Opleidingen details RINO Amsterdam
Floorplay Introductie, Praktijkdag en Online Module (kinderen die speciale aandacht nodig hebben) (ID nummer: 445039)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Oefentherapeuten - Scholing 67-10-2021 t/m 7-10-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Floorplay Introductie Praktijkdag en Online Module

(kinderen die speciale aandacht nodig hebben)

Deze praktijkdag vormt samen met de online module Introductie FloorPlay de Blended cursus Introductie FloorPlay. FloorPlay is een effectieve manier om kinderen met ontwikkelingsproblemen, waaronder autisme, te begeleiden en hun ontwikkeling te stimuleren. De online module biedt een eerste kennismaking met de methode FloorPlay en met de theoretische basis van het D.I.R. model dat eraan ten grondslag ligt. Als de cursist de afsluitende toets van de online module met voldoende resultaat heeft afgerond, mag deze deelnemen aan de Praktijkdag.
Tijdens de Praktijkdag wordt aan de hand van video-illustraties en oefeningen verder ingegaan op de theorie van het D.I.R. model en de praktische toepassing van FloorPlay. De Praktijkdag is bedoeld voor zowel ouders als professionals, waardoor kennis en ervaringen uitgewisseld kunnen worden.
De ouder-kind relatie staat bij FloorPlay centraal. Tijdens een FloorPlay-behandeling maken ouders zich de FloorPlay methodiek gaandeweg eigen, waarbij zij ondersteund (kunnen) worden door professionals.
De Praktijkdag Introductie FloorPlay is niet bedoeld om direct advies in te winnen ten aanzien van een eigen kind. Er zal gewerkt worden met video-voorbeelden van de docenten.

doelstelling

Na afloop van de cursus
1. heeft de deelnemer kennis van de uitgangspunten van het D.I.R. model en de plaats hiervan binnen de kinder- en jeugdpsychologie en –pathologie en gangbare denkwijzen t.a.v. ontwikkelingsstimulering en ouderbegeleiding.
2. kan de deelnemer de theoretische concepten koppelen aan klinische observatie
3. kan de deelnemer de opeenvolgende ontwikkelingsmijlpalen herkennen en de kenmerken benoemen
4. is de deelnemer vertrouwd met de uitgangspunten voor de behandeling volgens het D.I.R.-model en de basisprincipes van de FloorPlay-methode.

 

Cursus
195
Inclusief lunch en aanvullende literatuur (digitaal aangeboden
 Logopedisten
 Oefentherapeuten
Na afloop van de cursus

heeft de deelnemer kennis van de uitgangspunten van het D.I.R. model en de plaats hiervan binnen de kinder- en jeugdpsychologie en –pathologie en gangbare denkwijzen t.a.v. ontwikkelingsstimulering en ouderbegeleiding.
kan de deelnemer de theoretische concepten koppelen aan klinische observatie
kan de deelnemer de opeenvolgende ontwikkelingsmijlpalen herkennen en de kenmerken benoemen
is de deelnemer vertrouwd met de uitgangspunten voor de behandeling volgens het D.I.R.-model en de basisprincipes van de FloorPlay-methode.
Bestand  
500 publiek.docx30-9-2021 14:3116 KB
Mw. drs. N. van Kollenburg (Natasja)

Natasja is GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP en FloorPlay specialist


Mw. drs. J. Hoevenaars (Judith)

Judith Hoevenaars is GZ-psycholoog en speltherapeut.
6
0
Tijd9:30 - 16:30
Locatie
Opmerkingenincompany, geen open inschrijving

Tijd9:30 - 16:30
Locatie
Opmerkingenincompany, geen open inschrijving

Tijd9:30 - 16:30
Locatie

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIncompany geen open inschrijvingen

Tijd9:30 - 16:30
Locatie
Opmerkingenincompany, geen open inschrijving

Tijd9:30 - 16:30
Locatie
Opmerkingenincompany, geen open inschrijving

Tijd09:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
Locatie
Opmerkingenincompany, geen open inschrijving

Tijd9:30 - 16:30
Locatie
Opmerkingenincompany, geen open inschrijving

Tijd9:30 - 16:30
Locatie Amsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany, geen open inschrijving

Tijd9:30 - 16:30
Locatie
Opmerkingenincompany, geen open inschrijving

Tijd9:30 - 16:30
Locatie

Tijd9:30 - 16:30
Locatie
Opmerkingenincompany, geen open inschrijving

Tijd9:30 - 16:30
Locatie
Opmerkingenincompany, geen open inschrijving

Tijd09:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany, geen open inschrijving

Tijd9:30 - 16:30
Locatie
Opmerkingenincompany, geen open inschrijving

Tijd9:30 - 16:30
Locatie

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany, geen open inschrijving

Tijd15:30 - 18:30
Locatie
Opmerkingenincompany, geen open inschrijving

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany, geen open inschrijving

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany, geen open inschrijving

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany, geen open inschrijving

Tijd9:30 - 16:30
Locatie

Tijd09:30 - 16:30
Locatie

Tijd09:30 - 16:30
Locatie

Tijd09:30 - 16:30
Locatie

Tijd09:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
Locatie

Tijd09:30 - 16:30
Locatie

Tijd09:30 - 16:30
Locatie

Tijd09:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
Locatie

Tijd09:30 - 16:30
Locatie

Tijd09:30 - 16:30
Locatie

Tijd9:30 - 16:30
Locatie

Tijd9:30 - 16:30
Locatie

Tijd9:30 - 16:30
Locatie

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
Locatie

Tijd9:30 - 16:30
Locatie

Tijd9:30 - 16:30
Locatie
Opmerkingenincompany, geen open inschrijving

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

De RINO amsterdam is een landelijk werkend nascholings- en opleidingsinstituut voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en aangrenzende terreinen.

De RINO biedt al meer dan dertig jaar een rijk en gevarieerd aanbod van cursussen, workshops en opleidingen met topdocenten uit de praktijk, in het hartje van Amsterdam.
 

Leidseplein 5
1017 PR
AMSTERDAM
020-6250803