg, modeling en rollenspelen leren cursisten de componenten waarop ACT gebaseerd is, functioneel toe te passen. Ze leren het verband te leggen tussen de problematiek van de cliënt, het proces wat zich in de therapie afspeelt en hun eigen proces. Cursisten leren ACT procesmatig in te zetten, waarbij zij de componenten kunnen integreren en op maat van de cliënt toepassen. Zij kunnen de therapeutische relatie gebruiken om het therapieproces op gang te brengen, te bevorderen en bekrachtigen.  Zij leren vanuit een casusconceptualisatie en met een voortdurende functionele blik een behandelplan te maken en uit te voeren. Cursisten weten ACT te plaatsen binnen de traditie van de CGT, met oog voor de overlap en het eigene. Zij begrijpen de overlap tussen de relational frame theory (RFT) en de klassieke en operante conditionering en wat de meerwaarde van RFT is. Cursisten krijgen inzicht in de wetenschappelijke onderbouwing, te weten de effectiviteit van ACT, de link tussen ACT en RFT en de onderbouwing van de RFT.

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 wetenschappelijke evidentie
academici en HBO-ers
Cursus
 Verbredend
8
18
ja
2150
50
toetsing en evaluatie
CRKBO
Cursisten dienen een basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (CGT) van 100 uur te hebben gevolgd.
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd9:30 - 17:15
LocatieBunnik (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenInclusief lunch

Tijd9:30 - 17:15
LocatieHuissen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenInclusief lunch

De docenten van de cursus, mevrouw Ingrid Postma en ikzelf zijn beiden klinisch psycholoog. Wij werken beiden bij Skils. Wij organiseren in eigen beheer cursussen

Veenroede 24
7881 XL
Emmer-Compascuum
06-22399712