Opleidingen details Abate B.V. expertisecentrum angst en trauma
Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (ID nummer: 425684)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing (breed)2420-4-2021 t/m 19-4-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

In de Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP) zijn de werkzame interventies uit verschillende therapeutische en wetenschappelijke inzichten op een logische manier samengebracht, zoals psychoeducatie over de wijze waarop PTSS klachten zich ontwikkelen en in stand blijven, imaginaire exposure gericht op acceptatie van gevoelens, schrijfopdrachten voor het uiten van behoeften, memorabilia en in-vivo exposure, bewustwording van beperkende leefregels en kernopvattingen in de betekenisfase en een afscheidsritueel. BEPP beoogt in de eerste fase van de behandeling intrusies, verhoogde waakzaamheid en slaapproblemen te verminderen en zelfcompassie te laten toenemen. De tweede fase heeft een persoonsgerichte aanpak om vanuit de jeugd ontwikkelde leefregels en kernopvattingen te wijzigen die beperkend zijn gebleken in het latere leven. Aandacht wordt besteed aan de trauma’s in de context van eerdere leerervaringen om een nieuwe kijk te ontwikkelen en betekenis te geven aan de traumatische gebeurtenissen. Deze tweede fase helpt cliënten om zichzelf en hun omgeving anders te gaan beleven, verdieping in relaties te bewerkstelligen en de kans op hertraumatisering te verminderen. 

De interventies zijn in BEPP op eigen wijze in BEPP vormgegeven en in de loop van de tijd verfijnd om recht te doen aan de diverse emoties die beleefd worden na het meemaken van traumatische gebeurtenissen waardoor niet alleen angst maar ook verdriet, woede, walging, schuld en schaamte in de behandeling aan de orde komen. De coping met de gevolgen van de ingrijpende gebeurtenissen (veiligheids- en vermijdingsstrategieën) door cliënten staan veelal een natuurlijk herstel in de weg staan en worden doorbroken door tegengesteld te handelen. Inzichten uit epidemiologisch en neurobiologisch onderzoek worden in eenvoudige termen uitgelegd om cliënten te informeren wat er na trauma en tijdens traumagerichte therapie gebeurt. In BEPP wordt daarnaast gebruik gemaakt van technieken die effectief zijn gebleken in de rouwtherapie, zoals het meenemen van memorabilia naar de zitting en het afscheidsritueel. Vanuit een psychodynamische visie wordt gekeken naar het onderscheid tussen primaire en secundaire emoties en betekenisverlening na het meemaken van traumatische gebeurtenissen. Het belang van naasten van de client wordt onderstreept door op gezette tijden het systeem te betrekken bij het behandeltraject. 

In de cursus wordt aandacht besteed aan de indicatie van BEPP ten opzichte van de andere evidence based traumagerichte behandelingen, zoals prolonged exposure en EMDR en de mogelijkheden om verschillende behandelmethodieken of interventies blended in te zetten. 

 

Leerdoelen:  

Na de 4 dagen BEPP cursus dienen de volgende doelen te zijn behaald: 

kennis over het BEPP protocol is bekend en getoetst  

deelnemer is in staat de doelen van de BEPP interventies te onderbouwen 

deelnemer is in staat psycho-educatie over PTSS te geven aan clienten 

deelnemer is in staat de toepassing van imaginaire exposure te motiveren aan clienten 

Deelnemer kan aantoonbaar (middels filmfragment) intervenieren met imaginaire exposure bij een cliënt met PTSS Deelnemer heeft kennis van veiligheids- en vermijdingsstrategieën van cliënten die een natuurlijk herstel in de weg staan 

Deelnemer is in staat beperkende leefregels en kerncognities van cliënten met PTSS te verhelderen omwille van betekenisgeving en herstel in functioneren 

 


 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Cognitief gedragstherapeuten (VGCt)Psychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
EMDR ConsultantEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
EMDR TrainerEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)KNMG-GAIA
Cursus
Volwassenen
Mariel Meewisse
8
100
24
12
Tijd09:30 - 16:30
LocatieGrootebroek (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieGrootebroek (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieGrootebroek (NL) (Toon kaart)

Abate streeft naar optimale zorg voor diegenen die door angst- of psychotrauma gerelateerde stoornissen stagneren in hun functioneren en/of ernstig lijden.

Dit doet Abate door zich in te zetten voor:
– Diagnostiek en behandeling volgens de meest recente inzichten en richtlijnen
– Het bieden van een multidisciplinair team van experts die zorg draagt voor gezamenlijke besluitvorming met cliënten en hun naast betrokkenen.
– Heldere, reële en tijdgebonden doelen en afspraken
– Intercollegiaal overleg en consultatie ten behoeve van kennisdeling, verwijzing van de verwijzing en   bevordering van de professionele ontwikkeling
– Opleiding, training en supervisie van professionals
– Faciliteren van wetenschappelijk onderzoek ter verbetering van patiëntenzorg en bijdragen aan de   ontwikkeling van richtlijnen.

Het Voert 11
1613KL
Grootebroek
0228522281