Opleidingen details King nascholing
Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie Traumastoornissen: behandeling en verwerkingstechnieken (ID nummer: 445189)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Vervolgcursus - contacturen504-3-2022 t/m 3-3-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod:

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

Kennis van het ontstaan en instandhouding van traumaproblematiek;

Het cognitief gedragstherapeutisch proces bij traumaproblematiek; 

Cognitief gedragstherapeutische diagnostiek van traumaproblematiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en instandhoudende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten;

Ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en –analyses bij traumaproblematiek;

Het kennis opdoen en toepassen van technieken van de cognitieve gedragstherapie om traumaproblematiek te behandelen, waaronder vooral Imaginare Exposure, Imaginaire Rescripting, psycho-educatie, motiveren, imaginatie, stabilisatie oefeningen, ontspanningsoefeningen en rescriptingstechnieken.

De 50-urige vervolgcursus cognitieve gedragstherapie  is methodisch specifiek en niet doelgroep specifiek (kind en jeugd, ouderen, volwassenen). Wel is de toepassing in oefeningen binnen de cursus doelgroepgericht. De cursus leidt tot een  therapeut die de principes van het cognitief gedragstherapeutisch proces, cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en cognitief gedragstherapeutische technieken kan toepassen bij traumaproblematiek in brede zin.

 Algemene leerdoelen

Na afloop van de cursus: 

heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken met betrekking tot ontwikkeling van trauma; 

kan de cursist leermodellen toepassen op trauma casuïstiek uit de  eigen praktijk; 

kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen; 

kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen voor traumaproblematiek;

kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten voor traumaproblematiek;

kan de cursist op een basaal niveau Imaginaire Imaginare Exposure en Imaginaire Resripting toepassen

heeft de cursist inzicht in de verschillende werkingsmechanismen van de verschillende verwerkingstechnieken;

kan de cursist gericht bepalen welke verwerkingstechniek in welke situatie meer of minder geïndiceerd is

kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken;

heeft de cursist inzicht hoe cultuurverschillen kunnen meespelen bij trauma en verwerkingsproblematiek

heeft de cursist kennis van de controversiële kwesties rondom de behandeling van traumaproblematiek, onder andere: de behandeling van dissociatieve stoornissen, de stabilisatiediscussie en hervonden herinneringen.

Heeft de cursist inzicht in de valkuilen van overbelasting van de behandelaar bij complexe behandelingen en weet hij/zij wat mogelijke preventieve maatregelen daarvoor kunnen zijn

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 wetenschappelijke evidentie
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
10
14
ja
1.495,- inclusief lunch en gebruik van de digitale omgeving van King , exclusief boeken
50
toetsing en evaluatie
CRKBO
Cursisten dienen minstens de basiscursus cognitieve gedragstherapie gevolgd te hebben (of vergelijkbaar niveau) en werkzaam zijn in een behandelpraktijk met een cliëntenpopulatie met complexe traumaproblematiek.
Bestand  
Publieke deel.pdf1-10-2021 16:24148 KB
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd9:30 - 16:45
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDocent: Martijn Stöfsel

Tijd9:30 - 16:45
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDocent: Martijn Stöfsel

Tijd9:30 - 16:45
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:45
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Hoge Kwaliteit postacademische nascholing voor een betaalbare prijs. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van onze filosofie. Ben jij werkzaam als psycholoog of orthopedagoog in de Jeugdzorg, GGZ of in het onderwijs? Dan kun je bij ons terecht voor kwalitatief hoogwaardige én betaalbare cursussen.

De huidige ontwikkelingen binnen ons vakgebied stellen steeds meer eisen aan (na)scholing. Wij vinden dat een prima ontwikkeling, maar realiseren ons ook dat het behalen van aanvullende registraties tijdrovend en bovendien erg kostbaar is. Wij willen professionals in de jeugdzorg helpen om continu up-to-date te blijven en bieden daarom een breed aanbod aan van betaalbare cursussen en trainingen voor hulpverleners in de GGZ, jeugdzorg en onderwijs.

Czaar Peterstraat 111
1018PE
Amsterdam
0643438267