Opleidingen details Maasstad Ziekenhuis
Teach the Teacher (ID nummer: 443516)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2627-10-2021 t/m 26-10-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Omschrijving:

De scholing is gericht op docentprofessionalisering van leden van de opleidersgroepen. Voor de eindtermen van deze scholing is het competentieprofiel voor leden van de opleidingsgroep leidend geweest. De scholing bestaat uit een theoretische voorbereiding (zelfstudie) en een praktijkdag. De theoretische voorbereiding bestaat uit drie lesblokken:

Lesblok 1: Wet- en regelgeving
Lesblok 2: Structuur van de opleiding, feedback en toetsen
Lesblok 3: Onderwijs in de dagelijkse praktijk

Bovendien worden de cursisten geacht het Kaderbesluit CCMS (nogmaals) door te nemen. De praktijkdag start met een terugkoppeling van de kennis die de cursist uit de zelfstudie heeft verkregen. Naast inhoudelijke en theoretische informatie over wat in een gemoderniseerde opleiding van AIOS mag worden verwacht, gaan de deelnemers actief aan de slag met de CANMEDS competenties. Vervolgens doen de deelnemers een observatie-oefening. De Pendleton rules worden uitgelegd en de deelnemers gaan actief oefenen met het geven van feedback volgens de Pendleton rules. Aangezien er ook andere methoden zijn om feedback te geven, die bijvoorbeeld meer geschikt zijn voor het direct aanspreken op gedrag, krijgen de deelnemers ook andere methoden aangereikt. In de middag is er nog meer ruimte om te oefenen met eigen casuïstiek en worden lastige praktijksituaties van het opleiden nader uitgewerkt.

Leerdoelen:

Na het volgen van de scholing:

- Weet de deelnemer hoe deze de didactische principes van het leren van volwassenen moet toepassen in de dagelijkse praktijk van 
   het opleiden van AIOS.
- Past de deelnemer de principes van constructief feedback geven toe.
- Stemt de deelnemer de taken en evaluatie af op het bekwaamheidsniveau van de aios.
- Herkent de deelnemer achterblijvende professionele ontwikkeling en gebruikt deze de beschikbare middelen om te interveniëren.
- Herkent de deelnemer leerzame momenten in de praktijk en benut deze voor het opleiden van de aios.

(Meerdaagse) Nascholing
 
0
nvt
Tijd09:00 - 16:30
LocatieRidderkerk (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 16:30
LocatieRidderkerk (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 16:30
LocatieRidderkerk (NL) (Toon kaart)

Het Maasstad Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis. Het Maasstad Ziekenhuis is toegetreden tot de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).

Maasstadweg 21
3079 DZ
Rotterdam
Postbus 9100
3007 AC
Rotterdam
010-2911911