Opleidingen details Lemion bv
Supervisie geven over klachtgerelateerde zaken 2021 (ID nummer: 427380)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCt- Nascholing op het gebied van supervisievaardigheden en/of didactiek146-9-2021 t/m 5-9-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Geconfronteerd worden met een (tucht)klacht is voor iedere therapeut een grote stressor. Het moeten doorlopen van een (tucht)klachtprocedure maakt het meestal nog veel erger. Niet zelden leidt dit tot ernstige (psychische) klachten bij de professional en soms zelfs tot definitief stoppen met de uitoefening van het vak.

De ervaring leert dat veel (cognitief gedrags)therapeuten totaal niet zijn voorbereid op de confrontatie met (tucht)klachten. Het overvalt ze, ze weten niet wat hen te wachten staat, ze weten niet wat ze moeten doen en ze kunnen de gevolgen ervan niet overzien of verwerken. Dit is tenminste voor een gedeelte te wijten aan te weinig aandacht voor dit onderwerp in opleiding, inter- en supervisie.

Deze cursus wil voor een deel compenseren voor dit tekort.

Cognitief gedragstherapeuten die tijdens supervisie, maar ook tijdens intervisie, aandacht willen besteden aan het wat en hoe van tuchtrecht en aan het voorkomen en/of begeleiden van (tucht)klachten, zullen in de eerste plaats zelf goed op de hoogte moeten zijn. Wie kan wanneer, waarover klagen? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen interne/externe klachtenprocedures, geschillen en tuchtzaken? Hoe loopt het proces, zowel juridisch als emotioneel? En hoe is een klacht te voorkómen? Last but not least; hoe begeleid je als supervisor collega’s en supervisanten die ermee te maken krijgen? Vervolgens worden didactische handvatten aangereikt om deze kennis en vaardigheden over te kunnen dragen.

Doelen:

Kennis over (tucht)klachten, geschillen en klachtenprocedures

Vaardig zijn in het (h)erkennen en constructief verhelpen van waarschuwingssignalen die tot een (tucht)klacht kunnen leiden.

In supervisie (en in intervisie) kunnen overdragen van ad1 en ad2

Kunnen begeleiden van supervisanten (en collega’s) die te maken krijgen met een klacht of tuchtzaak

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)Psychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)KNMG-GAIA
Onderwerpen op het gebied van supervisievaardigheden en/of didactiek
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
15
30
ja
725
14
Geen toetsing, wel evaluatie
geen
Bestand  
Flyer Supervisie 2020 DEF.pdf9-3-2021 13:44599 KB
Programma cursus Supervisie geven 2021.pdf9-3-2021 14:3499 KB
Hoofdniveau
SV nascholing didaktiek
Tijd18:00 - 22:00
Locatie
Opmerkingen4 cursusavonden

Tijd18:00 - 22:00
Locatie

In september 2015 werd Lemion opgericht door Ludwig Benecke en Marije Wiegerinck die beiden hun sporen hebben verdiend in het vak van postacademische bij- en nascholing.
Ludwig Benecke als founding father van ‘Benecke’, het eerste in bij- en nascholing gespecialiseerde bedrijf in Nederland en Marije Wiegerinck als senior conferencemanager, gespecialiseerd in onderwijs met name voor de gezondheidszorg. Onlangs heeft Ludwig afscheid genomen van het bedrijf maar gelukkig profiteert Lemion nu nog van zijn grote kennis en ervaring.

Vanaf het prille begin was er vanuit Lemion een intensieve samenwerking met zowel uitgeverij De Tijdstroom als Boom Psychiatrie & Psychologie. Dat maakte het o.a. mogelijk om in combinatie met een bijeenkomst bij het thema passende boeken aan te bieden. Een samengaan van deze bedrijven was dan ook een logische stap.

In april 2018 fuseerde De Tijdstroom met Koninklijke Boom Uitgevers en in de zomer van 2019 volgde Lemion.  Dit samengaan biedt de professional in de gezondheidszorg een nog betere toegang tot de laatste vakkennis middels een combinatie van boeken, tijdschriften, bijeenkomsten en online content.

Vondellaan 150
3521 GH
Utrecht
0202614180