Opleidingen details Cure & Care Development
Verdiepingscursus ‘Imaginatie en rescripting’ (ID nummer: 427323)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen611-6-2021 t/m 10-6-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

De nadruk van deze cursus ligt op verdere verdieping van het uitvoeren van en komen tot imaginatie en rescripting. Behandeltechnieken worden gedemonstreerd en geoefend tijdens de cursus. Het accent ligt hierbij op het aanscherpen van deze experiëntiële techniek en het hierbij hanteren van de therapeutische relatie. Er wordt tevens ingegaan op de toepassing en verbreding van de cognitieve-, experiëntiële-, gedragsmatige- en interpersoonlijke technieken die hierin kunnen bijdragen.

Naast de casuïstiek ingebracht door de docenten zal er ook ruimte zijn voor inbreng van casuïstiek door de cursisten zelf. Er wordt ook stil gestaan bij het belang van een goede casusconceptualisatie in relatie tot de hulpvraag en behandeldoelen als kader, evaluatief middel en richting gever in het vormgeven van de imaginatie en rescripting.

Doel van de cursus is het vergroten van groei en inzicht ten aanzien van deze techniek en de vele mogelijkheden van toepassingen van deze techniek. In deze cursus ligt het accent op individuele behandelingen.

Deze cursus staat in het teken van het verdiepen en verbreden van specifieke technieken binnen het schematherapeutisch proces. De cursus moet bijdragen aan het op peil houden, actualiseren en/of vergroten van de competentie als senior of supervisor schematherapeut, respectievelijk schematherapeutisch werkende.

Beroepsgroep
Vereniging voor Schematherapie
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
uitsluitend academici
Cursus
 Verbredend
 Verdiepend
8
25
ja
320
6
Geen toetsing, wel evaluatie
CRKBO
ISO
Behoren tot de doelgroep
Bestand  
Brochuretekst.pdf9-3-2021 10:25444 KB
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd10:00 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Cure & Care Development (CCD) biedt een breed scala aan hoogwaardige kennis, voor zowel zorgprofessionals als bedrijven en ZZP'ers

Als je zorg nodig hebt, hoop je de zorgverlener te treffen die jou goed kan helpen. Die jou behandelt op basis van de laatste inzichten in de zorg en evidence based behandelingen. CCD biedt gedegen opleidingen aan zorgprofessionals die hun vak meer dan serieus nemen en zich willen blijven ontwikkelen.

Onze kernwaarden zijn leidend in ons doen en laten: wij zijn verbindend, ontwikkelingsgericht en vinden passie in ons werk vanzelfsprekend.

Naast het aanbod van gedegen opleidingen van gerenommeerde docenten, vinden we het minstens zo belangrijk dat de deelnemers onze service als uitmuntend ervaren. Hier besteden wij dan ook veel aandacht aan en we blijven onszelf continu evalueren en waar mogelijk verbeteren.

Oude Oeverstraat 120, etage 3
6811 JZ
ARNHEM
Postbus 5466
6802 EL
ARNHEM
026 368 44 11