Opleidingen details ITON
Teamscholing Neurorevalidatie (ID nummer: 440972)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 24013-1-2022 t/m 12-1-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Dit betreft een interne scholing Neurorevalidatie voor een volledig team van zorgverleners: verpleging/verzorging, fysio/logo/ergo, artsen, psychologen, maatschappelijk werkers en andere disciplines. Doel is de kennis en deskundigheid op het gebied van de neurorevalidatie te bevorderen alsook de samenwerking tussen de disciplines te optimaliseren. Hierdoor zal de analyse en de aanpak van de problemen van de patiënt met hersenbeschadiging verbeteren.

De deelnemers kennen na de teamscholing:

 • de belangrijkste klinisch toepasbare neurowetenschappelijke concepten
 • de belangrijkste neuroanatomische termen en structuren (ligging en functie)
 • neuropsychologische termen en stoornissen (met de diverse subvormen)
 • principes van functielokalisatie in de hersenen
 • de betekenis en mechanismen van plasticiteit op het gebied van leren, ontwikkeling en herstel
 • de belangrijkste leertheoretische concepten
 • de rol en de functie van de afzonderlijke disciplines in het behandelteam
 • de te hanteren middelen om informatie te vinden (internet, boeken etc.)

De deelnemers kunnen na de teamscholing:

 • communiceren met behulp van professionele terminologie
 • het probleem van de patiënt observeren en beschrijven op functie-, activiteits- en participatie-niveau, en de relaties tussen deze niveaus doorzien
 • een probleemanalyse maken en een verklaringshypothese opstellen
 • een differentiaaldiagnose opstellen
 • een nadere precisering van stoornissen maken en aangeven waarom dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling
 • een interventie ontwerpen en de theoretische fundering hiervan formuleren en verdedigen
 • de besproken “praktijkmodellen”  adequaat hanteren
 • uitleg geven aan patiënt of partner/familie in begrijpelijke taal
 • boeken en tijdschriften hanteren voor informatie op het gebied van de neurorevalidatie
(Meerdaagse) Nascholing
Bestand  
Programma ITON Teamscholing Neurorevalidatie.pdf14-8-2021 14:39372 KB
0
De organisatie/instelling koopt de scholing in voor haar medewerkers
Tijd09:30 - 16:15
LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)

De stichting ITON onderzoekt de toepassingsmogelijkheden van inzichten uit de neurowetenschappen en verzorgt hierover cursussen op diverse gebieden: neurorevalidatie, chronische pijn, leren van motorische vaardigheden (sport, muziek etc). De doelgroep is principieel multidisciplinair, dwz. het probleem c.q. de patiënt staat centraal (en dus niet de discipline). Een belangrijk aspect van de ITON-cursussen is dat men inzicht krijgt in de diverse disciplinaire invalshoeken en met elkaar leert communiceren. Aan ITON-cursussen nemen medici, paramedici, psychologen, verplegenden en verzorgenden deel. Afhankelijk van het onderwerp ook andere beroepen bv. bij de cursus "motorisch leren" en "muziek en brein" ook musici, sporters en leraren.  

Leliestraat 7C
2011 BL
Haarlem
023-5341641