Opleidingen details Kennis- en Opleidingscentrum voor Voet, Houding en Beweging
Voetentherapeut: het diagnostisch proces (ID nummer: 429501)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Oefentherapeuten - Scholing 18128-6-2021 t/m 28-6-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

De opleiding bestaat uit twee delen. Het doel van het eerste deel is gericht op het leren beoordelen wat de precieze samenhang is tussen iemands voetstand en houding. Een voetklacht moet terug te vinden zijn in de houding en een houdingsklacht moet terug te vinden zijn in de voetstand. Deel gaat over het diagnostisch proces. We besteden veel aandacht aan onderzoekstechnieken, anders dan je nu gewend bent, om de relaties voetstand en houding, zowel in de articulaire als myofasciale keten in kaart te brengen. Deel 2 van de opleiding gaat in op het therapeutisch proces en behandelt 7 evidence based oefenprotocollen voor veel voorkomende voetpathologieën.

De opgedane kennis en vaardigheden worden na de gehele opleiding ingezet bij: 

  • Behandeling van veel voorkomende voetklachten met behulp van evidence based oefen protocollen. In deze trainingen staan oefeningen voor de voet en de keten.
  • Behandeling van andere klachten dan voetklachten waarbij voetstandsafwijkingen een rol spelen.

Deze accreditatie heeft betrekking op deel 1 van de opleiding.

Leerdoelen
Hoofdleerdoel: je leert het diagnostisch proces met de voet als uitgangspunt bij voet- en voetgerelatateerde houdingsklachten. Er wordt veel aandacht besteed aan het klinisch redeneren om verbanden te leggen tussen onderzoeksuitkomsten van je voet- en houdingsonderzoek en iemands klacht. 

De subleerdoelen zijn:

Je leert de wetenschappelijke stand van zaken m.b.t. oorzaken van voetklachten, ketenklachten als gevolg van afwijkingen in de stand van de voeten, het effect van schoenen op het ontstaan van afwijkingen in de stand van de voeten en op de afzwakking van de spieren in de voet.

Je leert (frist op) de anatomie van de voet: wat is de rol van intrinsieke spieren in de voet, hoe werkt de 1e straal biomechanica, wat is het belang van de 1e straal biomechanica voor de hele houding en de totale bewegingsketen? Welke voet(denk)modellen komen voor in de literatuur? Bij de aanpak van afwijkingen in de stand van de voeten leer je werken vanuit de voetmodellen van Larsen en Ward.

Je leert om je voet-, houdings- en bewegingsonderzoek te benaderen vanuit de functionele benadering met voetentraining als belangrijk aangrijppunt voor je behandeling. Je leert denken en werken vanuit de visies van Myers (Anatomy Trains), de Morree (bindweefsel), Janda (propriocepsis) en Ward (gewrichtsstanden en myofasciale impact).

Voetklachten worden tot nu toe voornamelijk opgelost door het aanmeten van steunzolen. Als voetentrainer behandel je voetklachten met oefentherapie. Vaak is overleg met een podoloog of podotherapeut noodzakelijk. Om te kunnen overleggen doe je kennis op over:

  1. blauwdrukken 
  2. steunzolen 
  3. schoenen

Je leert van zeven pathologieën van de voet (hallux valgus, hallux limitus/rigidus, metatarsalgie, fasciitis plantaris, quintus varus, Mortons neuroom en klauw- en hamertenen) welke structuur is/ structuren zijn aangedaan, het klinisch beeld, risicofactoren en de therapieën volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. 

Opzet opleiding
In elk deel van de opleiding bouw je een portfolio op waarmee je bewijzen verzamelt om aan te tonen welke competenties (vaardigheden) je gedurende de opleiding hebt verworven. 
We bieden de opleiding aan als blended learning. De lesstof en werkvormen bestaan onder andere uit:
•    Een online leeromgeving (e-learning) voor de theorie (tekst en video’s)
•    Online live lessen 
•    Drie praktijkdagen
•    Zelfstudieopdrachten en casuïstiek; een deel van de opdrachten doe je met een mede-cursist (peer learning)

Studiebelasting
De studiebelasting van Deel 1 is 181,5 uur. 

Cursus
2500
Extra kosten voor cursusmateriaal:
Voetskelet € 83,49 (facultatief)

Opleiding deel 2: € 1500,-
Voor Deel 2: aanschaf oefenmaterialen voor max. € 100,- (Denk aan wiggen, tapingloop, correct toes).

De opleiding is BTW vrij.
 Oefentherapeuten
De leerdoelen voor deel 1 van de opleiding tot voetentrainer zijn de volgende:
Je leert de wetenschappelijke stand van zaken m.b.t. oorzaken van voetklachten, ketenklachten als gevolg van afwijkingen in de stand van de voeten, het effect van schoenen op het ontstaan van afwijkingen in de stand van de voeten en op de afzwakking van de spieren in de voet.

De voet als aangrijpingspunt bij functieonderzoek en therapieplan. Wat betekent een beperking in het sagittale vlak in de achtervoet voor de houding en de beweging. En wat betekent een beperking in het sagittale vlak van het bekken voor de verschillende delen van de voet. De veranderde stand zal geen klachten hoeven geven zolang er compensatie mogelijkheden zijn (Emmer metafoor). Als er uiteindelijk toch klachten zijn zal er naar de oorzaak gezocht moeten worden. Dit wordt in deel 1 van de opleiding Voetentrainer behandeld. Als onderzoeksmodel wordt gebruik gemaakt van de veranderde standen in de houding in de drie vlakken.

Je maakt kennis met onze visie op voetentraining bij voet-, houdings- en bewegingsklachten. Deze is gebaseerd op de wetenschappelijke stand van zaken over het belang van de propriocepsis, disbalans tussen spieren en de relatie van gewrichtsstanden (articulaire keten) en myofasciale overbelaste structurele bij houding en beweging. Dit is de functionele (keten)benadering.

Je leert (frist op) de anatomie van de voet: wat is de rol van intrinsieke spieren in de voet, hoe werkt de 1e straal biomechanica, wat is het belang van de 1e straal biomechanica voor de hele houding en de totale bewegingsketen? Welke voet(denk)modellen komen voor in de literatuur? Bij de aanpak van afwijkingen in de stand van de voeten leer je werken vanuit de voetmodellen van Larsen en Ward.

Je leert om je voet-, houdings- en bewegingsonderzoek te benaderen vanuit de functionele benadering met voetentraining als belangrijk aangrijppunt voor je behandeling. Je leert denken en werken vanuit de visies van Myers (Anatomy Trains), de Morree (bindweefsel) Janda (propriocepsis) en Ward (gewrichtsstanden en myofasciale impact).
De laatste twee leerdoelen bieden veel nieuwe kennis en een andere aanpak van je functieonderzoek om oorzaak en gevolg relatie bij klachten te leren in kaart te brengen en je behandelgrootheden te bepalen.

Voetklachten worden tot nu toe voornamelijk opgelost door het aanmeten van steunzolen. Als voetentrainer behandel je voetklachten met oefentherapie. Vaak is overleg met een podoloog of podotherapeut noodzakelijk. Om te kunnen overleggen is kennis nodig op het gebied van
1. digitale voetdruk metingen
2. blauwdrukken
3. steunzolen
4. schoenkennis
Deze informatie wordt in aparte modules behandeld. Maar een goede interpretatie van blauwdrukken, inlegzolen en schoenslijtage geven je ook informatie over de stand van de voeten en de houding. Dit leer je interpreteren.

Je leert van zeven pathologieën van de voet (hallux valgus, hallux limitus/rigidus, metatarsalgie, fasciitis plantaris, quintus varus, Mortons neuroom en klauw- en hamertenen) welke structuur is/ structuren zijn aangedaan, het klinisch beeld, risicofactoren en de therapieën volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Ook gaan we in op de wetenschappelijke kennis over de relatie voetspieren en voetklachten, omdat de voetspieren aanknopingspunt zijn voor de inhoud van de oefenprotocollen.
Ontwikkelaars en docenten:
- Cocky Hoogeveen - fysio-, manueel- en podoposturaal therapeut; namens KNGF deelgenomen aan nieuwe richtlijn Hallux Valgus; voormalig docent Academie voor Podologie
- Yvonne Bontekoning - voetkundige, sportpodoloog, wetenschapper. Voormalige docent Academie voor Podologie en Universiteit Delft
Docent:
- Cristina Sonnevelt; Fysiotherapeut. Docent bij BioFeedback Opleiding
30
151,5
Locatie Zeist (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeze opleiding is een combinatie van online afstandsonderwijs met zelfstudieopdrachten, videobellessen en 3 praktijkdagen.

Locatie Zeist (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeze opleiding is een combinatie van online afstandsonderwijs met zelfstudieopdrachten, videobellessen en 3 praktijkdagen.

Locatie Zeist (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeze opleiding is een combinatie van online afstandsonderwijs met zelfstudieopdrachten, videobellessen en 3 praktijkdagen.

Locatie Zeist (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeze opleiding is een combinatie van online afstandsonderwijs met zelfstudieopdrachten, videobellessen en 3 praktijkdagen.

Locatie Zeist (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeze opleiding is een combinatie van online afstandsonderwijs met zelfstudieopdrachten, videobellessen en 3 praktijkdagen.

Locatie Zeist (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeze opleiding is een combinatie van online afstandsonderwijs met zelfstudieopdrachten, videobellessen en 3 praktijkdagen.

Locatie Zeist (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeze opleiding is een combinatie van online afstandsonderwijs met zelfstudieopdrachten, videobellessen en 3 praktijkdagen.

Locatie Zeist (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeze opleiding is een combinatie van online afstandsonderwijs met zelfstudieopdrachten, videobellessen en 3 praktijkdagen.

Locatie Zeist (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeze opleiding is een combinatie van online afstandsonderwijs met zelfstudieopdrachten, videobellessen en 3 praktijkdagen.

Locatie Zeist (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeze opleiding is een combinatie van online afstandsonderwijs met zelfstudieopdrachten, videobellessen en 3 praktijkdagen.

Locatie Zeist (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeze opleiding is een combinatie van online afstandsonderwijs met zelfstudieopdrachten, videobellessen en 3 praktijkdagen.

Locatie Zeist (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeze opleiding is een combinatie van online afstandsonderwijs met zelfstudieopdrachten, videobellessen en 3 praktijkdagen.

Het doel van Kennis- en Opleidingscentrum voor Voet, Houding en Beweging is het verrichten van kennisontwikkeling, onderwijs, lezingen, training, cursussen, over voeten, houding en bewegen. Missie:
+ Ontwikkelen en promoten van voetentraining in Nederland
- Consument zelf aan de slag met oefenprotocollen
- Fysio- en oefentherapeuten opleiden om voetentraining te integreren in behandelplan bij voet- en voet gerelateerde keten klachten

+ Gebruikmakend van m-Health applicaties zoals online trainingen

Merwedekade 252
3522 JP
Utrecht
06-22401955