Opleidingen details Aqua & Lime Health Coaching
Vitamine R: Leer hoe je regie, rust en ruimte creëert (ID nummer: 431561)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3628-5-2021 t/m 27-5-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

1-daagse training speciaal voor vrouwelijke artsen

Vitamine R: Leer hoe je Regie, Rust en Ruimte creëert

Inleiding

Hoewel artsen vaak tevreden zijn met hun werk is er ook een hoge (en toenemende) mate van stress en burnout in deze beroepsgroep. Uit onderzoek blijkt dat artsen een hoge werkdruk ervaren. (Nederlandse huisartsen hebben ook daadwerkelijk een hogere werkbelasting dan huisartsen in andere landen). Naast medische expertise wordt er steeds meer van artsen gevraagd: samenwerken in (multidisciplinaire) teams, ‘shared decision making’, onderwijs geven, voldoen aan een toenemend aantal richtlijnen, meewerken aan kwaliteitscontrole. Artsen voelen zich overspoeld door de bijbehorende administratieve taken en bureaucratie en ervaren een verlies aan autonomie. Dit leidt tot ontevredenheid en stress. Naast externe zijn er ook interne factoren die bijdragen aan stress en onwelbevinden, zoals perfectionisme, zelfkritiek, focus op (zorg voor) anderen en geen hulp willen vragen.

Door de ontwikkelingen en de onzekerheid rondom Covid-19 zijn alle stressfactoren nog eens toegenomen.

Er is een duidelijk verband tussen (on)welbevinden van een arts en professioneel functioneren. Werkgerelateerde stress, moeheid en verminderd welbevinden zijn aantoonbaar gerelateerd aan verminderde kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Omgekeerd bevordert welbevinden van de dokter de kwaliteit van zorg. (Bron: Scheepers R.A., Physicians’ Professional Performance: An Occupational Health Psychology Perspective, Thesis AMC-UVA, feb 2016)

De 1-daagse training Vitamine R reikt handvatten aan om het welbevinden en professioneel functioneren van vrouwelijke artsen te verbeteren.

Algemene leerdoelen nascholing

  • Huidige werk-privé-situatie in kaart kunnen brengen.
  • Interne factoren die werk-privé-balans, balans persoonlijke en professionele rollen en evenwichtige levensstijl verstoren en bevorderen kunnen benoemen en herkennen
  • Erkennen dat zelfzorg minstens even belangrijk is als zorg voor anderen, goede zelfzorg als een voorwaarde zien om voor anderen te kunnen zorgen, een effectieve behandelrelatie aan te kunnen gaan en te kunnen samenwerken
  • Effecten van zelfkritiek en zelfcompassie kunnen benoemen en minstens een methode van zelfcompassie kunnen toepassen
  • Op basis van de verkregen inzichten in staat zijn prioriteiten te stellen, keuzes te maken en 3 concrete actiepunten te formuleren zodat daadwerkelijk meer regie, rust en ruimte ontstaat in de dagelijkse werk-privé-situatie
  • Vaststellen welke nascholing, training, begeleiding behulpzaam of nodig is (bv. een cursus timemanagement of een medisch-inhoudelijk onderwerp die betekenisvol voor de arts is)

Nevendoelen

  • Ervaringen en kennis delen met andere vrouwelijke artsen, elkaar steunen en tips geven.
  • Ervaren wat het effect is van tijd en ruimte voor jezelf met voldoende pauzes, gezond eten en drinken, bewegen en reflectie.

Uitgebreide informatie voor de deelneemsters: speciaalvoorvrouwelijkeartsen.nl

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand  
1. Blok 1.pdf20-4-2021 13:1971 KB
2. blok 2.pdf20-4-2021 13:1972 KB
3. blok 3.pdf20-4-2021 13:1976 KB
4. blok 4.pdf20-4-2021 13:1974 KB
blok 1 ppt.pdf20-4-2021 13:1927822 KB
Blok 2 ppt.pdf20-4-2021 13:196284 KB
blok 3 ppt.pdf20-4-2021 13:196255 KB
blok 4 ppt.pdf20-4-2021 13:194051 KB
Programma Vitamine R.pdf20-4-2021 13:19150 KB
450
375 euro incl btw per deelneemster indien deelneemster met 1 of meer partners komt
Tijd9:00 - 17:00
LocatieHaarlem (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieDriebergen-Rijsenburg (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieDriebergen-Rijsenburg (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
Locatie

Tijd9:30 - 17:30
LocatieHaarlem (NL) (Toon kaart)

Ik richt mij met Aqua & Lime Health Coaching op vrouwelijke artsen die dreigen vast te lopen in de hoeveelheid werk, die moeite hebben met het balanceren tussen werk en thuis en die willen voorkomen dat ze uitvallen met overspannenheid of burnout. Met mijn (online en offline) programma's leer ik hen de vaardigheden en overtuigingen die nodig zijn om ontspannen, gezond en met plezier te kunnen blijven werken en leven. Ik doe vanuit mijn achtergrond als (voormalig) huisarts, coach, mindfulness- en compassietrainer.

Tempeliersstraat 16
2012 ED
Haarlem
06-52762250