Opleidingen details Institute for Chronically Traumatized Children
Slapende Honden Behandelmethode voor chronisch getraumatiseerde kinderen (ID nummer: 444253)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing (breed)104-11-2021 t/m 3-11-2023
Vakinhoudelijke scholing (smal)24-11-2021 t/m 3-11-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

In deze workshop wordt de Slapende Honden methode uiteengezet, een behandelmethode voor getraumatiseerde kinderen die niet over hun trauma’s kunnen of willen praten. 

 
Inhoud

Er zijn getraumatiseerde kinderen bij wie de behandeling van hun trauma’s lastig is. Deze kinderen willen niet over hun herinneringen praten, hebben geheugenverlies van hun herinneringen of het kind en/of de verzorgers en/of de verwijzer schatten in dat het kind mogelijk ontregeld raakt of dissocieert als er over die herinneringen wordt gesproken. Men is bang om erover te beginnen en het kind overstuur te maken; we willen geen ‘slapende honden wakker maken’. Toch is het belangrijk dat wel te doen, want deze onverwerkte trauma’s kunnen leiden tot ernstige klachten en een achterstand in de ontwikkeling. Maar hoe? 

 

Met de Slapende Honden methode wordt een analyse gemaakt van de mogelijke barrières voor deze kinderen om over hun traumatische herinneringen te praten. Dan kan er een behandeling worden opgezet die gericht is op het opheffen van die barrières. Als het kind uithuis geplaatst is, is de samenwerking tussen behandelaars van het kind, van ouders, groepsleiding, pleegzorgwerkers, gedragswetenschappers en (gezins)voogden essentieel om deze kinderen ontvankelijk te maken voor traumaverwerking. 

 

In de eerste dag van deze workshop wordt de behandelmethode uitgebreid toegelicht en er wordt met name geoefend met het analyseren van barrières om te kunnen praten over traumatische herinneringen en het vormgeven van een behandeltraject aan de hand van (eigen) casuïstiek. Aan het einde van de dag hebben deelnemers voldoende theoretische achtergrond en praktische kennis opgedaan om een behandeltraject (mede) te kunnen op zetten voor chronisch getraumatiseerde kinderen die traumaverwerking nodig hebben. 

Tussen dag 1 en 2 oefenen deelnemers met het gebruik van de methode. In de terugkomdag staat de vooral de behandeling centraal. Er wordt ingegaan op vragen, veel voorkomende lastige situaties, dilemma's en valkuilen en worden aan de hand van een voorbeeld casus allerlei interventies toegelicht. In de middag wordt aan de hand van een eigen casus geoefend met het vormgeven van actieplannen. Van deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht. 

 

Beroepsgroep
EMDR Consultant
EMDR Trainer
Workshop hele/halve dag
Kinderen en jeugdigen
Arianne Struik
2
100
12
4
Tijd09:30 - 16:30
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd09:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd09:30 - 16:30
LocatieAlkmaar (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd09:30 - 16:30
LocatieTilburg (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd09:00 - 16:00
Locatie
Opmerkingenonline

Tijd09:30 - 16:30
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd09:30 - 16:30
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd09:30 - 16:30
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd09:30 - 16:30
LocatieOss (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd09:30 - 16:30
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd9:00 - 16:00
Locatie

Tijd9:30 - 16:30
LocatieOss (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd9:30 - 16:30
LocatieDeventer (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 16:00
Locatie
Opmerkingenmutsaersstichting

Tijd9:00 - 16:00
Locatie

Tijd9:00 - 16:00
Locatie
OpmerkingenIncompany Mutssaert

Ik ben ontwikkelingspsycholoog, gz psycholoog en emdr supervisor.  The Institute for Chronically Traumatized Children ICTC organiseert workshops voor professionals die werken met getraumatiseerde kinderen en kinderen met overgewicht 

ICTC PO box 407
4677
Agnes Water QLD Australia
Arianne Struik ICTC PO box 407
4677
Agnes Water QLD Australia
+61405238861