Opleidingen details RINO Zuid
Behandeling van PTSS met IE & iMRS (ID nummer: 435722)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing (breed)3027-9-2021 t/m 26-9-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

PTSS is een relatief veelvoorkomende invaliderende stoornis, die onbehandeld een chronisch beloop kent. Gelukkig zijn er inmiddels meerdere evidence based behandelingen voor beschikbaar: de zorgstandaard Psychotrauma en stressorgerelateerde stoornissen (2020) identificeert 4 traumagerichte behandelingen die veelvuldig onderzocht en in meerdere RCT’s en meta-analyses effectief zijn bevonden, én 4 traumagerichte behandelingen die, hoewel minder vaak onderzocht, eveneens effectief bevonden zijn in RCT’s. De zorgstandaard adviseert met de cliënt uit een van deze 8 traumagerichte behandelingen een keuze te maken, deze na 8-16 weken te evalueren, en indien onvoldoende effectief te switchen naar een van de andere eerstekeus behandelingen. Onderzoek van het Zorginstituut (2020) wees echter uit dat een minderheid van de cliënten met PTSS nu een evidence based traumagerichte behandeling krijgt. Hierbij spelen verschillende factoren een rol.

Deze module heeft als doelstelling de deelnemers te trainen in 2 van deze traumagerichte behandelingen: (Imaginaire) Exposurebehandeling (IE) en Imaginaire Rescripting (ImRs). Hiermee beschikken de deelnemers over de mogelijkheid om met hun cliënten conform de zorgstandaard een keuze te maken uit verschillende effectieve behandelingen, en bij onvoldoende effect zonodig te switchen.

De module Behandeling van PTSS met (Imaginaire) exposure- & Imaginaire Rescripting heeft de volgende leerdoelen:

  • De cursist heeft up-to-date wetenschappelijke kennis wat betreft veiligheid, effectiviteit en indicatiestelling van IE en van ImRs bij (complexe) PTSS.
  • De cursist is bekend met de (leer)theoretische achtergrond en rationale van IE en van ImRs.
  • De cursist kan de technieken van IE en van ImRs bij PTSS uitvoeren.
  • De cursist kan angst reguleren en dissociatie beïnvloeden tijdens een IE of ImRs sessie zodanig dat bij de cliënt een optimaal effect bereikt kan worden.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Cognitief gedragstherapeuten (VGCt)Psychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
EMDR ConsultantEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
EMDR TrainerEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Cursus
Beiden
drs. M. (Manou) van den Berg
0
100
30
24
Tijd13:30 - 20:30
Locatie Eindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 20:30
Locatie Eindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 20:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

RINO Zuid staat voor Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding (geestelijke) gezondheidszorg in Zuid.

RINO Zuid coördineert en organiseert activiteiten op het terrein van nascholing en opleiding ten behoeve van de (G)Gz in de regio Zuid-Nederland. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van instellingen, met een functie op het gebied van de GGz en de beide in de regio gelegen universiteiten. In de organisatie van dit samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een adequate afstemming van het scholingsaanbod op de wensen van de participanten. Het samenwerkingsverband bevordert betrokkenheid en onderlinge ontwikkeling van deskundigheid binnen de regio. Het beleid van RINO Zuid wordt bepaald door het Bestuur en de Raad van Postdoctorale Beroepsopleiding en de Raad Nascholing.

Docenten, verbonden aan RINO Zuid, zijn overwegend medewerkers van participerende instellingen.

WWW.RINOZUID.NL

Vitruviusweg 2
5624 AD
Eindhoven
Postbus 826
5600 AV
Eindhoven
0858902200