Opleidingen details Expertisecentrum Euthanasie
Training Expertisecentrum Euthanasie - Introductietraining (ID nummer: 445078)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3177-12-2021 t/m 6-12-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Introductiescholing voor (nieuwe) medewerkers van Expertisecentrum Euthanasie, voor artsen en verpleegkundigen.

Leerdoelen:
- Cursist kent de doelstellingen van Expertisecentrum Euthanasie (EE)
- Cursist is op de hoogte van de werkwijze van EE
- Cursist heeft kennis van de wettelijke zorgvuldigheidscriteria voor euthanasie en HBZ en kan deze in de praktijkl
  op casuïstiek toepassen
- Cursist heeft kennis van de juridische context waarbinnen euthanasie plaatsvindt
- Cursist heeft kennis gemaakt met enkele ethische overwegingen m.b.t. euthanasie
- Cursist heeft geoefend met stilstaan bij eigen morele overwegingen m.b.t. levensbeëindigend handelen
- Cursist heeft begrip van relevantie m.b.t. samenwerken tijdens het onderzoeken van een euthanasieverzoek
- Cursist heeft kennis van de regels met betrekking tot het vragen, geven en krijgen van feedback
- Cursist weet hoe een gesprek met patiënten en naasten te voeren en daarvan een goed verslag te maken
- Cursist is in staat psychisch lijden te beoordelen
- Cursist is in staat wilsbekwaamheid te beoordelen, dan wel weet wanneer hij dit door een derde moet laten
  doen.
- Cursist kent de extra zorgvuldigheidseisen die de toetsingscommissies en EE hanteren bij
  euthanasie in de psychiatrie
- Cursist is bekend met het begrip "anticipatoir lijden" en kan dit identificeren en beschrijven.
- Cursist is bekend met de extra zorgvuldigheidseisen de de toetsingscommissies en EE
  hanteren bij euthanasie bij dementie.
- Cursist is op de hoogte van de waarde en rol van een schriftelijk euthanasieverzoek (wilsverklaring)
- Cursist kan een "voltooid leven" onderscheiden van "lijden aan een stapeling van ouderdomsaandoeningen".
- Cursist ervaart de gelegenheid om middels een rollenspel kennis te maken met een huisbezoek aan patiënten
   met een euthanasieverzoek. Dit met simulatiepatiënten.
- Cursist kent de vereiste verslagleggingsdocumenten m.b.t. meldingen bij de toetsingscommissies
- Cursist heeft kennis gemaakt met de SCEN-organisatie en weet een deugdelijke SCEN-consultatie aan te
   vragen bij de juiste Atacom afdeling
- Cursist kent de routing voor het vragen van ondersteuning bij het medisch management van EE.

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand  
Programma dag 1.pdf30-9-2021 16:2132 KB
Programma dag 2.pdf30-9-2021 16:2132 KB
Programma dag 3.pdf30-9-2021 16:21133 KB
 
0
Deelname alleen opengestelde voor geselecteerde deelnemers.
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

Stichting bedoeld voor mensen met een weloverwogen en vrijwillige doodswens die hun verzoek niet gehonoreerd zien door eigen huisarts of specialist

Eisenhowerlaan 104
2517 KL
Den Haag
Postbus 13480
2501 EL
Den Haag
070-3524141