Opleidingen details Slaapmakend
Professionaliseringsbijeenkomst ’Effectiever behandelen van slaapproblemen’ (ID nummer: 429059)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen122-9-2021 t/m 1-9-2024
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Veertig procent van alle Nederlanders slaapt slecht en bij een kwart is sprake van een slaapstoornis. Slaapproblemen gaan in veel gevallen samen met psychische stoornissen zoals depressies en angst. Niet alleen als symptoom van de stoornis; steeds duidelijker blijkt uit onderzoek dat slaapproblemen ook oorzaak zijn van psychopathologie. Voor depressies is slapeloosheid zelfs de belangrijkste risicofactor. Gelukkig is slapeloosheid goed te behandelen.  Cognitieve gedragstherapie tegen insomnie (CGT-I) is effectief gebleken bij 70 tot 75% van de mensen met slapeloosheid. De positieve invloed op het verminderen van de terugvalkans, het ontstaan- en instandhouding van andere psychische klachten is hiermee enorm. CGT-I is evidence based en de eerste keuze voor behandeling van slapeloosheid. 

Naast methodieken voor diagnostiek krijg je concrete handvatten voor de behandeling van insomnie en oefen je met diverse interventies passend binnen de CGT en oplossingsgerichte therapie. Behalve aandacht voor de diagnostiek en behandeling van insomnie is er ook veel kennisoverdracht en wetenschappelijke inzichten omtrent verschillende slaapproblemen. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn: 

-Kennisoverdracht en psycho-educatie voor cliënten.

-Slaapstoornissen herkennen, diagnosticeren en differentiëren, met daarbij de DSM classificatie en het stellen van een diagnose. 

-Gebruik van vragenlijsten: Insomnia Severity Index, Epworth sleepiness scale en vragenlijst met overtuigingen/cognities m.b.t. slaap.

-Anamnese, hulpvraag, het stellen van doelen voor behandeling en het opstellen van een behandelplan bij cliënten met slaapstoornissen

-Insomnie en interventies om deze te behandelen volgens CGT-i: verkrijgen van inzicht d.m.v. slaapregistratie in een slaapdagboek, gedragsmatige interventies (slaaphygiëne en leefstijl), onderzoeken en bijstellen van slaap belemmerende ideeën en overtuigingen, stressmanagement en ontspanning.

-Oplossingsgerichte benadering met bijbehorende interventies en vraagstelling, gericht op het verbeteren van de slaap.

-Slaapmedicatie en begeleiding bij afbouw daarvan m.b.v. CGT-I; gedragsexperimenten en interventies in het kader van exposure.

-Behandeling van nachtmerries middels geprotocolleerde, evidence based behandelingen: CGT-i en imaginaire rescripting. 

-Circadiaanse problematiek; aanpak daarvan m.b.v. CGT-I, lichttherapie en inzet van melatonine.

Slaap in relatie tot psychopathologie; comorbiditeit (met name binnen de DSM-5 classificaties angst en stemmingsstoornissen, invloed van slaap op psychische gezondheid en andersom, handvatten voor aanpak van slaapstoornissen bij diverse psychische stoornissen.

-Insomnie onderscheiden van parasomnieën.

-Functies van REM slaap en dromen.

 

Leerdoelen:

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers kennis over:

-de werking en mechanismen van slaap,

-verschillende slaapstoornissen, inclusief nachtmerries, circadiaanse ritmeproblematiek en parasomnieën, 

-slaapmedicatie en de afbouw daarvan en

-de relatie tussen slaap en psychopathologie

Na afloop van de cursus:

-hebben de deelnemers alle fases van het cognitief gedragstherapeutisch proces doorlopen;

-kunnen deelnemers slaapstoornissen herkennen, het diagnostisch proces rondom slaapstoornissen doorlopen, kunnen zij differentiëren tussen verschillende slaapstoornissen, weten zij welke problematiek zij in hun praktijk kunnen behandelen en hoe zij behandeldoelen kunnen stellen.

-hebben deelnemers alle pijlers van behandeling van insomnie (CGT-I) doorlopen.

-weten deelnemers wanneer en hoe zij de behandeling afsluiten en wanneer zij cliënten moeten doorverwijzen voor nadere diagnostiek en/of behandeling.

-kunnen deelnemers met de diagnostiek en behandeling van insomnie middels CGT-I aan de slag in de praktijk.

Voor wie de bijeenkomst is bedoeld: 

(Gz) psychologen, huisartsen, POH-GGZ en (psychiatrisch) verpleegkundigen

 

 

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
7
20
ja
Kosten € 350,-
12
toetsing en evaluatie
Basiskennis over CGT is fijn.
Bestand  
20210518 Tekst Publiek accreditatieaanvraag.pdf18-5-2021 19:4470 KB
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDe trainingsdagen zullen online plaatsvinden
Bijeenkomsten
 VGCT- Nascholingscursus - contacturenAantal urenDatumTijd
Online6715-09-202209:30 - 16:30
Online6713-10-202209:30 - 16:30

Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDe training zal online plaats vinden.
Bijeenkomsten
 VGCT- Nascholingscursus - contacturenAantal urenDatumTijd
Online6702-09-202110:00 - 17:00
Online6714-10-202110:00 - 17:00

Slaapmakend is opgericht door Barbara Mulder en Taco Bos. Vanuit de missie mensen weer goed te laten slapen. Barbara Mulder zag in haar werk als leidinggevende hoe lang mensen aanmodderen met slaapproblemen, voordat zij eindelijk de juiste hulp ontvangen. Vaak leidden deze slaapproblemen tot allerlei andere klachten en problemen. Zo zonde, wat slaapproblemen zijn goed aan te pakken. Isabel van Schie, GZ-psycholoog is Slaapmakend komen versterken. Ook zij ervoer tijdens haar werk met borstkanker clienten hoe groot de impact is van slaapproblemen op herstel en welzijn. 

Slaapmakend is een basis GGZ instelling en inmiddels uitgegroeid tot een team van 15 psychologen. Allen gespecialiseerd op het behandelen van slaapproblemen bij individuele cliënten. Regelmatig verzorgen wij trainingen waarbij we andere psychologen opleiden in de slaap. De psychologen leren slaapproblemen beter te herkennen en erkennen in hun praktijk. En krijgen concrete handvaten voor diagnostiek en behandeling van slapeloosheid. 

Meld je aan via: https://slaapmakend.nl/effectiever-omgaan-met-slaapproblemen/ 

Chruchillaan 205
1078 EC
Amsterdam
020 - 789 50 82