Opleidingen details Chronisch ZorgNet
Basiscursus symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (ID nummer: 444321)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Oefentherapeuten - Scholing 1123-10-2021 t/m 23-10-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie in principe ingegeven door de opleider. U kunt echter zelf ook presentie invoeren.

Deze basiscursus symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (sPAV) is een blended scholing bestaande uit een e-learning met daarna een praktijkdag. Bij afronding van deze scholing voldoen de therapeuten aan de eisen gesteld aan de behandeling van sPAV. De e-learning is aan de hand van filmpjes van docenten die een presentatie geven, met wat begeleidende tekst. Tijdens de praktijkdag zal voornamelijk casuïstiek besproken worden. De e-learning zal 4 uur in beslag nemen en de praktijkdag 6 uur. 

De leerdoelen behandeld in de basiscursus zijn: 

1. Fysiotherapeutisch handelen
1.1 Screening: De fysiotherapeut screent cliënten met sPAV gerelateerde klachten via een gerichte anamnese, eventueel aangevuld met lichamelijk onderzoek, teneinde te besluiten of het gezondheidsprobleem binnen of buiten het beroepsdomein van de fysiotherapie valt.
1.2 Ft. diagnostiek: De fysiotherapeut inventariseert en analyseert op methodische wijze het probleem met bewegen en relateert dit probleem aan de hulpvraag van de cliënt met sPAV.
1.3 Ft. behandelen: De fysiotherapeut past de in samenspraak met de cliënt opgestelde behandelstrategie toe en voert op methodische wijze de in samenspraak met de cliënt geïndiceerde behandeling uit.
1.4 Afsluiten van het Ft. behandelen:  De fysiotherapeut sluit in samenspraak met de cliënt de behandeling af.


2. Communiceren
2.2 Clientinformatie en privacy: De fysiotherapeut luistert en verkrijgt doelmatig en doeltreffend cliëntinformatie en respecteert hierbij de privacy.
2.3 Bespreken doelen: De fysiotherapeut bespreekt de informatie over doelen en behandeling met cliënt, zijn naasten en/of andere betrokkenen.
2.4 Verslaglegging: De fysiotherapeut doet adequaat mondeling en schriftelijk verslag over de cliënt


4. Kennis delen en wetenschap beoefenen
4.1 Kennis delen: De fysiotherapeut bevordert de kennis van de cliënt, zijn naasten en/of andere betrokkenen, collegae en andere betrokken professionals en mantelzorgers.
4.2 Draagt bij aan onderzoek: De fysiotherapeut draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek.
4.3 Wetenschap toepassen: De fysiotherapeut past wetenschappelijke informatie kritisch toe.


5. Maatschappelijk handelen
5.1 Determinanten: De fysiotherapeut herkent determinanten van ziekte en gezondheid.
5.2 Gezondheids-bevordering: De fysiotherapeut bevordert de gezondheid van cliënten alsmede de volksgezondheid.


7. Professioneel handelen
7.1 Hulpverlener: De fysiotherapeut toont zich in de relatie met de cliënt een professionele hulpverlener.
7.3 Professioneel gedrag: De fysiotherapeut toont adequaat professioneel gedrag.
7.4 Ethische normen: De fysiotherapeut oefent het beroep uit naar de gebruikelijke ethische normen van het beroep.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau fysiotherapieFysiotherapie portaal
Keurmerk Fysiotherapie therapeutenregisterFysiotherapie portaal
KwaliteitsRegister FysiotherapieFysiotherapie portaal
Oefentherapeuten Cesar en MensendieckStichting Kwaliteitsregister Paramedici
Cursus
350
 Oefentherapeuten
1. Therapeutisch handelen
1.1 Screening: De therapeut screent cliënten met sPAV gerelateerde klachten via een gerichte anamnese, eventueel aangevuld met lichamelijk onderzoek, teneinde te besluiten of het gezondheidsprobleem binnen of buiten het beroepsdomein van de fysiotherapie valt.
1.2 Ft. diagnostiek: De therapeut inventariseert en analyseert op methodische wijze het probleem met bewegen en relateert dit probleem aan de hulpvraag van de cliënt met sPAV.
1.3 Ft. behandelen: De therapeut past de in samenspraak met de cliënt opgestelde behandelstrategie toe en voert op methodische wijze de in samenspraak met de cliënt geïndiceerde behandeling uit.
1.4 Afsluiten van het behandelen: De therapeut sluit in samenspraak met de cliënt de behandeling af.

2. Communiceren
2.2 Clientinformatie en privacy: De therapeut luistert en verkrijgt doelmatig en doeltreffend cliëntinformatie en respecteert hierbij de privacy.
2.3 Bespreken doelen: De therapeut bespreekt de informatie over doelen en behandeling met cliënt, zijn naasten en/of andere betrokkenen.
2.4 Verslaglegging: De therapeut doet adequaat mondeling en schriftelijk verslag over de cliënt

4. Kennis delen en wetenschap beoefenen
4.1 Kennis delen: De therapeut bevordert de kennis van de cliënt, zijn naasten en/of andere betrokkenen, collegae en andere betrokken professionals en mantelzorgers.
4.2 Draagt bij aan onderzoek: De therapeut draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek.
4.3 Wetenschap toepassen: De therapeut past wetenschappelijke informatie kritisch toe.

5. Maatschappelijk handelen
5.1 Determinanten: De therapeut herkent determinanten van ziekte en gezondheid.
5.2 Gezondheids-bevordering: De therapeut bevordert de gezondheid van cliënten alsmede de volksgezondheid.

7. Professioneel handelen
7.1 Hulpverlener: De therapeut toont zich in de relatie met de cliënt een professionele hulpverlener.
7.3 Professioneel gedrag: De therapeut toont adequaat professioneel gedrag.
7.4 Ethische normen: De therapeut oefent het beroep uit naar de gebruikelijke ethische normen van het beroep.
Bestand  
Programma basiscursus PAV.pdf27-9-2021 14:28336 KB
zie bijlage
11
0
Tijd09:00 - 17:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Stichting Chronisch ZorgNet (voorheen ClaudicatioNet) is hét landelijke netwerk van fysio- en oefentherapeuten die gespecialiseerd zijn in beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bij patiënten met niet-overdraagbare chronische aandoeningen (NCD’s).

Kanaaldijk Zuid 15
5611VA
Eindhoven
040-3041620