Opleidingen details Stichting PZNL
Verdiepende training voor consulenten palliatieve zorg met aandacht voor het systeem van de patiënt en het behandelteam (ID nummer: 429126)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 2322-6-2021 t/m 21-6-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Kanker heb je samen’. Deze uitspraak doelt doorgaans op de draaglast van de ziekte, die ook de naasten van de patiënt ervaart. In deze onderlinge relaties van de patiënt kan het soms escaleren. Patiënt, partner en andere naasten kunnen heel verschillend omgaan met de ziekte. Het zijn verschillen die onder de druk van de laatste levensfase uitvergroot raken en soms zelfs in heftige ruzies kunnen  polariseren. Soms komen ook in het medisch behandelteam betrokken professionals lijnrecht tegenover elkaar te staan in het behandelbeleid, wat de samenwerking om tot goede palliatieve zorg te komen in de weg staat. De consulent kan helpen om vanuit een attitude van meervoudige partijdigheid mee te denken hoe deze verstoringen te begrijpen en te hanteren. In deze training leert de consulent een aantal specifieke interventies die helpen om weer meer verbondenheid te creëren, zowel in het steunsysteem van de patiënt als in het medisch behandelteam.

Leerdoelen 

De consulent:

kan het krachtenveld herkennen, waarin consultvrager, patiënt en naasten zich in de strijd tegen de ziekte bevinden.

met behulp van het explorerend gesprek leert de consulent de consultvraag te exploreren en een passend advies te formuleren.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)KNMG-GAIA
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)KNMG-GAIA
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(Meerdaagse) Nascholing
0
Tijd17:15 - 20:15
Locatie
OpmerkingenYvon van Iterson, secretaresse pz. Online bijeenkomst inlog verkrijgbaar na aanmelding zie programma.

Tijd17:15 - 20:15
Locatie
OpmerkingenYvon van Iterson, secretaresse pz. Online bijeenkomst inlog verkrijgbaar na aanmelding zie programma.

Tijd17:15 - 20:15
Locatie
OpmerkingenYvon van Iterson, secretaresse pz. Online bijeenkomst inlog verkrijgbaar na aanmelding zie programma.

Tijd17:15 - 20:15
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenYvon van Iterson, secretaresse pz. Online bijeenkomst inlog verkrijgbaar na aanmelding zie programma.

Tijd17:15 - 20:15
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenYvon van Iterson, secretaresse. Online bijeenkomst inlog verkrijgbaar na aanmelding, zie programma

Tijd17:00 - 20:00
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenYvon van Itterson

Tijd17:00 - 20:00
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenYvon van Itterson

PZNL ondersteunt, faciliteert en adviseert samenwerkingsverbanden zoals Netwerken Palliatieve Zorg, Consortia en Consultatieteams, om een gezamenlijke missie uit te voeren: het verder ontwikkelen van interdisciplinaire netwerkzorg zodat patiënten en naasten de best mogelijke palliatieve zorg ervaren.

Godebaldkwartier 419
3511 DT
Utrecht
Postbus 19079
3501 DB
Utrecht
088-2203900