Opleidingen details Opleidingen Van Genderen
25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, RV) (ID nummer: 445208)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Vervolgcursus - contacturen2514-1-2022 t/m 13-1-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Schematherapie is oorspronkelijk ontwikkeld als individuele behandeling van volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek, met name de borderline en narcistische persoonlijkheidsstoornis. In de loop der tijd zijn er echter nieuwe toepassingen van schematherapie, of technieken uit deze therapie, in de praktijk bedacht. Sommige van deze toepassingen zijn inmiddels aan een kritische wetenschappelijke toets onderworpen, andere bevinden zich nog in het experimentele stadium. Steeds meer wordt schematherapie toegepast bij adolescenten. Vroege onaangepaste schema’s zijn immers al zichtbaar in de adolescentieperiode en hebben invloed op het dagelijkse functioneren van de adolescent. Gezien de levensfase en het feit dat de adolescent vaak nog thuis wonen is de therapie niet zondermeer toepasbaar bij adolescenten. Maar met gerichte aanpassingen is schematherapie zeker bruikbaar voor de adolescent (en zijn familie). In de basiscursus voor adolescenten (25 uur) komt de basis van de schematherapie aan de orde. Er wordt aandacht besteed aan schema’s, schema-modi, het hanteren van de therapeutische relatie en er wordt gekeken hoe dit toegepast kan worden binnen de therapie met adolescenten.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Register VaktherapieRegister Vaktherapie (RV)
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
10
14
ja
€ 975,--
25
toetsing en evaluatie
Psychologen, pedagogen, psychiaters, die werken met cliënten met de beschreven problematiek. Kennis en vaardigheden op het gebied van de cognitieve therapie bij as I-problematiek is wenselijk
Bestand  
SCHEMATHERAPIE BASIS VOOR ADOLESCENTEN.docx2-10-2021 12:2418 KB
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd09:45 - 16:45
LocatieRosmalen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:45 - 16:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:45 - 16:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:45 - 16:45
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:45 - 16:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:45 - 16:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:45 - 16:45
LocatieHeiloo (NL) (Toon kaart)

Tijd09:45 - 16:45
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:45 - 16:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

 organisatie t.b.v. onderwijs in de geestelijke gezondsheidszorg, met name gericht op cognitieve- en schemagerichte gedragstherapie

Burgemeester Ceulenstraat 102
6212 CV
Maastricht
0639493716