Opleidingen details Medigres
Safety II bij orgaanproblematiek (ID nummer: 439385)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Osteopathie gerelateerde nascholing of symposia binnen NL/VL6Vanaf 24-11-2021
Overig Osteopathie gerelateerde nascholing of symposia4Vanaf 24-11-2021
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Leerdoelen: Kennis en kunde betreffende safety m.b.t. (relatieve) contra-indicaties voor osteopatische behandeling

Anamnese en lichamelijk onderzoek van hart, longen en abdomen staan centraal in deze cursus en is m.n. gericht op safety.

Ook tijdens deel II staan de anamnese en lichamelijk onderzoek van hart, longen en abdomen op het programma.

Ieder blok wordt voorafgegaan met een samenvatting van deel 1 en wordt het daarbij behorende lichamelijk onderzoek op elkaar geoefend.

Daarna worden aantal cases besproken van patiënten met een klacht. Aan de hand van de anamnese en lichamelijk onderzoek met daarbij de vitale functies, kan door middel van klinisch redeneren een waarschijnlijkheidsdiagnose worden opgesteld. Tijdens dit proces is aandacht voor problematiek die zeker niet gemist moet worden. Ter ondersteuning van het diagnostisch proces worden wederom de vitale functies beoordeeld.

Om een idee te krijgen welke vragen gesteld kunnen worden tijdens de uitwerking van een casus volgen een aantal voorbeelden.

10
6.5
3.5
Dagindeling cursus Safety II bij orgaanproblematiek
Datum: woensdag 24 november 2021
Locatie: Hotel v.d. Valk, Wolvega

08u00 – 08u30 Aanmelden, tekenen presentielijst
08u30 – 08u45 Introductie
08u45 – 09u00 Samenvatting vitale parameters
09u00 – 10u00 Samenvatting hart dag 1
Oefenen
10u00 – 10u15 Pauze
10u15 – 11u30 Casuïstiek hart
Red flags
11.30 – 12.30 Samenvatting longen dag 1
Oefenen
12u30 – 14u00 Lunch
14u00 – 15u15 Casuïstiek longen
Red flags
15u15 – 15u30 Pauze
15u30 – 17u30 Samenvatting abdomen dag 1
Oefenen
Casuïstiek abdomen
Red flags
17u30 – 18u00 Samenvatting
Evaluatie
Uitreiken certificaten
Tijd08:00 - 18:00
Locatie8472 CA Wolvega (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSyllabus deel I leidraad. Deel II betreft verdieping en extra oefenen. Cases kunnen worden ingebracht door cursisten 1 mnd voor aanvang. Deelname deel II alleen mogelijk als deel I ook is gevolgd.

De doelstelling van Medigres is het aanbieden van vooral cursussen in de medische vakken, zoals anatomie, fysiologie, histologie, embryologie e.d.. De cursussen kunnen zowel in de vorm van college alsook in de vorm van een workshop zijn en alle combinaties daartussen.

Revelsant 1
8303 ZL
Emmeloord
0527-231161