Opleidingen details Landelijke Vereniging Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling en Huiselijk geweld
Bijscholing LVAK Basisdagen (ID nummer: 426727)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3621-4-2021 t/m 20-4-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

De Landelijke Vereniging Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling is een vereniging voor uitvoerende aandachtsfunctionarissen die werken met de verplichte Wet Meldcode. De vereniging biedt ondersteuning aan haar leden bij het bewaken van continuïteit in het uitvoeren van hun taak en verzorgt deskundigheidsbevordering op het gebied van aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld. Er zijn meer dan 1800 leden vanuit alle doelgroepen die met de meldcode moeten werken, aangesloten bij de LVAK.

De leerdoelen op de bijscholingsdagen zijn gericht op: de meldcode, taken van de aandachtsfunctionaris, begeleiden van de collega's bij het uitvoeren van de meldcode, adviesfunctie naar directie en bestuur, gespreksvoering met betrokkenen over bijzondere zorg. Verder: signaleren van KM/HG/OM, vormen, risicofactoren, jurisisch kader, geheimhouding en de meldcode, informatie delen, privacy, tools voor het begeleiden van de collega's, gevolgen van KM/HG/OM, intervisie over de uitvoering van de taken van de aandachtsfunctionaris.

De bijscholingsdagen beslaan zes contacturen. 

 

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand  
Programma Basisdag 21 april 2021.pdf3-3-2021 11:30161 KB
Programma Basisdag 22 september 2021.pdf3-3-2021 11:30161 KB
0
Deelname bijscholingsdag valt onder lidmaatschap LVAK
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
Locatie

Tijd9:30 - 16:30
Locatie

De Landelijke Vereniging Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling is een vereniging voor uitvoerende aandachtsfunctionarissen die werken met de verplichte Wet Meldcode. De vereniging biedt ondersteuning aan haar leden bij het bewaken van continuïteit in het uitvoeren van hun taak en verzorgt deskundigheidsbevordering op het gebied van aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld. Er zijn meer dan 2000 leden vanuit alle doelgroepen die met de meldcode moeten werken, aangesloten bij de LVAK.

De leerdoelen op de bijscholingsdagen zijn gericht op: de meldcode, taken van de aandachtsfunctionaris, begeleiden van de collega's bij het uitvoeren van de meldcode, adviesfunctie naar directie en bestuur, gespreksvoering met betrokkenen over bijzondere zorg. Verder: signaleren van KM/HG/OM, vormen, risicofactoren, jurisisch kader, geheimhouding en de meldcode, informatie delen, privacy, tools voor het begeleiden van de collega's, gevolgen van KM/HG/OM, intervisie over de uitvoering van de taken van de aandachtsfunctionaris.

De bijscholingsdagen beslaan zes contacturen. 

Burijnstraat 3
1825JM
Alkmaar
0630340386