Opleidingen details RINO Groep Utrecht
Stabilisatieprogramma voor traumabehandeling (ID nummer: 429151)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing (breed)16,56-9-2021 t/m 5-9-2023
Vakinhoudelijke scholing (smal)1,56-9-2021 t/m 5-9-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

‘Juist de mensen die het hardst therapie nodig hebben, kunnen er het minst van profiteren’

Bij de meest beschadigde cliënten ontbreken vaak de basale vaardigheden die nodig zijn om aan genezing te werken. Zonder deze basisvaardigheden (resp. affectregulatie, hechting en zelfcompassie) is therapie niet mogelijk, wordt behandeling een zoveelste faalervaring en in het ergste geval richt deze zelfs schade aan, met name wanneer voorbarig wordt gestart met traumaconfrontatie. Daar komt bij dat de meeste ernstig getraumatiseerde mensen voortdurend nieuwe problemen creëren op meerdere levensgebieden, in hun pogingen de symptomen het hoofd te bieden. Veel cliënten (en behandelaren!) verliezen in deze veelheid van problemen het overzicht en de prioriteit komt te liggen bij ‘brandjes blussen’. Hierdoor komt de cliënt nooit toe aan het aanleren van de noodzakelijke vaardigheden om zichzelf te coachen en hiermee is de vicieuze cirkel gesloten.

Doel
U leert hoe u samen met de cliënt systematisch onderzoekt welke vaardigheden aangeleerd of uitgebouwd moeten worden, zodat de cliënt veilig kan doorstromen naar traumaverwerking (voor zover dit nodig of gewenst is). U leert strategieën en interventies om hiermee oplossingsgericht te werken. U bouwt een gereedschapskist op met interventies en oefeningen om vaardigheden op gebied van affectregulatie, hechting en zelfcompassie aan te leren en te versterken. Een flexibel protocol geeft stap voor stap richting aan uw therapeutisch handelen.

Beroepsgroep
EMDR Consultant
EMDR Trainer
Cursus
Volwassenen
J.J. Spierings
2
16
18
6
Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50