Opleidingen details Academie voor medisch specialisten
Management voor stafbesturen (ID nummer: 437848)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 212 
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

De veranderingen in de zorg zijn talrijk. Twee van die ontwikkelingen zijn de toenemende managementverantwoordelijkheid van medici in de ziekenhuizen en de komst en bestuurlijke groei van het MSB en de VMSD, waardoor de rol van het stafbestuur aan het verschuiven is. Versnippering dreigt, terwijl een gedeelde strategische ambitie van de medische staf meer dan ooit van belang is. Het formuleren daarvan is één ding, maar het uitstippelen van een tactisch pad in een turbulente omgeving met verschillende stakeholders met dito belangen is een grote uitdaging.

Deze tweedaagse opleiding Management voor stafbesturen geeft (aanstaande) bestuurders van VMS, MSB en VMSD een stevige basis om op te bouwen. We staan stil bij de betekenis van de ontwikkelingen in het zorglandschap voor de strategie van de medische staf en de ziekenhuisorganisatie. Ook analyseren we de governance van de ziekenhuizen, hebben we aandacht voor wat besturen eigenlijk is, nemen we door hoe het bestuur adequaat wordt georganiseerd en kijken we naar het samenwerken / onderhandelen met de achterban en de bestuurlijke omgeving. De opleiding wordt geleid door Wout Raadgers, die jarenlange ervaring heeft in het begeleiden van medische vakgroepen en stafbesturen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

*wat zijn de ontwikkelingen in het zorglandschap, inclusief de toekomst van de medisch specialist

*hoe ontwikkel je een gezamenlijke strategie (medische staf én ziekenhuisorganisatie)

*hoe zit de governance in elkaar: de (on)bestuurbaarheid van een ziekenhuis, wie heeft welke taken en verantwoordelijkheden

*hoe om te gaan met belangentegenstellingen, bestuurlijke dilemma’s en weerstand

*hoe om te gaan met de dubbele onderhandelingsrelatie van het bestuur; met de stakeholders in de omgeving maar ook met de eigen achterban

(Meerdaagse) Nascholing
2150
€ 2150,-- voor leden van de Federatie Medisch Specialisten / niet-leden € 2295,--
Tijd09:30 - 16:00
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)
Opmerkingentweedaagse training inclusief overnachting

De Academie heeft ten doel het bevorderen van scholing van medische specialisten op het gebied van management en organisatie.

De Academie is een samenwerkingsverband van de Federatie Medisch Specialisten (v/h Orde van Medisch Specialisten) , ESHPM van het Erasmus MC Rotterdam en de VvAA.

Mercatorlaan 1200
3528 BL
UTRECHT
088 - 505 34 33