Opleidingen details MediRisk Management B.V.
Training Safety-II: toepassingen in de praktijk (ID nummer: 424936)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 231-4-2021 t/m 31-3-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Tijdens deze interactieve (online) training nemen wij de deelnemers (max 15-20) mee in het denkkader van Safety-II en introduceren wij methoden en instrumenten die passen bij Safety-II. Naast uitleg over de achtergrond van deze instrumenten, krijgt de deelnemer ook inzicht wanneer een instrument het beste ingezet kan worden en hoe. Sommige methoden zoals Crew Resource Management (CRM) en Learning from Excellence zijn dagelijks toe te passen. Andere methoden zet je incidenteel in of geven meer informatie vanuit een Safety-II perspectief na een ongewenste gebeurtenis zoals een FRAM en Learning Teams.

  • Begrijpt de deelnemer welke methoden en instrumenten passen bij het denkkader van Safety-II
  • Begrijpt de deelnemer de achtergronden van CRM en hoe het instrument ‘debriefen’ in dit kader in te zetten.
  • Begrijpt de deelnemer waarom het leren van bijzondere verassingen past binnen het denkkader van Safety-II
  • Begrijpt de deelnemer de achtergronden van Learning Teams en hoe deze incidenteel en na onverwachte gebeurtenissen in te zetten
  • Begrijpt de deelnemer de kracht van videoreflectie en de achterliggen theorie
  • Begrijpt de deelnemer het belang van kwaliteitsbesprekingen
  • Begrijpt de deelnemer de achtergronden van de Functional Resonance Analysis Method (FRAM), heeft inzicht in de aspecten en begrijpt wanneer een FRAM kan worden ingezet
  • Begrijpt de deelnemer het verschil in systeembenadering tussen Safety-I en Safety-II

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)KNMG-GAIA
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(Meerdaagse) Nascholing
 
295
incl BTW
Tijd13:00 - 17:00
Locatie

Tijd13:00 - 17:00
Locatie

Tijd13:00 - 17:00
Locatie

Locatie

MediRisk is een onderlinge waarborgmaatschappij van ziekenhuizen voor de verzekering van medische aansprakelijkheid, zonder winstoogmerk (non-profit organisatie). Ongeveer de helft van de algemene ziekenhuizen heeft zich bij MediRisk aangesloten om samen de kosten van medische aansprakelijkheid te dragen en de verzekerbaarheid veilig te stellen.

De kracht van MediRisk is de combinatie van een complete verzekering, gekoppeld aan zorgvuldige claimbehandeling en medisch risicomanagement, gericht op het verminderen van schade. Door het unieke karakter van de Onderlinge waarin ziekenhuizen zich verenigd hebben om zowel samen de kosten te dragen als inzicht in risico’s met elkaar te delen, is dat ook realiseerbaar. De historie van circa 20.000 behandelde claims levert een schat aan informatie over risicospecialismen en -ingrepen en maakt de ontwikkeling en implementatie van gerichte en effectieve preventieprogramma’s mogelijk. Zo dragen wij met kennis, objectiviteit en inlevingsvermogen bij aan een zorgvuldige claimbehandeling die recht doet aan patiënt, zorgorganisatie en medisch professional.

van Deventerlaan 20
3503RK
Utrecht
Postbus 8409
3503 RK
Utrecht
030 2474810