Opleidingen details Erasmus MC/ afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg
CEPHIR seminar: Natuurlijke experimenten en de volksgezondheid: onbenutte kansen voor preventie? (ID nummer: 433586)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing Maatschappij + Gezondheid225-6-2021 t/m 24-6-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Op vrijdagochtend 25 juni 2021 organiseert de academische werkplaats CEPHIR het seminar “CEPHIR seminar: Natuurlijke experimenten en de volksgezondheid: onbenutte kansen voor preventie?”. Dit seminar is aansluitend bij de wetenschappelijke promotie van Famke Mölenberg later op de dag. Haar proefschrift beschrijft het zelfde thema en iedereen wordt van harte uitgenodigd om de verdediging online bij te wonen

Natuurlijke experimenten en quasi-experimentele methoden kunnen een krachtige manier zijn om beleid te evalueren. In dit seminar bespreken we wat deze methoden inhouden en hoe we ze kunnen inzetten om de volksgezondheid te bevorderen. Na een informatieve inleiding van een van de internationale experts op dit thema, volgt een sprekend voorbeeld uit de praktijk. Daarna presenteren we enkele grote ontwikkelingen die in de stad zullen plaatsvinden de komende jaren en gaan we samen in discussie hoe we deze zouden kunnen evalueren op het thema gezondheid.

Leerdoelen:

1. Sociaal-geneeskundigen inzicht geven in de methodologische ontwikkelingen op het gebied van beleidsevaluaties en de mogelijkheden die dit biedt voor de praktijk.

2. Sociaal-geneeskundigen inzicht geven in hun rol als adviseur op lokaal volksgezondheidsbeleid als onderdeel van de kerncompetentie Maatschappelijk Handelen

Wetenschappelijke bijeenkomst werkgroep
0
Dit is een seminar van de academische werkplaats Publieke gezondheid CEPHIR waarin we deskundigen op het terrein van de volksgezondheid bij elkaar brengen
HoofdniveauSubniveau
M&GAlgemene Gezondheidszorg
M&GJeugdgezondheidszorg
M&GMedische Milieukunde
Tijd9:30 - 11:30
Locatie
OpmerkingenLocatie Seminar: MS Teams

De afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg wil door wetenschappelijk onderzoek en onderwijs bijdragen aan de gezondheid van de bevolking in Nederland en elders. We richten ons daartoe op de effectiviteit en efficiëntie van gezondheidsmaatregelen voor de bevolking. Die kunnen gaan van het onder controle krijgen van infectieziekten tot beroepsziekten en van het optimaliseren van gezondheidszorg tot en met de promotie van een gezonde leefstijl.
Onze onderzoeken zijn gebundeld in 2 programma's: 'Bepalende factoren (determinanten) van volksgezondheid' en 'Effecten van interventies op volksgezondheid'. Het eerste programma draagt bij tot een beter begrip van factoren en mechanismen die ten grondslag liggen aan het optreden en verspreiding van gezondheidsproblemen onder de bevolking. Daar binnen is weer speciale aandacht voor sociale aspecten, beroepsziekten en leefstijl. Het tweede programma 'Effecten van interventies op volksgezondheid' richt zich op de evaluatie van gezondheidszorginterventies, inclusief primaire - en secundaire preventie en bepaalde klinische interventies.

Dr. Molewaterplein 50
3015 GE
Rotterdam
Postbus 2040
3000 CA
Rotterdam
+31107038460