Opleidingen details PAO Psychologie
Basiscursus cognitief gedragstherapeutisch werker (ID nummer: 442678)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Cursus Gedragstherapeutisch Medewerker - contacturen4825-4-2022 t/m 24-4-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

In deze, volgens de richtlijnen van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) opgezette, basiscursus voor cognitief gedragstherapeutisch werkers maakt de cursist op zowel theoretisch als praktisch niveau kennis met de denk- en werkwijze welke wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. De nadruk ligt hierbij op de praktijk. Na deze basiscursus wordt de cursist geacht, onder supervisie van een cognitief gedragstherapeut, cognitieve gedragstherapie, ‘van gemiddelde zwaarte’, te kunnen uitvoeren.

Deze VGCt-geaccrediteerde basiscursus bestaat uit een inleidend deel van 24 contacturen en een verdiepingsdeel van 24 uur, samen 48 uur. Naast de 48 cursusuren kan de cursist uitgaan van 52 huiswerkuren: voor het bestuderen van literatuur, voorbereiden van referaten, uitvoeren van voorbereidende opdrachten dan wel huiswerk (zoals maken van functieanalyses en betekenisanalyses) en toepassen van vaardigheden en interventies die tijdens de voorafgaande bijeenkomsten zijn geoefend.

Deze basiscursus bestaat uit een inleidend deel en een verdiepingsdeel. In het inleidend deel maken cursisten kennis met de cognitieve gedragstherapie, inleiding in de leerprincipes en inleiding in het gedragstherapeutisch proces. In het verdiepingsdeel ligt de nadruk op cognitief gedragstherapeutische interventies en technieken.

Rode draad van deze basiscursus wordt gevormd door het gedragstherapeutisch proces. De vaardigheden die in het inleidend deel worden behandeld en getraind, zoals het opzetten van de holistische theorie en het maken van functie- en betekenisanalyses, staan vooral in dienst van het opstellen van een verantwoord behandelplan. In het verdiepingsdeel ligt de nadruk op verschillende probleemgebieden en op het toepassen van cognitief-gedragstherapeutische en protocollaire behandelingen bij klachten binnen deze probleemgebieden. De vaardigheden die in het verdiepingsdeel worden behandeld en geoefend, zoals het uitvoeren van specifieke interventies, staan in dienst van het verantwoord uitvoeren van het behandelplan.

Deze basiscursus voor cognitief gedragstherapeutisch werkers is generalistisch van aard en niet specifiek gericht op een speciale patiënten- of cliëntengroep, de onderdelen die worden onderwezen kunnen in beginsel in verschillende settingen worden toegepast. Deze basiscursus is toegespitst op de diagnostiek en behandeling van, in DSM-IV terminologie, ‘As-I problematiek’ bij volwassenen, maar omdat een aanzienlijk deel van de cursus betrekking heeft op algemene principes en technieken, kan een groot deel van het geleerde evenzeer worden toegepast bij kinderen, jeugdigen en ouderen

Leerdoelen:Na afloop van deze cursus

  • Heb je inzicht en vaardigheden in de cognitief-gedragstherapeutische denk- en werkwijze.
  • Kun je het gedragstherapeutisch proces hanteren en gedragsanalyses maken
  • Heb je, tot bepaalde hoogte, inzicht en vaardigheden in de symptomen, diagnostiek, en cognitief-gedragstherapeutische behandeling van een aantal veel voorkomende klachten en psychische stoornissen (met name angst- en stemmingsstoornissen)
  • Kun je, onder supervisie van een cognitief gedragstherapeut, cognitieve gedragstherapie ‘van gemiddelde zwaarte’ uitvoeren.
  • kun je (mits je voldoet aan de overige eisen van de VGCt) het lidmaatschap als cognitief-gedragstherapeutisch werker VGCt aanvragen.
  • kun je cognitief-gedragstherapeutische inzichten integreren in je eigen vorm van hulpverlening.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Register CliëntondersteunersRegisterplein
Register GGZ-agogenRegisterplein
Register Maatschappelijk werkRegisterplein
Register Sociaal AgogenRegisterplein
RegisterpleinRegisterplein
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
8
14
ja
1650
48
Toetsing
CRKBO
nvt
Bestand  
CGW Publieksinfo 2021.docx7-9-2021 10:0762 KB
Hoofdniveau
Cogn.gth.werker Basiscursus
Tijd9:30 - 16:30
Locatie Nederland (NL) (Toon kaart)
Opmerkingencursus is geannuleerd

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Postbus 24004 / A163
3502 MA
Utrecht
Postbus 24004 / A163
3502 MA
Utrecht
085-4879310