Opleidingen details VoedingOnline
E-learning module Alles over Vitamines (ID nummer: 427079)
E-learning on demand
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Diëtisten - Scholing9615-9-2021 t/m 15-9-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie in principe ingegeven door de opleider. U kunt echter zelf ook presentie invoeren.

Leerdoelen nascholing:
Dat een goede voedingstoestand belangrijk is voor zowel gezonde als zieke personen is algemeen bekend. Maar hoe staat het met de vitaminestatus van uw patiënt?

Na het volgen van deze module bent u in staat:
 

 • de fysiologische betekenis van een specifiek vitamine en het desbetreffende vitaminemetabolisme aan te geven;
 • aan te geven hoe hoog de gemiddelde inname van het betreffende vitamine is en welke groepen een risico lopen op een te hoge of te lage inname;
 • aan te geven hoe hoog de gemiddelde behoefte aan het betreffende vitamine is en welke factoren deze behoefte beïnvloeden;
 • aan te geven welke verschijnselen optreden bij een deficiëntie;
 • aan te geven welke mogelijke chronische ziektebeelden kunnen ontstaan door een te lage inname;
 • te benoemen welke patiëntengroepen een verhoogd risico lopen op een deficiëntie;
 • aan te geven welke rol het desbetreffende vitamine speelt in de behandeling van ziekten;
 • aan te geven wat belangrijk is wanneer het betreffende vitamine wordt gesuppleerd;
 • aan te geven wat de aanvaardbare bovengrens van inname is en wat de verschijnselen van overdosering zijn.

In de nascholing worden 13 vitamines (thiamine, riboflavine, niacine, pantotheenzuur, vitamine B6, foliumzuur, vitamine B12, biotine, vitamine C, vitamine A, vitamine D, vitamine E en vitamine K) behandeld.

Inhoud E-learning module Vitamines:
Voor elk afzonderlijk vitamine is een e-book, een toets, een zelfreflectieformulier en evaluatieformulier ontwikkeld. Na het volgen van het e-learning onderdeel van een van de vitamines ontvangt de cursist een deelcertificaat. Na het volgen van alle 13 vitamine-onderdelen ontvangt de cursist een eindcertificaat.

Zo ziet voor thiamine het e-learning onderdeel er bijvoorbeeld als volgt uit

 1. Bestuderen van het e-book ‘Alles over Thiamine’.
 2. Maken van de ‘Thiaminetoets’.
 3. Invullen ‘Zelfreflectieformulier Thiamine’.
 4. Invullen ‘Evaluatieformulier E-learning module Thiamine’.
 5. Insturen van 'Thiaminetoets', 'Zelfreflectieformulier Thiamine' en 'Evaluatieformulier E-learning module Thiamine' naar info@voedingonline.nl.
 6. Heeft de cursist alle genoemde formulieren ingestuurd en > 70% van de vragen van de 'Thiaminetoets' juist beantwoord, dan ontvangt de cursist een deelcertificaat van deze nascholing.
 7. Uitwisseling van ervaringen met medecursisten op het gebied van thiamine kan plaatsvinden via het forumonderdeel 'Thiamine' op de internetsite www.voedingonline.nl.
 8. Vragen kunnen worden gesteld via info@voedingonline.nl.
 9. Na het volgen van alle 13 vitamine-onderdelen ontvangt de cursist het nascholingscertificaat Vitamines.
 NVD - Diëtisten
zie omschrijving
 
Mw. M.A. Verheul-Koot
96
 
96
120
Toelichting op inschrijfgeld:
€ 120 per vitamine (e-book € 60 en de e-learning module € 60).
Totale kosten voor 13 vitamines: losse verkoop € 1.560. Een jaarabonnement op VoedingOnline is dan echter voordeliger. Dit kost € 375 voor het 1e jaar n daarna voor het 2e en de daarop volgende jaren € 250 per jaar.
Met een volledig jaarabonnement VoedingOnline (e-books en e-learning) kunnen daarnaast ook de ook de andere beschikbare E-learning modules van VoedingOnline worden gevolgd (zie www.voedingonline.nl).
Toelichting op studiebelastingsuren:
Per vitamine 6 of 8 uur (zelfstudie 5 of 7 uur, toets 1 uur).
Totale studiebelasting voor 13 vitamines: (4 x 6 uur) + (9 x 8 uur) = 96 uur.
 Ik verklaar dat de cursus voldoet aan de CGR-normen (Code Geneesmiddelen Reclame), de Code Medische hulpmiddelen (GMH), de Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, het sponsorbeleid van de betreffende beroepsvereniging(-en) en dat de financiering van de cursus geen (schijn van) belangen verstrengeling kent
 Diëtisten - Scholing
E-learning module Thiamine6
E-learning module Riboflavine8
E-learning module Niacine6
E-learning module Pantotheenzuur6
E-learning module Vitamine B68
E-learning module Foliumzuur8
E-learning module Vitamine B128
E-learning module Biotine6
E-learning module Vitamine C8
E-learning module Vitamine A8
E-learning module Vitamine D8
E-learning module Vitamine E8
E-learning module Vitamine K8

VoedingOnline biedt e-learning modules op het gebied van voeding aan voor diëtisten, artsen, apothekers en andere aan voeding gerelateerde professionals.

Boschsloot 27
3474 HJ
Zegveld
0348-421593