Opleidingen details PAO Psychologie
Cognitieve gedragstherapie: spelend en systemisch werken (ID nummer: 444565)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Vervolgcursus - contacturen5017-3-2022 t/m 16-3-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Wil jij leren hoe je spel en systemisch werken kan inpassen in cognitieve gedragstherapie bij kinderen, jeugdigen en hun gezinnen? Wil jij CGT-principes verdiepen en (beter) vertalen naar de belevingswereld van het kind? Wil jij meer leren over hoe ouders een onderdeel van de oplossing kunnen zijn, voor het probleem waar hun kind mee worstelt?

Dan is deze vervolgcursus cognitieve gedragstherapie iets voor jou. In deze cursus frissen we kort de basis van cognitieve gedragstherapie op. Daarna gaan we in op hoe je middels spel en systeeminzichten cognitieve gedragstherapie kan toepassen bij gezinnen. Je leert middels speltechnieken en systeemdenken de diagnostiek en behandeling goed aan te laten sluiten bij jouw doelgroep. Minder praten, meer doen.

De technieken waarmee we werken zijn geschikt voor diverse problematieken/stoornissen die voorkomen bij kinderen en jeugdigen. Hierbij betrekken we ook de ouders worden in de gedragstherapeutische analyses, diagnostiek en behandeling. Het hele gedragstherapeutische proces komt dus aan bod.

Ook besteden we aandacht aan jou als therapeut. Want om er goed voor deze kinderen en hun gezinnen te kunnen zijn, moet je ook weten waar jouw eigen behoeftes, valkuilen en krachten liggen als therapeut.

Na afloop van deze cursus…

  • Heb je jouw kennis en vaardigheden met betrekking tot cognitieve gedragstherapie verder ontwikkeld.
  • Kun je functie- en betekenisanalyses toepassen op het gezinssysteem
  • Kun je de analyses visueel en middels spel uitvragen en uitleggen
  • Kun je spel integreren in cognitief-gedragstherapeutische diagnostiek
  • Kun je spel-, visuele- en systemische technieken toepassen in cognitief gedragstherapeutische behandeling.
  • Heb je meer mogelijkheden om met materiaal in plaats van met taal te werken bij de inzet van cognitieve gedragstherapie
  • Kun je gezinnen, zowel kinderen, jeugdigen als hun ouders, beter ondersteunen bij diverse problematieken.
  • Kun je zelf als therapeut meer competent en gestructureerd met spel en CGT werken

Voor meer informatie: https://pao.nl/cognitieve-gedragstherapie-spelend-en-systemisch-werken/

uitsluitend academici
Cursus
 Verbredend
 Verdiepend
8
14
ja
1595
50
toetsing en evaluatie
CRKBO
• Je hebt een door de VGCt erkende 100-uurs Basiscursus CGT succesvol afgerond
• Werkplek waar met minimaal 2 casussen geoefend kan worden. Zorg ervoor dat bij aanvang van de cursus deze beschikbaar zijn.
Bestand  
CTS Publieksinfo 2021.docx27-9-2021 14:0812 KB
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd9:30 - 16:45
Locatie''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:45
Locatie''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Postbus 24004 / A163
3502 MA
Utrecht
Postbus 24004 / A163
3502 MA
Utrecht
085-4879310