Opleidingen details Vereniging Medische Staf Zkh Gelderse Vallei Ede
Reanimatie onderwijs ZGV 2021 (ID nummer: 427050)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2212-4-2021 t/m 11-4-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basic Life Support is basale reanimatie. Voor het correct en verantwoord uitvoeren van reanimatie bestaan richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). 
Status:
1. Elke medewerker, die directe zorg verleend aan een patient, is verplicht deze module  1 x per jaar met een voldoende af te ronden. 
2. Deze module afronden vooraf aan de praktijktraining (herhaling) reanimatie.  
Doel
Het toepassen van kennis en vaardigheden over basale reanimatie volgens de nieuwste richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.
Inhoud
In de training Basic Life Support wordt uitgegaan van een algemeen toepasbare situatie. Het theoriegedeelte bestaat uit de onderdelen Inleiding, Uitvoering en Nazorg. Er wordt aandacht besteed aan de oorzaken en symptomen van ademhaling- en circulatiestilstand en het verliezen van het bewustzijn. Ook komen de regels aan bod voor controle, stabiele zijligging, alarm slaan, hartmassage, beademing en het vrijmaken van de luchtwegen. Deze regels zijn gebaseerd op de nieuwste richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad, waarin het gebruik van een automatische externe defibrillator (AED) is opgenomen. Deze training heeft vooral een praktische insteek, gericht op het beheersen van basale reanimatie. Het oefengedeelte bestaat uit een diagnostische toets, waarmee je de opgedane kennis kan toetsen. Mocht deze niet voldoende zijn, dan kan je kiezen voor een herhalingstoets.
Accreditatie kwaliteitsregister V&V: 1 punt theorie en 1 punt toets
 

Doelstelling praktijk:Algemene doelstellingen

A. De arts is in staat de huidige BLS en AED technieken volgens de nieuwe richtlijnen te demonstreren.
B. De arts is in staat een samenwerkingsrelatie aan te gaan met verpleegkundigen en de arts assistenten van het reanimatieteam, waarin blijk gegeven wordt van leidinggevende- en/of leiding ontvangende kwaliteiten.

 Medisch, technische doelstellingen:

1. De arts voert bewustzijns, circulatie - en ademhalingscontroles uit.
2. De arts herkent, een ademhalingsstilstand/circulatiestilstand en treft de juiste maatregelen.
3. De arts voert borstcompressies uit.
4. De arts voert mond – op mondbeademing dan wel handbeademing uit met behulp van een beademingsballon.
5. De arts brengt een indien nodig intraveneuze toegangsweg aan.
6. De arts kent de alarmprocedure binnen en buiten het ziekenhuis.
7. De arts kent de samenstelling en taak/functie leden reanimatieteam.
8. De arts kent de werking van de AED en kan dit in de praktijk toepassen.

Gedurende 2 uur, zonder pauzes, worden theorie en praktijk uitgevoerd. Zoals jaarlijks is ingezet!


 

(Meerdaagse) Nascholing
 
0
kosten van de trainers worden vergoed vanuit RvB en Medische staf
Tijd16:00 - 18:00
LocatieEde (NL) (Toon kaart)

Tijd16:00 - 18:00
LocatieEde (NL) (Toon kaart)

Tijd16:00 - 18:00
LocatieEde (NL) (Toon kaart)

Tijd16:00 - 18:00
LocatieEde (NL) (Toon kaart)

Tijd16:00 - 18:00
LocatieEde (NL) (Toon kaart)

Tijd16:00 - 18:00
LocatieEde (NL) (Toon kaart)

Tijd16:00 - 18:00
LocatieEde (NL) (Toon kaart)

Tijd16:00 - 18:00
LocatieEde (NL) (Toon kaart)

Tijd16:00 - 18:00
LocatieEde (NL) (Toon kaart)

vereniniging van medische specialisten ZGV

Willy Brandtlaan 10
6716 RP
Ede
Postbus 9025
6710 HN
Ede
0318-434950