Opleidingen details Vlokhoven Opleidingen
Geïntegreerde Cognitieve en Gedragstherapie (ID nummer: 436588)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor gehele scholing
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Basiscursus - contacturen1002-11-2021 t/m 13-12-2024
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Het overkoepelende doel van de basiscursus is dat de cursist zich meer bewust bekwaam voelt binnen alle stappen van het cognitief gedragstherapeutisch proces en op een doelgerichte en gestructureerde wijze de behandeling vorm kan geven.  De specifieke leerdoelen volgen competenties zoals beschreven in het competentieprofiel van de CGT-er en kunnen worden uitgesplitst in kennis, vaardigheden en attitude.

Na afloop van de cursus heeft de cursist kennis verworven over de cognitief gedragstherapeutische denkwijze en daarbij passende terminologie op de volgende gebieden:

 • de geschiedenis van de CGT;
 • het gedragstherapeutisch proces;
 • de leer- en emotie theorie relevant voor de klinische praktijk, waaronder in ieder geval de theorieën en principes over operante en klassieke conditionering en het cognitieve model;
 • de klachtgebieden (angst- en stemmingsstoornissen, dwang en drang stoornissen en burnout en slaap): 
 • kennis over structurele en instrumentele en systemische  kwetsbaarheden en kennis over metingen;
 • de werkzame mechanismen van evidence based behandelingen met betrekking tot de in de cursus aan de orde komende klachtgebieden.

Na afloop van de cursus heeft de cursist vaardigheden verworven om de verschillende stappen binnen het gedragstherapeutische proces adequaat toe te kunnen passen:

 • De cursist kan holistische theorieën, betekenisanalyses, functieanalyses, casusconceptualisatie ontwerpen;
 • De cursist kan objectieve metingen verrichten en registratieopdrachten opstellen;
 • De cursist kan SMART doelen formuleren in samenspraak met de cliënt;
 • De cursist kan een behandelplan opstellen op grond van wetenschappelijke inzicht en kennis van werkzame mechanismen van een protocol en de individuele analyses (indicatie);
 • De cursist kan op grond van diagnostiek en indicatiestelling een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten (indicatie uitvoeren en evalueren);
 • De cursist kan meerdere CGT technieken in voldoende mate verantwoord uitvoeren: socratisch dialoog, gedachtenschema’s, neerwaartse pijltechniek, specifieke uitdaagtechnieken [waar onder meerdimensionaal evalueren, taartpunttechniek, rechtbank techniek, kansberekening], gedragsexperimenten, verschillende vormen van exposure [in vivo, imaginair, en interoceptief], rescripting en responspreventie, contraconditionering, emotieregulatie technieken, activeringstechnieken, contraconditioneringstechnieken, stimuluscontrole technieken en ontspanningsoefeningen. 

Na afloop van de cursus heeft de cursist inzicht en competenties aangeleerd om een adequate therapeutische werkrelatie op te bouwen en te onderhouden [attitude] door; 

 • motiveringstechnieken in te kunnen zetten en in te kunnen spelen op krachten en verantwoordelijkheden van de cliënt om de therapie actief vorm te geven;
 • waar het relevant is een functie- en betekenisanalyse te maken van gebeurtenissen die zich in de  therapeutische relatie voordoen en op basis hiervan interveniëren; 
 • te weten hoe hij/zij de kwaliteit van de therapeutische relatie tijdens de behandeling kan meten en bespreekbaar kan maken.
 • de vaardigheid te versterken om op een heldere, korte en bondige manier zijn casus begrijpelijk en zinnig te presenteren ten behoeve van intervisie en/of supervisie.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau NIP A&O | A&G Psychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Jeugdzorg pedagoogPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
1 2 3 4
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
10
14
ja
2365
100
Toetsing
CRKBO
Minimale toelatingseis is basispsycholoog (i.o.), orthopedagoog (i.o.).
Bestand  
VTW informatie programma.pdf21-6-2021 13:3289 KB
Hoofdniveau
CGt Basiscursus volledig
Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Vlokhoven Opleidingen is een opleidingscentrum voor iedereen die werkt met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Bij ons kun je opleidingen volgen van de generalistische basis-GGZ tot en met gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Samen met een dynamisch netwerk van samenwerkingspartners stimuleren wij psychologen om uit te groeien tot de evidence-based professional van de toekomst.

Charles Petitweg 7 A5
4827 HJ
Breda
Charles Petitweg 7 A5
4827 HJ
Breda
0850041801