Opleidingen details Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders
Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) (ID nummer: 445028)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 31818-1-2022 t/m 17-1-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Deelnemers worden opgeleid tot het zelfstandig kunnen leiden van moreel beraad met zorg professionals binnen hun organisatie. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van de gespreksmethode ontwikkeld door Reliëf Dilemma’s in kaart BSN 9789491269097. Deze methode is afgeleid van het Reliëf stappenplan.

In deze opleiding leert men de basis begrippen en diverse stromingen uit de ethiek. Men leert kritisch een moreel dilemma onderzoeken, morele vragen herkennen en benoemen. Met elkaar zorgvuldig afwegingen maken, verantwoord besluiten nemen, posities en standpunten onderzoeken en helder maken, de doelen van moreel beraad relateren aan praktijksituaties. Nadruk ligt op het zelf oefenen waarbij vooraf persoonlijke doelen worden vastgesteld. O.l.v. de docent wordt aan de hand van (zelf ingebrachte) casuïstiek geoefend. Vooral het zelf oefenen maakt deze cursus waardevol zo blijkt uit de praktijk.

Veel aandacht is er voor het organiseren en het implementeren van moreel beraad binnen de organisatie. Dit is een specifieke rol/kans voor de geestelijk verzorger en kan met de opleiding de noodzaak hiervan goed  onderbouwen.  
Tijdens de cursus worden er tussentijdse opdrachten gegeven vanuit aangereikte literatuur, moet men zelfstandig oefenen met een moreel beraad binnen de organisatie en daarop evalueren en reflecteren. Het  maken van een reflectieverslag hoort bij de eindopdracht waarop de docent individuele feedback geeft.

leerdoelen: de deelnemers leren gesprekstechnieken om inzicht te krijgen in morele gevoeligheid. leren reflecteren op hun eigen rol als gespreksleider, verbeteren algemene - morele - en communicatieve vaardigheden ten aanzien van leiden van moreel beraad.

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand  
programma MB 3.docx30-9-2021 13:24742 KB
1400
Tijd09:30 - 16:30
LocatieWoerden (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen9 maart, 30 maart, 18 mei

Tijd09:30 - 16:30
LocatieVenray (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen1 feb, 15 feb, 12 april

Tijd09:30 - 16:30
LocatieOosterbeek (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
Locatie

Tijd09:30 - 16:30
LocatieKerkrade (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieLeeuwarden (NL) (Toon kaart)

MISSIE

Reliëf komt op voor zin in zorg. Geïnspireerd door de bijbel en de christelijke traditie, staat Reliëf op de bres voor inspiratie en bezieling in de zorg. Reliëf maakt zich sterk voor de essentiële waarden van zorg: aandacht, betrokkenheid, liefde, verantwoordelijkheid, deskundigheid en gelijkwaardigheid.

Met die missie hebben 160 zorginstellingen zich verenigd. Zowel ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen als instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap en de GGZ zijn lid. Reliëf heeft daarnaast een groeiende groep individuele leden en donateurs.

Vanuit de overtuiging dat menslievende zorg in de kern gaat om relaties, om mensen die iets voor elkaar betekenen, ondersteunt Reliëf zorgaanbieders om een omgeving te creëren waarin mensen tot hun recht komen. Reliëf helpt zorgaanbieders om de ethische, levensbeschouwelijke en spirituele dimensies van zorg een plaats te geven, zodat mensen met hart en ziel menslievende zorg kunnen geven én ontvangen. We stimuleren aandacht voor de vraag en het verhaal van mensen die zorg behoeven. En we verhelderen ervaringen van zorgverleners en helpen deze in een perspectief te plaatsen.

Reliëf belegt jaarlijks conferenties en symposia over thema’s rond identiteit, zingeving en ethiek in de zorg. Daarnaast geven we relevante publicaties uit en het tijdschrift Zin in Zorg. Aan zorgaanbieders biedt Reliëf scholing en training aan, bijvoorbeeld over levensvragen, morele dilemma’s en waardegericht werken.

Zaagmolenlaan 4 3e etage 3447 GS Woerden is gewijzigd per 1-1-2020
3447 GS
Woerden
0348-748880