Opleidingen details Psychiatrieonderwijs.nl / Onderwijsbureau NVvP
Cognitieve Gedragstherapie (ID nummer: 436010)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Basiscursus - contacturen3014-10-2021 t/m 13-10-2024
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Inhoud
In deze cursus cognitieve gedragstherapie maakt de cursist kennis met de werk- en denkwijze die in het algemeen wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. De kennismaking vindt plaats op zowel theoretisch als op praktisch niveau.
De cursus is opgebouwd rond de fases van het cognitief gedragstherapeutisch proces. In de bijeenkomsten ligt de nadruk op het oefenen. Er wordt gestreefd naar een goede integratie en koppeling van de theorie en de praktijk waarbij praktische handvatten en voorbeelden worden gegeven en cursisten aan de slag gaan met eigen casuïstiek.
Algemene leerdoelen
Na afloop van de cursus kan de cursist:
•    basisvaardigheid tonen in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken;
•    leermodellen in de eigen praktijk toepassen;
•    de fases van het cognitief gedragstherapeutische proces doorlopen;
•    zittingen structureren volgens een CGT-protocol, een agenda opstellen en huiswerkopdrachten gebruiken;
•    metingen en registraties uitvoeren en deze verwerken in een holistische theorie;
•    een betekenis- en een functieanalyse maken en dit bespreken met de patiënt;
•    disfunctionele en irrationele gedachten en overtuigingen opsporen, zo concreet mogelijk maken en wat uitdagen;
•    een cognitieve casusconceptualisatie maken;
•    psychoeducatie en informatie geven over gedragstherapie en cognitieve therapie;
•    op grond van verklaringsmodellen een individueel behandelplan opstellen;
•    een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden.
 

 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
6
14
ja
zit in de kosten voor de opleiding tot psychiater
30
toetsing en evaluatie
CRKBO
arts-assistent in opleiding tot psychiater, psychologen
Bestand  
Brochure cursus CGT NVvP.pdf14-6-2021 14:0394 KB
Hoofdniveau
CGt Basis-introductiecrs
Tijd9:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingentrainer: Marthe van der Pol (supervisor) en Rachel van Loenen

Tijd9:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingentrainer: Jetske Emmelkamp

Tijd09:00 - 17:00
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)
Opmerkingentrainer: M. van Wieringen en M.F.R. van Geijtenbeek-de Vos van Steenwijk

Tijd09:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingentrainer Rachel van Loenen en Marthe van der Pol

Tijd9:00 - 17:00
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)
Opmerkingentrainer Y. van Rood, A. Beekman, W.A. van Eeden

Tijd09:00 - 17:00
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)
Opmerkingentrainer: Marjolein van Wieringen en Malinda van Geijtenbeek

Tijd09:00 - 17:00
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)
Opmerkingentrainer Y. van Rood, A. Beekman en W.A.van Eeden

Tijd09:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingentrainer Jetske Emmelkamp

Tijd09:00 - 17:00
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)
Opmerkingentrainers M. Wieringen en M. van Geijtenbeek-de Vos

Tijd09:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingentrainer mw. Elink Schuurman

Tijd09:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingentrainer T. Koetsier

Tijd09:00 - 17:00
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)
Opmerkingentrainer Y. van Rood, A. Beekman en W.A.van Eeden

Tijd09:00 - 17:00
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)
Opmerkingentrainers M. Wieringen en M. van Geijtenbeek-de Vos

Het onderwijsbureau van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie ontwikkelt op landelijk niveau cursorisch onderwijs voor en met de 37 vervolgopleidingen tot psychiater. Dit in de lijn van het opleidingsplan ‘Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie’ (HOOP, 2009). Het cursorisch onderwijs is competentiegericht , probleemgeoriënteerd en tutorgestuurd opgezet en wordt via een elektronische leeromgeving modulair aangeboden aan meer dan duizend gebruikers.

Mercatorlaan 1200
3528 BL
Utrecht
Postbus 20062
3502 LB
Utrecht
020-7885794