Opleidingen details Pro Education BV
Valpreventie in de praktijk (ID nummer: 443491)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Ergotherapeuten - Scholing20,527-10-2021 t/m 27-10-2025
Oefentherapeuten - Scholing 20,527-10-2021 t/m 27-10-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Inleiding
Valincidenten vormen een toenemend probleem onder ouderen en is de belangrijkste oorzaak van letsel bij ouderen. Door de vergrijzing zal het aantal de komende jaren toenemen. Multidisciplinaire valpreventie is essentieel. Er is veel wetenschappelijk bewijs hoe het valrisico bij ouderen verminderd kan worden en er zijn meerdere (kosten)effectieve interventies beschikbaar. In de cursus Valpreventie in de Praktijk wordt een vertaalslag gemaakt van theoretische kennis naar praktische vaardigheden op het gebied van het evalueren, interveniëren en opvolgen van cliënten met een verhoogd valrisico in een multidisciplinair valprogramma.

Doelgroep
Deze cursus is ontwikkeld voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten en oefentherapeuten en richt zich op eerste- en tweedelijnstherapeuten. Er is geen specifieke voorkennis noodzakelijk en er zijn geen toelatingseisen.

Aanpak
In deze multidisciplinaire cursus ga je praktisch aan de slag. Je plaatst valpreventie binnen het kader van een gerichte paramedische valpreventie-interventie en werkt deze uit ten behoeve van een individuele hulpvraag. Hierbij staat voortdurend jouw eigen beroepspraktijk centraal en is er veel gelegenheid voor uitwisseling van kennis en ervaringen met je medecursisten. Met het uitwerken van verwerkingsopdrachten maak je de vertaalslag van kennis en inzicht naar de eigen werksituatie. Door de interactieve onderwijsvormen en het oefenen met onderzoeken en behandelen kun je aan het werk gaan met nieuwe tools en inzichten om de cliënt met een verhoogd valrisico optimaal multidisciplinair te behandelen.

De cursus wordt gegeven in een groep van 10 tot 20 deelnemers en heeft een totale studiebelasting van 18 uur, waarvan 12 contacturen en 6 uur zelfstudie.

Resultaat

  • Je beschikt over specifieke kennis van de valrisicofactoren bij de ouder wordende mens en kunt dit toepassen in de praktijk
  • Je kunt het verhoogd valrisico in kaart brengen en bepalen of er al dan niet sprake is van een fysiotherapeutische en/of ergotherapeutische behandelindicatie
  • Je kunt op basis van een multidisciplinaire valrisico-inventarisatie een individueel of groepsvalpreventieprogramma ontwerpen en uitvoeren
  • Je hebt het juiste inzicht om veiligheid in het handelen te kunnen afwegen van wat individueel concreet haalbaar is onder verschillende omstandigheden
  • Je kunt paramedische uitgangspunten voor een optimale en duurzame preventie en zelfmanagement definiëren en toepassen in de praktijk
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau fysiotherapieFysiotherapie portaal
ErgotherapeutenStichting Kwaliteitsregister Paramedici
Keurmerk Fysiotherapie therapeutenregisterFysiotherapie portaal
KwaliteitsRegister FysiotherapieFysiotherapie portaal
Oefentherapeuten Cesar en MensendieckStichting Kwaliteitsregister Paramedici
Cursus
944
Lesgeld € 825,-
Studiemateriaal 10,-
Arrangementen (Food & Beverage) € 50,-
Locatiekosten € 59,-
Totaalprijs (exclusief BTW) € 964,-
 Ergotherapeuten
 Oefentherapeuten
Na het volgen van de cursus kan de cursist
• specifieke kennis van de valrisicofactoren bij de ouder wordende mens toepassen in de praktijk.
• aan de hand van het diagnostisch poces bepalen of er al dan niet sprake is van een fysiotherapeutisch en/of ergotherapeutische behandelindicatie.
• op basis van een multidisciplinaire valrisico-inventarisatie een zelf ontwikkeld individueel- of groeps valpreventieprogramma uitvoeren.
• Veiligheid in het handelen inzichtelijk maken en waar nodig aanpassingen doen in de leefomgeving van de individuele cliënt.
• paramedische uitgangspunten voor een optimale en duurzame preventie en zelfmanagement definiëren voor in de dagelijkse praktijk.
Bestand  
Programma.pdf15-9-2021 13:4445 KB
Deze cursus is ontwikkeld en wordt verzorgd door:

Marcel Fokker
Met zeer veel plezier ben ik actief op drie professionele terreinen.

Mijn hart ligt bij de ouderenzorg en inmiddels werk ik dertien jaar als geriatriefysiotherapeut met deze doelgroep in de eerste- en tweedelijn.
Het geeft mij veel voldoening om, met een multidisciplinaire benadering, de ouder wordende mens beter te laten functioneren in de eigen omgeving. Ik ben daarbij voortdurend op zoek naar wat iemand beweegt om zelfstandig te blijven of te werken aan de gezondheid. Daarnaast ben ik betrokken geweest bij het initiëren, opzetten en implementeren van multidisciplinaire zorgpaden valpreventie.

Als kwaliteitsmanager in een eerstelijns praktijk ben ik verantwoordelijk voor de registratieprocedures, data verzameling en interpretatie van deze data voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

Naast mijn werk als geriatriefysiotherapeut ben ik freelance docent en onderwijsontwikkelaar voor verschillende onderwijsinstellingen en organisaties. In de opleidingen besteed ik bijzondere aandacht aan het veranderende beroep van fysiotherapeut dat onderhevig is aan trends en ontwikkelingen. Technologie en ICT spelen mijns inziens een belangrijke rol in deze veranderingen van het vak fysiotherapie. Om deze reden volg ik de Master opleiding Health Informatics. Met deze opleiding wil ik graag de opgedane kennis en vaardigheden toepassen om studenten en collega’s te coachen naar een toekomstbestendige beroepsuitoefening.

Diploma’s:
• Bachelor fysiotherapie, Hogeschool Utrecht
• Professional master geriatriefysiotherapie, Hogeschool Utrecht
• MSc. Health Informatics (momenteel 6/10 certificaten behaald), Universiteit van Amsterdam

Verdere informatie kunt u lezen op mijn LinkedIn pagina: www.linkedin.com/in/marcel-fokker-03694b152

Tinneke Claes

Belgisch-Vlaamse ergotherapeut met 13 jaar ervaring binnen de ouderenzorg, 5 jaar als ergotherapeut in een woonzorgcentrum aansluitend 5 jaar als leidinggevende van het paramedische team. Ongeveer 7 jaar gelden startte ik mijn eerstelijnspraktijk op en sinds 2 jaar ben ik volledig in het zelfstandige verhaal gestapt.

Naast mijn rol als ergotherapeut ben ik expert valpreventie bij ouderen en procesbegeleider valpreventie in de Vlaamse woonzorgcentra opgeleid door het Expertisecentrum Val-en factuurpreventie. Waarbij ik opleidingen en advies geef aan zorgverleners, ouderen en/ of mantelzorgers. Als procesbegeleider coach ik teams bij het implementeren van de valpreventiestrategieën op maat van het woonzorgcentrum.

Diploma’s:
• Bachelor ergotherapie, Hogeschool Antwerpen
• Postgraduaat deskundige niet aangeboren hersenletsel, PXL Hasselt
• Expert val – en fractuurpreventie bij ouderen, EVV


Verdere informatie kunt u lezen op mijn LinkedIn pagina: https://www.linkedin.com/in/tinneke-claes-88726aa0/
12
8,5
Tijd9:30 - 16:30
Locatie

Tijd9:30 - 16:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
Locatiennb (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
Locatiennb (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Pro Education is een van de grootste opleiders op paramedisch gebied in Nederland. Wij bieden cursussen en opleidingen aan voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten. Bent u al paramedicus? Dan vindt u bij Pro Education een uitgebreid en actueel bij- en nascholingsaanbod om uw ambities te realiseren. Maar ook als u paramedicus wilt worden, kunt u bij ons terecht voor verschillende initiële HBO Bacheloropleidingen.  Daarnaast bieden we verschillende HBO-programma's en Masterclasses. Deze zijn vaak onderdeel van een langer lopend traject, waardoor u kunt 'stapelen' tot een volledige HBO-Bachelor- of Mastergraad.

Onze aanpak is uniek, omdat wij optimaal proberen aan te sluiten op de werksituatie van onze deelnemers. Door de lesgroepen klein te houden, krijgen alle deelnemers de mogelijkheid vraagstukken uit de eigen praktijk in te brengen. Daarnaast zijn al onze docenten vakspecialisten die met beide benen in het vakgebied staan.

Marathon 7
1213 PD
Hilversum
Postbus 447
1200 AK
Hilversum
020-5677999