Opleidingen details HUYD | Expertisecentrum voor huidprofessionals
IPL en Lasertherapie Module II (ID nummer: 426915)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Huidtherapeuten - Scholing265-3-2021 t/m 5-3-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Om kwalitatief goede zorg te kunnen leveren is het essentieel om inzicht te hebben in waarom u bepaalde beslissingen maakt binnen het behandeltraject. Het vermogen om klinisch te redeneren stelt u dan ook in staat uw keuzes bewust en gefundeerd te maken. Dit is het meest complexe aspect binnen IPL en lasertherapie. In deze tweedaagse cursus bent u daarom actief en praktijkgericht bezig met klinisch redeneren. Dit helpt u in het professionaliseren van de uitoefening van deze behandelmethoden, met als doel een behandeltraject op maat te bieden waarin de cliënt centraal staat.

Om op een verantwoorde wijze keuzes te maken binnen het behandelproces is het van belang dat u kennis en inzicht heeft ten aanzien van alle aspecten die deze behandelmethoden met zich meebrengen. Binnen deze cursus nemen we u mee in het gehele behandeltraject die de cliënt doorloopt. De redenatie vanuit de indicaties zorgt voor een duidelijke koppeling naar de praktijk. 

Na de cursus kunt u op het gebied van IPL en lasertherapie het beslissingsproces bewust toepassen, verwoorden en verantwoorden. U kunt zowel uw behandeling als behandelplan afstemmen op de individuele cliënt. Hierdoor is het effect van zorgverlening optimaal en wordt de veiligheid binnen het behandeltraject gewaarborgd.

Het uitgangspunt van de cursus is dat geleerde kennis en vaardigheden worden toegepast in de dagelijkse praktijk. 

Leerdoelen:

Signaleren

De huidtherapeut signaleert indicaties en contra-indicaties op een effectieve manier tijdens het zorgverleningsproces en beoordeeld op basis hiervan of de behandeling effectief en veilig uitgevoerd kan worden.

Capaciteiten

 • De huidtherapeut herkent mogelijke indicaties en contra-indicaties.
 • De huidtherapeut herkent de cliënt en indicatie eigenschappen die zorgen voor een verhoogd risico op complicaties.

Behandelplan en behandeling

De huidtherapeut stelt een passend behandelplan op en voert de behandeling op een effectieve, efficiënte, veilige en verantwoorde wijze uit.

Capaciteiten

 • De huidtherapeut beoordeelt of een behandeling met IPL en/of lasertherapie geïndiceerd is bij de indicatie en het huidtype.
 • De huidtherapeut formuleert het behandeleffect van behandelparameters en -variabelen op de huid.
 • De huidtherapeut voorspelt het behandeleffect bij het afstemmen van behandelparameters en -variabelen op de huid.
 • De huidtherapeut is op de hoogte van gewenste en ongewenste huidreactie(s) ten gevolge van de IPL en lasertherapie.
 • De huidtherapeut past het behandelplan en de behandelparameters bij een verhoogd risico op complicaties aan.
 • De huidtherapeut definieert het type en de ernst van de complicatie op basis van onderzoeksgegevens en klinische kenmerken.

Beredeneren en onderbouwen

De huidtherapeut beredeneert haar keuzes in het afstemmen van het behandelplan met IPL en lasertherapie.

Capaciteiten

 • De huidtherapeut doorloopt systematisch en bewust de denkstappen die nodig zijn om tot een juiste redenatie te komen.
 • De huidtherapeut verwoordt de denkstappen en gemaakte keuzes.
 • De huidtherapeut beargumenteert logischerwijs haar keuzes in het zorgverlenersproces op basis van science based en best practice based informatie.

Reflecteren

De huidtherapeut maakt het eigen beroepsmatig handelen bespreekbaar doormiddel van reflectie.

Capaciteit

 • De huidtherapeut beargumenteert het handelen middels reflectie en stelt op basis van de opgedane ervaringen haar beroepsmatig handelen bij.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)Stichting Kwaliteitsregister Paramedici
SKIN accreditatiebureauSchoonheidsspecialisten Kwaliteits Instituut Nederland (SKIN)
SKIN registerSchoonheidsspecialisten Kwaliteits Instituut Nederland (SKIN)
Cursus
 NVH - Huidtherapeuten
- De huidtherapeut herkent mogelijke indicaties en contra-indicaties.
- De huidtherapeut herkent de cliënt en indicatie eigenschappen die zorgen voor een verhoogd risico op complicaties.
- De huidtherapeut beoordeelt of een behandeling met IPL en/of lasertherapie geïndiceerd is bij de indicatie en het huidtype.
- De huidtherapeut formuleert het behandeleffect van behandelparameters en -variabelen op de huid.
- De huidtherapeut voorspelt het behandeleffect bij het afstemmen van behandelparameters en -variabelen op de huid.
- De huidtherapeut is op de hoogte van gewenste en ongewenste huidreactie(s) ten gevolge van de IPL en lasertherapie.
- De huidtherapeut past het behandelplan en de behandelparameters bij een verhoogd risico op complicaties aan.
- De huidtherapeut definieert het type en de ernst van de complicatie op basis van onderzoeksgegevens en klinische kenmerken.
- De huidtherapeut doorloopt systematisch en bewust de denkstappen die nodig zijn om tot een juiste redenatie te komen.
- De huidtherapeut verwoordt de denkstappen en gemaakte keuzes.
- De huidtherapeut beargumenteert logischerwijs haar keuzes in het zorgverlenersproces op basis van science based en best practice based informatie.
- De huidtherapeut beargumenteert het handelen middels reflectie en stelt op basis van de opgedane ervaringen haar beroepsmatig handelen bij.
 
Kim van der Meer en Roos Visser
13
13
499
Inclusief scholingsmateriaal, koffie/thee, lunch en certificaat
 Ik verklaar dat de cursus voldoet aan de CGR-normen (Code Geneesmiddelen Reclame), de Code Medische hulpmiddelen (GMH), de Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, het sponsorbeleid van de betreffende beroepsvereniging(-en) en dat de financiering van de cursus geen (schijn van) belangen verstrengeling kent
Tijd9:30 - 16:30
LocatieKamerik (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieKamerik (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
Locatie

Tijd9:30 - 16:00
LocatieKamerik (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieKamerik (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieKamerik (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieKamerik (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieKamerik (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieKamerik (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieKamerik (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieKamerik (NL) (Toon kaart)

HUYD richt zich op het scholen van huidprofessionals. Verdieping in de kennis over huidproblemen en behandelmogelijkheden koppelen we aan de dagelijkse praktijk. Onze scholing kenmerkt zich door het centraal stellen van de cliënt en klinisch redeneren.
Wij streven naar het creëren van begrip en een goede balans tussen kennis, ervaring en onderzoek. Een persoonlijke benadering waarbij veel ruimte is voor individuele leervragen en ontwikkeling is typerend voor onze manier van scholing.

De Regenboog 21
2421 JX
Niewkoop
0641466749