Opleidingen details ACTcursus.nl
Tweedaagse introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy (ID nummer: 444515)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen1212-11-2021 t/m 11-11-2024
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Acceptance and Commitment Therapy is een vorm van cognitieve gedragstherapie waarin acceptatie, afstand nemen van cognities en leven naar waarden centraal staan. Er zijn inmiddels ruim 300 RCT's gedaan naar de werkzaamheid van ACT waaruit steeds naar voren komt dat het werkzaam is. Ook meer fundamenteel onderzoek naar de onderliggende Relational Frame Theory wijst uit dat het model levensvatbaar en goed te onderbouwen is. In deze cursus wordt ingegaan op het model van psychologische (in)flexibiliteit en worden de zes kernprocessen besproken en vooral ook geoefend. Dit door middel van rollenspellen, (video)demonstraties en ervaringsgerichte oefeningen waarin deelnemers de verschillende processen aan den lijve kunnen ondervinden. Ervaringsgerichte oefeningen worden aangegrepen voor modeling door de docent hoe dergelijke oefeningen aan cliënten kunnen worden aangeboden, op een ACT consistente wijze, vanuit een therapeutische relatie conform ACT. Aan het einde van de cursus wordt alle theorie samengebracht en toegespitst op casuïstiek van de deelnemers. 

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • Het ACTmodel van psychopathologie
 • Casusconceptualisatie/functionele analyse en behandelplan binnen het ACTmodel
 • De hexaflex
 • Omgaan met emoties: acceptatie en bereidheid, mindful exposure, zelf-als proces.
 • Omgaan met gedachten: defusie, contact met het huidig moment en zelf-als-context
 • Gedragsverandering: waarden en toegewijde actie
 • (Experiëntiële) interventies vanuit het ACTmodel
 • Het therapeutisch proces en therapie-vaardigheden in ACT
 • Wetenschappelijke evidentie voor ACT
 • Toepassingen in diverse contexten, zoals complexe problematiek, in multidisciplinair verband

Leerdoelen:

 • De cursist begrijpt het eigene van ACT vergeleken met andere cognitieve, gedragstherapeutische en andere psychotherapeutische behandelmethoden.
 • De cursist kan de zes processen van psychologische inflexibiliteit herkennen bij zichzelf, bij de cliënt en in de interactie met een cliënt.
 • De cursist heeft tools om de zes processen van psychologische flexibiliteit tot stand te brengen bij zichzelf, bij de cliënt en in de interactie met een cliënt.
 • De cursist begrijpt hoe de zes processen van psychologische flexibiliteit gezien kunnen worden als gedrag-in-context/vaardigheden.
 • De cursist heeft tools om de therapeutische relatie conform de zes kernprocessen te hanteren.
 • De cursist is in staat het eigene van ACT te vertalen in gedragstherapeutische analyses, een behandelplan en interventies.
 • De cursist heeft kennisgenomen van het indicatiegebied van ACT.
 • De cursist kan ACT plaatsen in de wetenschappelijke traditie van de gedragstherapie.
 • De cursist weet de weg te vinden om zijn kennis en ervaring met betrekking tot ACT verder te verdiepen.
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 wetenschappelijke evidentie
academici en HBO-ers
Cursus
 Verbredend
8
24
ja
495 euro
12
Geen toetsing, wel evaluatie
CRKBO
Er wordt kennis mbt operante conditionering en cognitieve vaardigheden verondersteld en relevante ervaring in het behandelen van clienten in de GGZ en het bredere werkveld (zoals verslavingszorg, revalidatie, enz)
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Cogn.gth.werker bij-/nascholing
Tijd10:00 - 17:15
LocatieWolfheze (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGeen open inschrijving

Tijd10:00 - 17:15
LocatieWolfheze (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGeen open inschrijving

Tijd10:00 - 17:15
LocatieWolfheze (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGeen open inschrijving

Tijd10:00 - 17:15
LocatieWolfheze (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGeen open inschrijving

Tijd10:00 - 17:15
LocatieWolfheze (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGeen open inschrijving

Tijd09:00 - 17:00
LocatieHilversum (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenin company training Merem medische revalidatie

Tijd10:00 - 17:15
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenInclusief lunch

Tijd10:00 - 17:15
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGeen open inschrijving

De docenten van de cursus, mevrouw Ingrid Postma en ikzelf zijn beiden klinisch psycholoog. Wij werken beiden bij Skils. Wij organiseren in eigen beheer cursussen

Veenroede 24
7881 XL
Emmer-Compascuum
06-22399712