Opleidingen details VoedingOnline
E-learning module Alles over Mineralen en Spoorelementen (ID nummer: 427070)
E-learning on demand
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Diëtisten - Scholing562-8-2021 t/m 2-8-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie in principe ingegeven door de opleider. U kunt echter zelf ook presentie invoeren.

Leerdoelen nascholing:
Dat een goede voedingstoestand belangrijk is voor zowel gezonde als zieke personen is algemeen bekend. Maar hoe staat het met de mineralen- en spoorelementenstatus van uw patiënt?

Na het volgen van deze module bent u in staat:

 • de fysiologische betekenis van een specifiek mineraal/spoorelement en het desbetreffende mineraal-/spoorelementmetabolisme aan te geven;
 • aan te geven hoe hoog de gemiddelde inname van het betreffende mineraal/spoorelement is en welke groepen een risico lopen op een te hoge of te lage inname;
 • aan te geven hoe hoog de gemiddelde behoefte aan het betreffende mineraal/spoorelement is en welke factoren deze behoefte beïnvloeden;
 • aan te geven welke verschijnselen optreden bij een deficiëntie;
 • aan te geven welke mogelijke chronische ziektebeelden kunnen ontstaan door een te lage inname;
 • te benoemen welke patiëntengroepen een verhoogd risico lopen op een deficiëntie;
 • aan te geven welke rol het desbetreffende mineraal/spoorelement speelt in de behandeling van ziekten;
 • aan te geven wat belangrijk is wanneer het betreffende mineraal/spoorelement wordt gesuppleerd;
 • aan te geven wat de aanvaardbare bovengrens van inname is en wat de verschijnselen van overdosering zijn.

In de nascholing worden 14 mineralen en spoorlementen (natrium en chloor, kalium, calcium, fosfor, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, fluor, moblybdeen, selenium, chroom, jodium) behandeld.
 

Inhoud E-learning module Alles over Mineralen en Spoorelementen:
Voor elk afzonderlijk mineraal/spoorelement is een e-book, een toets, een zelfreflectieformulier en evaluatieformulier ontwikkeld (alleen natrium en chloor worden gecombineerd). Na het volgen van het e-learning onderdeel van een van de mineralen/spoorelementen ontvangt de cursist een deelcertificaat. Na het volgen van alle 14 mineraal/spoorelement-onderdelen ontvangt de cursist een eindcertificaat.

Zo ziet voor Natrium en chloor het e-learning onderdeel er bijvoorbeeld als volgt uit

 1. Bestuderen van het e-book ‘Alles over Natrium en chloor’.
 2. Maken van de ‘Natrium en chloor toets’.
 3. Invullen ‘Zelfreflectieformulier Natrium en chloor’.
 4. Invullen ‘Evaluatieformulier E-learning module Natrium en chloor’.
 5. Insturen van 'Natrium en chloor toets', 'Zelfreflectieformulier Natrium en chloor' en 'Evaluatieformulier E-learning module Natrium en chloor' naar info@voedingonline.nl.
 6. Heeft de cursist alle genoemde formulieren ingestuurd en > 70% van de vragen van de 'Natrium en chloor toets' juist beantwoord, dan ontvangt de cursist een deelcertificaat van deze nascholing.
 7. Uitwisseling van ervaringen met medecursisten op het gebied van natrium en chloor kan plaatsvinden via het forumonderdeel 'Natrium en chloor' op de internetsite www.voedingonline.nl.
 8. Vragen kunnen worden gesteld via info@voedingonline.nl.
 9. Na het volgen van alle 14 mineraal/spoorelement-onderdelen ontvangt de cursist het nascholingscertificaat Mineralen en spoorelementen.
   
 NVD - Diëtisten
Leerdoelen nascholing:
Dat een goede voedingstoestand belangrijk is voor zowel gezonde als zieke personen is algemeen bekend. Maar hoe staat het met de mineralen- en spoorelementenstatus van uw patiënt?

Na het volgen van deze module bent u in staat:
•de fysiologische betekenis van een specifiek mineraal/spoorelement en het desbetreffende mineraal-/spoorelementmetabolisme aan te geven;
•aan te geven hoe hoog de gemiddelde inname van het betreffende mineraal/spoorelement is en welke groepen een risico lopen op een te hoge of te lage inname;
•aan te geven hoe hoog de gemiddelde behoefte aan het betreffende mineraal/spoorelement is en welke factoren deze behoefte beïnvloeden;
•aan te geven welke verschijnselen optreden bij een deficiëntie;
•aan te geven welke mogelijke chronische ziektebeelden kunnen ontstaan door een te lage inname;
•te benoemen welke patiëntengroepen een verhoogd risico lopen op een deficiëntie;
•aan te geven welke rol het desbetreffende mineraal/spoorelement speelt in de behandeling van ziekten;
•aan te geven wat belangrijk is wanneer het betreffende mineraal/spoorelement wordt gesuppleerd;
•aan te geven wat de aanvaardbare bovengrens van inname is en wat de verschijnselen van overdosering zijn.

In de nascholing worden (de op dit moment beschikbare) 7 mineralen en spoorlementen (natrium en chloor, kalium, calcium, fosfor, magnesium, ijzer, zink) behandeld.


Inhoud E-learning module Alles over Mineralen en Spoorelementen:
Voor elk afzonderlijk mineraal/spoorelement is een e-book, een toets, een zelfreflectieformulier en evaluatieformulier ontwikkeld (alleen natrium en chloor worden gecombineerd). Na het volgen van het e-learning onderdeel van een van de mineralen/spoorelementen ontvangt de cursist een deelcertificaat. Na het volgen van alle 14 mineraal/spoorelement-onderdelen ontvangt de cursist een eindcertificaat.

Zo ziet voor Natrium en chloor het e-learning onderdeel er bijvoorbeeld als volgt uit
1.Bestuderen van het e-book ‘Alles over Natrium en chloor’.
2.Maken van de ‘Natrium en chloor toets’.
3.Invullen ‘Zelfreflectieformulier Natrium en chloor’.
4.Invullen ‘Evaluatieformulier E-learning module Natrium en chloor’.
5.Insturen van ’Natrium en chloor toets’, ’Zelfreflectieformulier Natrium en chloor’ en ’Evaluatieformulier E-learning module Natrium en chloor’ naar info@voedingonline.nl.
6.Heeft de cursist alle genoemde formulieren ingestuurd en > 70% van de vragen van de ’Natrium en chloor toets’ juist beantwoord, dan ontvangt de cursist een deelcertificaat van deze nascholing.
7.Uitwisseling van ervaringen met medecursisten op het gebied van natrium en chloor kan plaatsvinden via het forumonderdeel ’Natrium en chloor’ op de internetsite www.voedingonline.nl.
8.Vragen kunnen worden gesteld via info@voedingonline.nl.
9.Na het volgen van alle 14 mineraal/spoorelement-onderdelen ontvangt de cursist het nascholingscertificaat Mineralen en spoorelementen.
 
Mw. M.A. Verheul-Koot
56
 
56
120
Toelichting op inschrijfgeld:
€ 120 per mineraal/spoorelement (e-book € 60 en de e-learning module € 60).
Totale kosten voor (de op dit moment beschikbare) 7 mineralen/spoorelementen: losse verkoop € 840. Een jaarabonnement op VoedingOnline is dan echter voordeliger. Dit kost € 375 voor het 1e jaar en daarna voor het 2e en de daarop volgende jaren € 250 per jaar .
Met een volledig jaarabonnement VoedingOnline (e-books en e-learning) kunnen daarnaast ook de andere beschikbare E-learning modules worden gevolgd (zie www.voedingonline.nl).

Toelichting op studiebelastingsuren:
Per mineraal/spoorelement 8 uur (bestuderen literatuur 7 uur, toets 1 uur).
Totale studiebelasting voor 7 mineralen/spoorlementen (tot nu toe beschikbaar): 7 x 8 uur = 56 uur.
 Ik verklaar dat de cursus voldoet aan de CGR-normen (Code Geneesmiddelen Reclame), de Code Medische hulpmiddelen (GMH), de Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, het sponsorbeleid van de betreffende beroepsvereniging(-en) en dat de financiering van de cursus geen (schijn van) belangen verstrengeling kent
 Diëtisten - Scholing
E-learning module Natrium en chloor8
E-learning module Kalium8
E-learning module Calcium8
E-learning module Fosfor8
E-leearning module Magnesium8
E-learning module IJzer8
E-learning module Zink8

VoedingOnline biedt e-learning modules op het gebied van voeding aan voor diëtisten, artsen, apothekers en andere aan voeding gerelateerde professionals.

Boschsloot 27
3474 HJ
Zegveld
0348-421593