Opleidingen details Brickhouse LeefstijlCoach Academy
Post HBO Register opleiding tot Leefstijlcoach (ID nummer: 424495)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Erkende basis opleiding SMR01-1-2021 t/m 31-12-2021
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie in principe ingegeven door de opleider. U kunt echter zelf ook presentie invoeren.

Het doel van de opleiding is om mensen op te leiden op post-HBO niveau tot geaccrediteerd Leefstijlcoach. Het doel is om cliënten op een evidence-based manier te begeleiden bij een leefstijlverandering op de BRAVO-gedragingen (Bewegen, Roken, Alcohol. Voeding en Ontspanning).

 Opleiding Stoppen met roken coach
Cursus
De opleiding omvat 16 lesdagen en twee dagdelen toetsing. De opleiding tot geaccrediteerd Leefstijlcoach omvat vier modules: 1. Leefstijl; 2 Gedragsverandering, 3. Coachen en 4. Jouw Praktijk (ondernemen).
Onderdelen uit de modules Leefstijl, Gedragsverandering en Coaching zijn relevant voor het onderdeel Stoppen met roken.

De volgende leerdoelen zijn gerelateerd aan Stoppen met roken:

Na de cursus:
Algemeen:
• weet je wat de BRAVO-gedragingen zijn en de relatie met ziekte en aandoeningen;
• ken je de definitie en kenmerken van verslaving;
• ken je de Richtlijn behandeling tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning;
• ken je de Zorgstandaard Tabaksverslaving 2019 en kun je individuele begeleiding zoals beschreven in de Zorgstandaard uitvoeren;
• ben je bekend met verschillende evidence-based interventies om te stoppen roken.
• heb je kennis en inzicht in de specifieke eisen voor effectieve leefstijlbegeleiding van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden

Motiverende gespreksvoering:
• ken je basishouding en deelprocessen van motiverende gespreksvoering en kun je dit toepassen
• ben je in staat te coachen volgens het model van Beek en Tijmes (contracteren, onderzoeken, doelen formuleren, uitvoeren en evalueren)
• kun je in jouw coaching gebruik maken van evidence-based gedragsveranderingstechnieken

Gedragsverandering:
• ken je de fasen van gedragsverandering en weer je welk type begeleiding per fase nodig is;
• weet je welke determinanten van gedrag er zijn en kun je een determinantenanalyse uitvoeren bij jouw cliënt;
• weet je waardoor er een kloof kan ontstaan tussen intenties en gedrag en hoe je deze kunt verminderen;
• ben je je bewust van de rol van de fysieke omgeving bij het omzetten van intenties in gedrag;
• ben je je bewust van de rol van de sociale omgeving bij het omzetten van intenties in gedrag;
• kun je jouw cliënt adequaat begeleiden bij het maken van een inhoudelijk goed actieplan en supportplan;
• ken je het Terugvalpreventiemodel van Marlatt en kun je dit toepassen bij een cliënt.L
Prof.dr Ingrid Steenhuis
Dr. Fam te Poel
Dennis Breet (Msc)
Babs Smith (Msc)
Bestand  
LCAbrochure9.pdf14-2-2021 10:421246 KB
105
245
4970
De opleiding is vrijgesteld van BTW en is inclusief het volgende:
16 Lesdagen
2 Dagdelen toetsing
Lunch, koffie, thee op alle lesdagen
Alle verplichte boeken
Toegang tot de online-studieomgeving
Diploma verstrekt door CPION
Vermelding in het Abituriëntenregister van CPION
Praktische tools voor je praktijk
Diverse onderdelen uit de modules Leefstijl, Gedragsverandering en Coaching zijn relevant. Naast basiskennis over roken en rookverslaving komen evidence-based gedragsveranderingstechnieken aan bod, welke bij stoppen met roken worden toegepast. Daarnaast is er aandacht voor terugval en terugvalpreventie op basis van het model van Marlatt, welke is ontwikkeld voor verslavingsgedrag. Ten slotte wordt er ruim aandacht besteed aan coachingsvaardigheden.

Relevante onderdelen uit de module Leefstijl betreffen het onderwerp verslaving, de relatie tussen roken en het ontstaan van ziekten, de lesdag specifiek over roken en begeleiding bij stoppen met roken, en het begeleiden van specifieke doelgroepen (zoals mensen met weinig gezondheidsvaardigheden).
Relevante onderdelen uit de module Coachen zijn motiverende gespreksvoering en de basisvaardigheden Coaching, waarbij gebruik wordt gemakt van een basismodel Coaching (van Beek en Tijmes).
Relevante onderdelen uit de module Gedragsverandering zijn de lesdagen over motivatie tot gedragsverandering, de kloof tussen intentie en gedrag en de lesdag over terugval en terugvalpreventie.
Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenNB: dit betreft een Heraccreditatie. We waren reeds geaccrediteerd in 2019 en 2020.

Brickhouse Academy heeft als doel om wetenschappelijke kennis op het gebied van gezondheid en psychologie, en kennis uit het bedrijfsleven over verandermanagement op een toegankelijke manier te vertalen voor dagelijks gebruik door iedereen. Dit doen we door middel van het schrijven van boeken, het geven van lezingen, workshops en trainingen.

Onze Visie

We vinden het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van de beschikbare wetenschappelijke kennis in het dagelijks leven. Om dit te bevorderen maakt Brickhouse Academy deze kennis toegankelijk voor iedereen middels boeken, lezingen, masterclasses en workshops. Door het trainen van professionals bevordert Brickhouse Academy het evidence-based werken, zodat zij succesvoller worden.

Onze werkwijze

Masterclasses vinden plaats in kleine groepen van maximaal 12 personen. Hierdoor is individuele aandacht gewaarborgd, waardoor grote stappen gemaakt worden tijdens een trainingsdag. Er wordt voortdurend afgewisseld tussen theorie en de praktische toepassing ervan. Hierbij wordt interactief gewerkt, aan de hand van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek. 

Brickhouse Academy is opgericht door: Prof. dr. Ingrid Steenhuis (Hoogleraar Preventie op het gebied van de Volksgezondheid) en Wil Overtoom  (Verandermanagement-expert)

 

Marktstraat 51
1411 CR
Naarden
0356315664