Opleidingen details Jeugdzorg Academie
Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie: Behandelinterventies voor jonge kinderen en hun ouders (ID nummer: 444173)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Vervolgcursus - contacturen5015-3-2022 t/m 14-3-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

De Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie sluit aan op de Basiscursus Cognitieve gedragstherapie en is speciaal ontwikkeld voor psychologen en orthopedagogen die werkzaam zijn met jonge kinderen en kinderen in de basisschoolleeftijd. Deze cursus kan alleen gevolgd worden wanneer de Basiscursus is afgerond. De kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in de basiscursus worden verdiept.

Doelstelling

Na afronding van de Vervolgcursus kunnen de cursisten zelfstandig onder supervisie cognitieve gedragstherapieën uitvoeren.

De Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie sluit aan op de Basiscursus Cognitieve gedragstherapie en is speciaal ontwikkeld voor psychologen en orthopedagogen die werkzaam zijn met kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ouders. Deze cursus kan alleen gevolgd worden wanneer de Basiscursus is afgerond. De kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in de basiscursus worden verdiept.

Doelstelling

Na afronding van de Vervolgcursus kunnen de cursisten zelfstandig onder supervisie cognitieve gedragstherapieën uitvoeren bij kinderen in de basisschoolleeftijd.

Inhoud

In de Vervolgcursus leren de cursisten om effectieve cognitieve gedragstherapeutische interventies toe te passen bij diverse stoornissen en complexe problematiek. De nadruk ligt op de behandeling van kinderen in de basisschool leeftijd en hun ouders.

De cursus start met het opfrissen en herhalen van het gedragstherapeutische proces en de gedragstherapeutische analysen. Het gedragstherapeutische proces zal als een rode draad door de cursus lopen. De onderwerpen van de cursus sluiten aan bij de ontwikkelingsfasen van kinderen in de basisschoolleeftijd. Klachten en problemen bij deze doelgroep kunnen niet los gezien kunnen worden van hun systemische context. Om die reden besteden we veel aandacht aan de verschillende manieren waarop ouders/verzorgers ingezet kunnen worden bij de gedragstherapeutische behandeling van het kind.

Na de inleiding wordt in de tweede lesdag uitgebreid stil gestaan bij de ontwikkeling van de emotieregulatie van kinderen. Een zwakke emotie regulatie ligt ten grondslag aan diverse stoornissen en (gedrags)klachten. Het zien van emotieregulatie als een ontwikkelingslijn (zoals ook lopen en praten) kan helpen om de klachten te begrijpen. In deze lesdag leren de cursisten interventies toe te passen die de emotieregulatie bevorderen. Dit zijn breed inzetbare interventies die toepasbaar zijn bij kinderen met lichte en meer ernstige problematiek, met en zonder specifieke psychopathologie.

In de bijeenkomsten daarna zullen kindgerichte behandeltechnieken aan bod komen diverse internaliserende en externaliserende gedragsproblemen. In het laatste deel van de cursus staat de mediatietherapie centraal. De cursisten leren dan om de gedrags- en emotionele problemen van kinderen aan te pakken door inzet van de context van het kind, bijvoorbeeld door ouders, verzorgers of leerkrachten in te zetten als co-therapeut. Specifiek komt aan bod, de behandeling van schoolweigering, (faal)angsten, gedragsproblemen.

De cursusonderdelen zijn praktijkgericht, er wordt veel gewerkt met rollenspelen en oefeningen. De cursisten leren om zowel de technieken (vaardigheden) te kunnen toepassen alsook een goede therapeutische attitude, interactie en relatie te kunnen hanteren. Er wordt van de cursisten verwacht dat zij opdrachten kunnen uitvoeren in hun klinische praktijk en daarover kunnen rapporteren (casuïstiek inbreng) tijdens de cursusbijeenkomsten.

De cursisten maken kennis met actuele protocollen, maar leren vooral kritisch en creatief met protocollen om te gaan, zodat de cliënt met zijn systeem en eigen cultuur centraal staat en uitgangpunt is voor de keuzen die worden gemaakt in het gedragstherapeutisch proces.

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
8
14
ja
1495
50
toetsing en evaluatie
CRKBO
-Universitair geschoolde psychologen en orthopedagogen.
-Afgeronde basiscursus.
-Werkend in de jeugdzorg of jeugd ggz en werkend met kinderen in de leeftijdsgroep van 6-14 jaar.
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd9:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Organiseren en geven van trainingen voor jeugdzorg professionals.

Lindenstraat 47
2023 TC
Haarlem
Lindenstraat 47
2023 TC
Haarlem
06-19340492